Kan Bankası Profesyonelleri

 

bioMérieux ve Kan Bankaları

bioMérieux, geniş reaktif, cihaz ve yazılım seçenekleri, eşsiz ve yenilikçi çözümleri ile kan bankalarının işlemlerindeki güvenliğini arttırmanız konusunda size yardımcı olmak için kendini adamıştır.

Vironostika® HIV ve Hepanostika™ HBsAg microElisa ürün seçenekleri, donör taraması için optimum düzeyde duyarlılık ve özgüllük sunmaktadır.

DAVINCI® ve DAVINCI® Quattro™, kan bankaları ve tarama laboratuarlarının farklı tüketim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış otomatize analizörlerdir.

BacT/ALERT® 3D ürün grubu, kan ürünlerinde bakteri saptaması için kullanılmaktadır – özellikle trombosit ürünlerine odaklanarak - ve diğer hücre tedavi ürünlerinde, örneğin kök hücre ve kordon kanı.