Tanımlama ve Mikroorganizma Genotipleme

bioMérieux’nün mikroorganizmaların tanımlama yöntemlerini sağlamada uzun yıllara dayanan tecrübesi vardır.  Ürünlerimiz, çevreden izole edilen mikroorganizmaların doğru tanımlanmasına olanak verir. Tanımlama ürünlerindeki devrimle ilgili tecrübemiz bioMérieux ‘nün rutin farmasötik tanımlamada referans olmasına imkân vermektedir.

Pioneering diagnostics