İlaç Endüstrisi Uygulamaları

 

Steril Olmayan Ürün Kontrolü

İlaç endüstrisindeki besiyerleri, steril olmayan ürünlerin kontrolünde kullanılır. BioMérieux ürünleri, Avrupa ve ABD Farmakopyalarına uygun olarak, spesifik organizmaların saptanma ve sayımına ve total canlı sayımının yapılmasına izin vermektedir.

bioMérieux, üretim serileri arasındaki performans sürekliliğini sürdürebilmek ve ham maddeden bitmiş ürüne kadar olan tam izlenebilirliği sağlamak için, tüm ham maddeleri seçip, kontrol edip, harmanlamaktadır. bioMérieux besiyerleri kullanıma hazır çözümlerdir:

  • ISO 9001 standartına uygun olarak geliştirilmiş, üretilmiş ve dağıtılmıştır.
  • ABD, Avrupa ve Japonya Farmakopyalarının güncel standartları ile uyumludur.
  • FDA’nın cGMP 21 CFR part 820 şartlarına uyumlu, GMP kriterlerine uygun üretim tesislerinde üretilmiştir.

Ürün Bilgisi :