Çevre Taahhüdü

 

bioMérieux dünya çapında çevreci bir yaklaşım göstermektedir. Her merkezde, her şubede aşağıda belirtilen beş temel alana odaklanarak çevreci hedeflerimizin gerçekleştirilmesini sağlayan bir çevreci şampiyonumuz var. 
 

ENERJİ

 

ÇEVRECİ HEDEF: YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI AZALTMAK
 
Yenilenemez enerji kaynaklarının kullanılmaya devam edilmesi önemli çevre sorunlarına neden olacaktır, enerjiyi mümkün olduğu kadar sorumluluk bilinci ile ve etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz.

Üç ana alana odaklanarak eko-etkin bir program uyguladık: tüketimi azaltmak, donanım etkinliğini arttırmak, alternatif enerji kaynakları araştırmak
 


Hedeflerimize nasıl ulaşacağımıza dair örnekler (ingilizce) (248.7 Ko)

SU


ÇEVERCİ HEDEF: KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMINI SAĞLAYARAK SU TÜKETİMİNİ AZALTMAK
 
Su, üretim süreçlerimizde en çok kullandığımız kaynaktır.


Tüketimi azaltmak için, kapalı devre kullanıyoruz ve açık devre soğutma sistemlerini değiştiriyoruz.
 Hedeflerimize nasıl ulaşacağımıza dair örnekler (ingilizce) (238.0 Ko)

KAĞIT

ÇEVRECİ HEDEF: SÜREÇLERDE, AMBALAJLAMADA VE ÜRÜNLERDE KAĞIT KULLANIMINI AZALTMAK
 
Şirketimiz sürekli büyüme kaydettiğinden, kağıt tüketimimizin artış göstermesi ile karşı karşıyayız. Bu duruma ürün ambalajlama sistemimizi değiştirerek ve geri dönüşümlü kağıt kullanımı ile çözüm buluyoruz.Hedeflerimize nasıl ulaşacağımıza dair örnekler (ingilizce) (60.0 Ko)

ATIK
 

ÇEVRECİ HEDEF: SAĞLIK VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ YAN ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK 
 
Yıllardır, evsel atık ve geri dönüşümlü atık ayrımını yaparak atık yönetimimizi optimize ediyoruz. Tehlikeli atıklar özel şirketler tarafından uzaklaştırılıyor.Hedeflerimize nasıl ulaşacağımıza dair örnekler (ingilizce) (18.9 Ko)

 EMİSYONLAR

 
 
ÇEVRECİ HEDEF : SAĞLIK VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ YAN ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK

 
Sera gazı emisyonlarına bağlı küresel ısınma en önemli sorunumuzdur.

CO2 emisyonları ve küresel ısınma arasındaki yakın bağ nedeniyle, atmosferde belirgin bir etki yaratan yüksek CO2 emisyon kaynaklarına odaklanmış bulunmaktayız.
 Hedeflerimize nasıl ulaşacağımıza dair örnekler (ingilizce) (147.4 Ko)