Numune Toplama / Hazırlama İnkübasyon Sistemi

bioMérieux, toplanma yerinden laboratuvara kadar örneklerin toplanması, hazırlanması ve inkübe edilmesi ile ilgili hem kolay kullanımlı hem de güvenilir çözümler sunmaktadır. Laboratuar gereksinimlerine uyarlanmış bu ürün yelpazesiyle, bioMérieux müşterilerine hem performans hem de güvenlik garantisi vermektedir.

Pioneering diagnostics