Kan Bankaları, Kozmetik ve Diğerleri

 

Giriş

Kan Bankalarında Toplam Mikrobiyal Kalite Kontrol Yönetimi:

Kan ve hücre tedavi ürünleri dünya çapında birçok ülkede kanunen ilaç ürünüdür. Bunun için, kan ürünleri ile ilgili kuruluşların üretim, kalite kontrol ve denetim kılavuzları, ilaç sektörü kılavuzları örnek alınarak hazırlanmıştır. Son yıllarda, kan ve hücre tedavi ürünlerindeki kan transfüzyönu yolu ile bulaşan bakteriyel enfenksiyonların riski, gittikçe daha fazla tanınmaya başlamıştır. Bu ürünlerin kontaminasyon sebeplerini araştırmak için yapılan kaynak-neden analizleri, ve gerekli ise, düzeltici/önleyici faaliyetler başlatmak, önümüzdeki birkaç yıl içinde kan ve hücre tedavisi ürünleri endüstrisinde artan bir önem kazanacaktır.
bioMerieux, BacT/ALERT® 3D sistemi ile, kan merkezlerindeki bakteriyel saptamada öncü olup, mikrobiyal identifikasyon ve çevre kontrolü için, eksiksiz çözümler sunmaktadır.