Kalite Politikamız

ISO 9001:2015 Standardı dahilinde bioMérieux Türkiye Kalite Politikası, global bioMérieux Kalite Politikası ile aynı değerleri paylaşmaktadır:

“Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara yenilikçi, yüksek kaliteli medikal ürün ve hizmetler sunmak ve böylece dünya sağlığına katkı sağlamak her bioMérieux çalışanının ortak hedefi ve sorumluluğudur.

Sürekli gelişme gösteren mevzuat koşullarında, müşterilerimizin beklentilerini anlamak ve karşılamak için süreçlerimizi geliştirmek ve çalışanlarımızın sürekli gelişmesini sağlamak için sürdürülebilir bir kalite kültürü oluşturmak ve bunu devam ettirmek için çalışmaktayız.”

bioMérieux Türkiye müşterileri ile olan ilişkilerini ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti - Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması standardı çerçevesinde yürütmektedir. Türkiye Vücut Dışı Tanı sektöründe bu alanda kalite belgesine sahip ilk kuruluş olmaktan gurur duymaktayız.

 

  • Müşteri Memnuniyeti Politikamız:

    Müşterilerimiz tarafından yazılı veya sözlü iletilen tüm geri bildirimlerin bioMérieux Türkiye şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, tarafsızlık, hesap verebilirlik, müşteri odaklı yaklaşım ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda güvence altına alınması, incelenerek müşterilerimizin memnuniyetini sürdürülmesi ve kalıcı çözümler sunulması her çalışanın ortak hedefi ve görevidir.  

  • Müşteri Memnuniyeti Sürecimizin Hedefleri:

    Müşterimizin beklentileri doğrultusunda en kısa zamanda etkili çözüm sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi; müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamayı ve çözüm ortağı yaklaşımı sunmayı hedefleriz.  

  • Müşteri Memnuniyeti Süreç Akışımız ve İlkelerimiz:

    Aldığımız tüm şikayetleri kayıt altına alır, kayıt altına alındığını müşterimize çeşitli iletişim yollarını kullanarak bildirir, şikayetin konusu ve nedeni hakkında araştırma yapar, kalıcı bir çözüm getirdikten sonra müşterimize yeniden bilgilendirme yaparız. Şikayetleri ele alma sürecinde izlediğimiz temel ilkelerimiz; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, tarafsızlık, hesap verebilirlik, müşteri odaklı yaklaşım ve gizliliktir.

 

Pioneering diagnostics