Giriş

 

Tarihçe

50 yıldır Vücut Dışı Tanı sektöründe dünya lideri olan bioMérieux, hasta sağlığının iyileştirilmesi ve kullanıcı güvenliğinin sağlanması için hastalıkların ve kontaminasyonların kaynağını belirleyen tanı çözümleri (reaktifler, cihazlar, yazılımlar) sağlamaktadır.

Mérieux ismi, enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede aile geleneği ve asırlık taahhüdüne sahiptir. Marcel Mérieux Louis Pasteur ile çalışarak, Mérieux Enstitüsünü kurmuştur. Sonraki nesillerde Dr. Charles Mérieux, Alain Mérieux ve Dr. Christophe Mérieux hayatlarını dünya çapında insan sağlığının iyileştirilmesi için adamıştır. Alain Mérieux 1963 yılında bioMérieux’yu kurarak, bu aile geleneğini sürdürmüştür.

2012 sonu itibarıyla bioMérieux’nün 7’200 çalışanı vardır. Merkezi Fransa’da olup, 41 şubesi ve geniş distribütör ağı ile 160’dan fazla ülkede temsil edilmektedir. 2012 yılında toplam satışların %87’si Fransa dışında gerçekleşmek üzere, 1.570 Milyar €’ya, kurulu cihaz sayısı ise 69’400'e ulaşmıştır. bioMérieux NYSE Euronext Paris borsasında kotedir. 

Firma için Önemli Tarihler

1897 Marcel Mérieux tarafından, reaktifler dahil, çok sayıda farklı aşı ve biyolojik ürün geliştiren Mérieux Enstitüsünü kuruluşu

1963 BD Mérieux, Mérieux Enstitüsü ve Becton Dickinson’un eşit ortaklıkları ile kurulması

1974 Alain Mérieux firmanın çoğunluk hisse kontrolünü alır: BD Mérieux’nün, bioMérieux olması

1986 API Sistemleri (Fransa) satın alınması

1988 McDonnel Douglas (A.B.D.) kuruluşundan Vitek firması satın alınması

2001 Akzo Nobel (Hollanda) bünyesinde olan Organon Teknika Diagnostic firması satın alınması

2003 40’ıncı yıldönümü

2004 bioMérieux halka açılması

2006 Moleküler biyoloji ve mikrosistemlerin geliştirilmesi alanında araştırma yapacak olan Christophe Mérieux Merkezi açılması (Grenoble, France)
Bacterial Barcodes (U.S.) firmasının satın alınması - DiversiLab™

2007 Biomedics (İspanya) firması satın alınması
BTF (Australia) firması satın alınması

2008 Sysmex (Japonya) firması ile ortak girişim
Shanghai Kehua Bio-engineering (Çin) firması ile ortak girişim
AB BIODISK (İsveç) firması satın alınması 

2011 AES Chemunex (Fransa) firması satın alınması
Argene (Fransa) firması satın alınması


bioMérieux TÜRKİYE

bioMérieux Diagnostik A.Ş., Haziran 1997’de İstanbul’da kurulmuştur. Firma müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar yapmaktadır. Kaliteli ürünlerin yanısıra, kaliteli bir hizmetin sunulmasını hedef alan bioMérieux, müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerini ISO 9001:2008 ve ISO 10002 standartları çerçevesinde yürütmektedir.

bioMérieux Türkiye 2004 yılında in vitro diagnostik sektörünün liderlerinden Instrumentation Laboratory  firmasının klinik kimya ve acil tanı ürünlerinin Türkiye tek yetkili dağıtımcılığını üstlenerek, özellikle acil tanı alanında Türk müşterilerine bir çözüm ortaklığı sunmak yönünde önemli bir adım atmıştır.

bioMérieux Türkiye, 2011 yılından itibaren Kafkaslar ve Orta Asya ticari sorumluluğuyla beraber, Fransa ve A.B.D.’den sonra uluslararası onaylı bölgesel eğitim üssü olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca, bioMérieux global ürün portföyünden bazı ELISA ürünlerinin dünya çapındaki hizmetleri bioMérieux Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Serolojik analizlerinde ELISA yöntemini kullanan tam otomatik DA VINCI® sisteminin dünya lansmanında Türkiye’nin öncülük yapması bizim için bir gurur kaynağı olmuştur.


bioMérieux İlkeleri

Dünya çapında tüm bioMérieux çalışanlarına günlük işlerinde Firma İlkeleri rehberlik etmektedir. bioMérieux Türkiye bu ilkeleri gurur ile uygulamaktadır:

Müşterilerimiz Önce Gelir
Müşterilerimizin – klinisyen ve laboratuar çalışanları – memnuniyeti bizim için önemlidir; bu nedenle, dünya çapında kullanıcı ve hastaların sağlığını korumak ve iyileştirmek için yüksek kaliteli ve yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı hedefleriz. 

Çalışanlarımız En Büyük Varlığımızdır
Görevleri ne olursa olsun, tüm çalışanlarımızın işine ve fikirlerine saygı duyup takdir etmeliyiz. Birlikte ortak bir hedef için çalışıyoruz: müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak.
Bu hedefe ulaşmaları için çalışanlarımıza gerekli eğitim ve kaynakları sağlamalıyız.

Biz Bir Topluma Aitiz
Firmamızın bulunduğu bölgedeki topluma karşı sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluklarımız vardır.
Ayrıca, halk sağlığının iyileştirilmesi konusunda bir oyuncu olarak, küresel çaptaki topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

Hissedarlar Ortaklarımızdır
Firmamıza ait bilgileri şeffaf, eksiksiz ve zamanında duyurmalıyız.
bioMérieux satışlarını karlı bir şekilde artırmalıyız ve yapılan yatırımların gerektiği gibi geri dönüşümünü sağlamalıyız.