Hızlı arama
Genel arama Klinik alanda arama Endüstri alanında arama
 

Search form

Ne arıyorsunuz

Ne arıyorsunuz ?
  • Ürünlerimiz
  • Çözümlerimiz
Ne arıyorsunuz ?
1
DAĞITIMCI
2
UYGULAMA
3 ÜRÜN

Steril Olmayan Ürün Testi

Steril olmayan ürünlerin kontrolü için Farmasötik kültür besiyerleri mevcuttur. bioMérieux’den gelen ürünler özel mikroorganizmaların ve toplam canlı tespit ve sayımının Avrupa ve ABD Farmakopelerine göre yapılmasına imkân verir. bioMérieux ham maddeden nihai ürüne kadar tam izlenebilirliği sağlamak ve partiler arasın performansların tekrar üretilebilirliğini muhafaza etmek için tüm ham maddeleri seçer, kontrol eder ve harmanlar.

Pioneering diagnostics