Atık

bioMérieux atıklarınuzaklaştırılması için köklü çözümler üreterek, bütün tesislerinde atık yönetimini iyileştirmeye devam etmektedir. 

bioMérieux atıkların azaltılması ve atıkların işlenmesi için iyi uygulamalar ve kaynaklar kullanmaya devam etmektedir.

Bütün girişimler belirli esaslara dayalıdır:

 • Azaltma,
 • Yeniden kullanım
 • Geri dönüşüm ve yeniden kullanım,
 • Atığın enerjiye dönüştürülmesi,
 • Yok etme.

Kaynakta atık azaltma

 • Marcy l’Etoile (Fransa): gereksiz israfın önlenmesi için VIDAS® SPR üretim hattının optimize edilmesi.

Atık yönetiminin geliştirilmesi

 • 2011 yılının sonunda bütün bioMérieux tesislerinde üretilmiş olan atığın %60'ından daha fazlası geri dönüştürülmüştür veya enerjiye çevrilmiştir.
 • Tesislerin bir çoğunda atık depolama şemaları kullanılmaktadır.
 • Fransa'daki Grenoble, La Balme ve Saint-Vulbas tesislerinde sıfır atık depolama alanları bulunmaktadır. Kuzey Carolina (ABD)'deki Durhan tesisi de aynı amacı izlemektedir.
 • La Balme'deki gıda atıklarının yeniden kullanımı: gıda atıkları harici bir işleme tesisine gönderilmek yerine işlenmekte ve yeniden kullanılmaktadır.

Çalışanların bilinçlendirilmesi

bioMérieux davranış değişikliklerinin sağlanması için bazı girişimlerde bulunmaktadır:

 • Yönetim iyi uygulamaların teşvik edilmesi konusunda aktif bir rol üstlenmektedir:
  • Durham, Kuzey Carolina'daki ofislerdeki geri dönüşüm uygulamaları ve atık ayrımı ile uyum işlemleri düzenli olarak denetlenmektedir. Yönetim bu denetimlerde yer almaktadır ve iyi atık ayrıştırma uygulamaları ile uyumluluk yaklaşık olarak %80'e ulaşmıştır.
 • Fransa'da ulusal sürdürülebilir gelişim haftası sırasında, atıkların ayrıştırılması konusunda çalışanların bilgilendirilmesi için WEEE'nin (elektrikli ve elektronik ekipman atıkları) bertaraf edilmesi ile ilgili bilinçlendirme gibi belirli girişimlerde bulunulmaktadır.

Toplum girişimleri ve ortaklıklar

bioMérieux tesisleri ve iştirakleri aşağıdakiler dahil olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları ile beraber çeşitli yerel topluk atık yönetimi girişimlerinde yer almaktadır:

 • EcoPrint ve "Close the Gap": yeni birleştirilmiş baskı sistemi olarak bioMérieux'da kurulmuş olan EcoPrint ile Sivil Toplum Örgütlerinin de ortaklığı kapsamında gereksiz yazıcılar toplanıp, gelişmekte olan ülkelere eğitim ve sağlık projeleri için ucuz fiyatlar ile satılmaktadır.
 • bioMérieux Kolombiya: "Recicladores" programı: iştirakler geri dönüştürülebilir malzemeleri ihtiyaçları olan ailelere vermektedir ("recicladores").
 • Craponne tesisinde (Fransa) belirli plastik türleri toplanıp, engelliler için derneklere verilmektedir.
Pioneering diagnostics