Su

bioMérieux suyun rezervinin korunması ve atık su yönetiminin geliştirilmesi için girişimlerde bulunmaya devam etmektedir.

2008 yılından beri uygulanan tedbirler  2011 yılının sonunda %15 enerji tüketim tasarrufunu sağlamıştır (satışlar ile karşılaştırıldığında m3/€m).

Bugün bioMérieux su tüketimini azaltmak ve atık suların daha etkili kullanımını sağlamak için girişimlerde bulunmaktadır.

Endüstriyel su kullanımı

bioMérieux mevcut açık döngü soğutma sistemlerini değiştirmiştir ve endüstriyel su tüketimini azaltmak için girişimlerde bulunmaya devam etmektedir.

 • Craponne (Fransa)
  • Üretim aşamasında kullanılan belirli tanklar için uygulanan temizlik protokolleri kapsamında yapılan değişiklikler ile, birden fazla yıkama işlemi için yeniden kullanılabilen deterjanların da kullanımı ile yıllık olarak 500 m3 temiz su tasarrufu sağlanmaktadır.
  • 2012 yılında eski soğutma sisteminin kulesi daha az kullanan yeni bir kule ile değiştirilmiştir.
 • La Balme (Fransa)
  • 2011 yılında iki soğutma kulesinin kaldırılması ile tesisin su tüketiminde %13 azalma sağlanmıştır.
    

Endüstriyel olmayan su kullanımı

 • Florence (İtalya)
  • Tesis, dağıtım ağındaki kaçakların engellenmesi için kademeli olarak boru hattını yenilemektedir. Bu tedbirler tesisin su tüketiminin 2010 ve 2011 yıllarında yaklaşık olarak %40 azaltılmasını sağlamıştır.
 • bioMérieux Şili
  • Bu iştirak, 2011 yılında kurulan su tasarruf sistemleri sayesinde su tüketimini %48 oranında azaltmıştır.
    

Tüketim seviyeleri izleme ve sızıntı algılama

bioMérieux'ın üretim tesisleri (en üst düzeyde su tüketimine sahip olan tesisler) kendi tüketimlerinin izlenmesi ve kaçakların denetlenmesi gerekliliğinin farkındadırlar.

 • Craponne (Fransa)
  • ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi uygulanmaktadır.
 • Tres Cantos (İspanya)
  • Düzeltici tedbirlerin uygulanması ile tesisteki su tüketimi yaklaşık olarak %30 azaltılmıştır.
    

Yağmur suyu toplama

 • Marcy L'Étoile (Fransa)
  • En son yapılan binalar ise sulama amacıyla yağmur suyunun toplanması için gerekli donanımlara sahiptir.
 • La Balme (Fransa)
  • La Balme tesisindeki yeni binanın yapılmasına ilişkin planlar HQE* sertifikasyonuna göre yapılmıştır ve yağmur suyu da tuvaletlerin su ihtiyacının karşılanması için toplanacaktır.

*Haute Qualité Environnementale (Fransız yeşil sertifikasyon düzeni)
 

Atık Su Yönetimi

 • Craponne (Fransa)
  • 2012 yılında bioMérieux tesislerin atık suyunun nötralize edilmesi için bir sistem uygulamıştır.
 • Marcy L'Étoile (Fransa)
  • Bu tesis Fransa genelinde uygulanacak ulusal girişimin bir parçası olarak atık su ölçüm ve analiz programı kullanmaktadır.
    

Kuraklık dönemleri

 • Kuraklık dönemlerinde, bioMérieux suyun korunmasına ilişkin olarak yerel otoriteler tarafından verilen talimatlara uymaktadır.
Pioneering diagnostics