One Microbiology World Newsletter

 

Editörün mesajı

Tüm dünyada ana haber özelliği taşımaya devam eden, NDM-1 adlı antibiyotiklere karşı direnç gösteren yeni bir bakterinin bulunması, sağlık ilintili tedarik zinciri üzerinde mikrobiyologların ana rolünü hatırlatmalıdır. Bu rol ilaçlara direnç gösteren bakteriler ile ilişkili enfeksiyonların tedavisini zorlaştırmaya devam ettiğinden klinisyenler açısından daha önemli olmaktadır.

Alanımız hızlı büyüyen ve rekabetin gittikçe artış gösterdiği bir alandır. Yeni teknolojiler (kütle spektrometresi ve belki günün birinde sekans) ve yeni trendler (artan otomasyon ihtiyaçları) rekabet ortamı oluşturmaktadır, ancak aynı zamanda hasta bakımının gelişmesi için de bir fırsattır. Mikrobiyologlar için bağlantıda kalmak ve bilgi edinmek önemlidir.

Bu nedenle de, bioMérieux’un mikrobiyologlar ile yine mikrobiyologlar için düzenlediği e-sirküler One Microbiology World’ün ilk baskısını duyurmaktan mutluluk duyarım.

Mikrobiyolojide Dünya Lideri olan bioMérieux, mikrobiyologların karşılaştıkları rekabeti anlamaktadır. 45 yılı aşkın bir süredir varlığını devam ettiren şirketimiz alanında lider konumda cihazlar sunmaktadır: API® stripleri, chromID™ kromojenik besiyeri, en hızlı otomatik ID/AST sistemi, VITEK®, Etest®, BacT/Alert® plastik şişeler ile kan kültürü platformu,  DiversiLab®, PREVI™ Isola ve PREVI™ Color Gram ile manuel işlemlerin otomatikleşmesi, ve mikrobiyal identifikasyon için ilk kez VITEK antibiyotik duyarlılık testi ve kütle spektrometresinin entegrasyonu. Yıllar boyunca, hedefimiz mikrobiyolojiyi daha basit ve hızlı bir hale getirmek için mikrobiyologlar ile omuz omuza çalışmaktı.
Bugün bunu iki şekilde yapıyoruz:

  • sonuç zamanını azaltarak klinisyenler hastalarını doğru tedavi yöntemine daha hızlı alabiliyorlar,
  • Tam Mikrobiyoloji Laboratuvar Otomasyon çözümleri geliştirerek laboratuvar teknisyenlerinin tekrar eden manuel işlem süresini ortadan kaldırarak uzmanlıklarını kullanma olanağı tanıyoruz.

Bu sirküleri size alanımızdaki son gelişmeler hakkında kısa ve güncel bilgileri vermek amacıyla hazırladık. Laboratuvarlar arasındaki bilgi paylaşımının interaktif ve çözümcü olmasını istedik. Tüm dünyadan mikrobiyolog arkadaşlarımız deneyimlerini sizlerle paylaşacaklar. Ayrıca sizlere güncel haberleri, yapılan son araştırmaları ve günlük laboratuvar işlemlerine ilişkin bilgileri de sunacağız.

One Microbiology World’ün bu ilk baskısında,  ABD. University of Illinois Medical Center laboratuvarının İdari İşler Müdür Yardımcısı Linda Bruno ilaçlara dirençli bakterilerin taranması ile ilintili stratejilerini sunacak. Prof. Patrice Nordmann da ayrıca Metallo-beta-lactamase 1’in Yeni Delhi’deki yayılımı ile ilgili görüşlerini sunacak. Prof. Nordmann Fransa’nın INSERM Araştırma Birimi “Emerging Resistance to Antibiotics” başkanıdır ve NDM-1 üreten bakteriler üzerinde çalışan dünyadaki ilk topluluklardan birine başkanlık etmektedir. Araştırmasında gözlemlediklerini anlatan Prof. Nordmann, mikrobiyolojik tanının potansiyel NDM-1 taşıyıcılarının kısa sürede tespit edilmesinde önemli bir rol oynadığını ve önleyici girişimlerde bulunmanın yayılımı önlemesi gerektiğini vurgulaktadır.

One Microbiology World’de ele alınacak konular ile ilgili görüşleriniz ve gelecek baskılar için önerilerinizi almak isteriz.

Uzun soluklu ve teşvik edici bir bilgi paylaşımı olmasını diliyorum!


Thierry Bernard
bioMérieux Grup Başkan Yardımcısı,
Global Ticari Operasyonlar