Emisyonlar

bioMérieux ana kaynakları üzerinde yoğunlaşarak, sera gazı emisyonlarını azaltmak için kendine ait girişimlerde bulunmaktadır.

bioMérieux özellikle enerji tüketimi, ürün taşıması ve çalışanların seyahatleri açısından sera gazı emisyonlarını en aza indirmek için çeşitli inisiyatifler uygulamaktadır.

Sera gazı değerlendirmesi

bioMérieux'un Fransa'da bulunan alanlarında bir sera gazı değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme emisyonların azaltılması için bir eylem planı oluşturulması ile son bulacaktır.

Enerji tüketimi ile ilgili sera gazı emisyonlarının azaltılması

 • 2011 yılında bioMérieux, elektrik üretimi konusunda grubun en önemli üç alanından ikisi olan, Fransa Marcy L’Étoile ve Craponne tesisleri için "yeşil" elektrik tedarik sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme RECS* sertifika sistemi ile birlikte bu iki tesisin, elektrik üretimlerinin yarısını yenilenebilir kaynaklardan temin etmesini gerektirmektedir.
 • Bu tedbirler belirli alanlarda yenilenebilir enerji üretimi ile desteklenmiştir:
  • Craponne tesisindeki (Fransa) kafeterya için sıcak su üretiminde güneş enerjisi kullanımı,
  • Durham, Kuzey Carolina (ABD)'deki elektrik üretimi için güneş panellerinin kullanımı; buradaki elektrik yerel elektrik şebekesine verilmektedir.

*RECS : Renewable Energy Certificate System (Yenilenebilir Enerji Sertifika Sistemi)

Ürün taşıma ile ilgili emisyonlarının azaltılması

 • 2011 yılında bioMérieux Tres Santos (İspanya) üretim tesisindeki Petri paletlerinin aktarımı ve bitmiş ürünlerin buradan Saint-Vulbas (Fransa) uluslararası lojistik merkezine gönderilmesi için kamyonlara yükleme yapılırken kullanılan paletlerin yüksekliğini arttırmıştır.
  • Bu geliştirme sayesinde her yıl 62,500 km yol yükü ve 41 ton CO2 tasarrufu sağlanmıştır.

Çalışanların seyahati

Davranış değişikliklerinin sağlanması için dahili olarak çeşitli bilinç arttırma girişimleri uygulanmaktadır.

 • Evden çalışma pilot uygulaması
  • 2012 yılında 6 aylık bir süre boyunca Küresel Müşteri Hizmetleri departmanında bir evden çalışma denemesi yapılmıştır. Bu denemeden çıkartılan sonuçlar evden çalışma işleminin daha geniş bir alanda uygulanması için temel oluşturmuştur.
 • Araç paylaşımı
  • Marcy l’Etoile (Fransa)
   • Araç paylaşımı için 40 paylaşımcı ayrılmıştır.
   • bioMérieux tesisi ve yanındaki Sanofi Pasteur tesisi için araç paylaşım topluluğunun oluşturulması işleri Lyon makamları tarafından gerçekleştirilmektedir.
   • Bilinçlendirme oturumları ulaşım ve araç paylaşım şemalarının çevreye en uygun şekillerde yapılması konusuna yoğunlaşmaktadır.
  • Durham, Kuzey Carolina (ABD), Grenoble (Fransa)
   • Araç paylaşımları araç paylaşımcılarının birbirleri ile iletişim içerisinde olmalarını sağlayacak şekilde teşvik edilmektedir.
   • Grenoble: bioMérieux tesislerinde tesisler arası seyahat için kullanılan iki araç bulunmaktadır.
 • Grup araç politikası
  • Grubun araç politikası CO2 emisyonlarının 140 g/km (veya eşdeğer yerel standartlardan) daha fazla olmamasını gerektirmektedir.
  • Grubun araç politikasının uygulanması işlemi ise Küresel Dahili Kontrol departmanı tarafından Grubun iştiraklerinde yapılan iç denetimler sırasında değerlendirilmektedir.
 • Telekonferanslar
  • Grubun tesislerinden yedi tanesinde telekonferans imkanları bulunmaktadır ve bunlarla  mükemmel koşullarda olmak üzere ve çalışanların seyahat etmelerine gerek kalmaksızın toplantılar yapılabilmektedir. Bu tesisler Fransa'da Marcy L’Etoile ve La Balme'de, Çin'de Şangay'da, İtalya'da Floransa'da ve ABD'de ise Durham, Saint Louis ve Cambridge'de bulunmaktadır.
  • Telekonferanslar için kullanılan diğer araçlar WebEx ve WebEx Connect'tir.

Soğutucu gazlar

Soğutucu gazlar ve bunlara bağlı sera gazı emisyonlarının yönetilmesi için bioMérieux tesislerinde bazı eylem planları uygulanmaktadır.

Pioneering diagnostics