Klinik Ürün ve Çözümler A-Z listesi

Ürünün veya çözümün adını biliyorsanız, aradığınızı bulabilmek için sol kolondaki adının ilk harfini tıklayınız

Acil Serviste Hasta Yönetimi

 Acil Serviste Hasta Yönetimi

Acil Serviste, hastaya en iyi şekilde müdahale edebilmek için doğru teşhisin en kısa sürede konulması son derece önemlidir. Her dakikanın önemi var: Ciddi hayati tehlike riski olan hastaları tespit...

Adenovirus R-GENE®

 Adenovirus R-GENE®

Adenovirus DNA tespiti ve miktar tayinine yönelik Real Time PCR kiti

AKILLI direnç yönetimine ilişkin...

 AKILLI direnç yönetimine ilişkin...

Antimikrobiyal Direnç ve HAİ ile mücadeleye yönelik kültür besiyerleri

Antimikrobiyal Direnç Tespiti (...

 Antimikrobiyal Direnç Tespiti (...

Dirençli mikroorganizmaları tespit için reaktif Stripleri

APIWEB™

 APIWEB™

Çevrimiçi bakteri ve maya veritabanı

API®  ID strip...

 API®  ID strip...

Dünyada her 1 dakikada 10 API® stribi kullanılıyor.

ARGENE® Ürünleri

 ARGENE® Ürünleri

Real Time PCR ve immünoloji çözümleri

AST Kültür Besiyeri

 AST Kültür Besiyeri

Antimikrobiyal Duyarlılık Testi (ADT) için kültür besiyeri

Antibiyotik Direnç Yönetimi

 Antibiyotik Direnç Yönetimi

Antimikrobiyal dirençli organizmalar günümüzün insan sağlığını tehdit eden en ciddi global tehdit olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik yükünün haricinde yüksek ölüm oranlarına sebep olmaktadır. Bu...

Pioneering diagnostics