Hastalar & Tüketiciler

Halk sağlığına ilişkin sorumluluklarımız Mérieux gelenekleri ile devam etmektedir.

Küresel halk sağlığı ihtiyaçlarının ve özellikle de AIDS ile ilgili olanların, bilim adamları ve kamu-özel ortaklıkları dahil edecek ve insancıl kaygılar ile endüstriyel know-how bilgilerini birleştirecek şekilde disiplinler arası yaklaşımlarda bulunabileceğine inanmaktayım.

Alain Mérieux, bioMérieux kurucusu

 

Marcel Mérieux'un Louis Pasteur ile çalışmakta olduğu ilk yıllardan bu yana, Mérieux ailesi ve daha sonra bioMérieux ile, hastalıklara karşı savaş geleneğine sahip olmuştur. Bugün Mérieux ailesi dünya genelinde halk sağlığı için çalışan biyologlardan meydana gelmektedir.

Hastalıkların sınırı yoktur ve bioMérieux dünya çapındaki tüm nüfus için, yerel sağlık sistemi ne olursa olsun ulaşılabilir bir tanımlama sistemi sağlamak için çalışmaktadır.

Gıda güvenliği konusu da küresel olarak belirgin bir kamu sağlığı sorunları arasındadır.

bioMérieux gıda güvenliğinin ve gıda endüstrisi için kalite çözümleri sağlamanın yanında, bir kamu sağlığı ortağı ve küresel olarak ulaşılabilir gıdalar hakkında öğretici olmayı hedeflemektedir.

 

bioMérieux Kurumsal internet sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz

Pioneering diagnostics