Klinik Ürün ve Çözümler A-Z listesi

Ürünün veya çözümün adını biliyorsanız, aradığınızı bulabilmek için sol kolondaki adının ilk harfini tıklayınız

Çevre Kontrol Çözümleri –...

 Çevre Kontrol Çözümleri –...

Hava, su ve yüzeyler gibi tüm Çevre Kontrol ihtiyaçlarınıza yönelik uygun şekilde bir araya getirilmiş esnek çözümler

EBV R-GENE®

 EBV R-GENE®

Epstein-Barr virüsü (EBV) DNA’nın doğru tespiti ve miktar tayini için Real Time bir PCR kiti

Enterovirüs R-GENE®

 Enterovirüs R-GENE®

Enterovirüs RNA’nın doğru tespiti için Real Time PCR kiti

ESTREAM®

 ESTREAM®

Otomatik PCR Hazırlık Sistemi

ETEST®

 ETEST®

MİK’leri tespit etmek için kullanıma hazır gradiyent stripleri

ETEST® ekipman ve aksesuar

 ETEST® ekipman ve aksesuar

ETEST® cihaz ve aksesuarları ETEST® çalışmalarınızı standart hale getirir ve günlük kullanımınızı basitleştirir

Pioneering diagnostics