Kalite Belirteçleri Sayımı

Gıda endüstrisi; ham maddeden nihai ürünlere kadar tüm üretim sürecinin mikrobiyolojik kalitesini gösteren mikrobiyal florayı rutin olarak sayar.

Kalite göstergeleri bir HACCP yaklaşımı kurmanın başta gelen önemli unsurlarındadır ve gıda ürünlerinin ticari değerlerini fabrikadan çıkıp raf ömrünü tamamlayana kadar garanti eder.

Rutinde sayılan kalite göstergeleri genellikle şunlardır:
Toplam canlı sayımı, koliformlar, E.coliS.aureusenterobakter, mayalar ve küfler.

Pioneering diagnostics