İmmüntestler

VIDAS® Acute Coronary Syndrome p...

VIDAS<sup>®</sup> Acute Coronary Syndrome p...

Miyokard İnfarktüs kesin tanısı

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT

VIDAS<sup>®</sup> B.R.A.H.M.S PCT<sup>™</sup>

Ciddi bakteriyel enfeksiyonların ve sepsisin özel belirteci

VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II ...

VIDAS<sup>®</sup> D-Dimer Exclusion™ II
...

Venöz Tromboembolizmin güvenli dışlaması

VIDAS® Hepatitis paneli

VIDAS<sup>®</sup> Hepatitis paneli

Hepatit A, B ve C testlerinin rutin çalışması ve doğrulama testi

VIDAS® EBV panel

VIDAS<sup>®</sup> EBV panel

Enfeksiyöz Mononükleoz Tanısı

VIDAS® HIV panel

VIDAS<sup>®</sup> HIV panel

Erken Tanı için geliştirilmiş 4. nesil testler

VIDAS® 25 OH Vitamin D Total

VIDAS<sup>®</sup> 25 OH Vitamin D Total

Kemik Hastalığı incelemesi

VIDAS® C. difficile

VIDAS<sup>®</sup> <em>C. difficile</em>

C. difficile enfeksiyonunun hızlı tanımlanması

VIDAS® H. pylori IgG

VIDAS<sup>®</sup> <em>H. pylori</em> IgG

H. pylori enfeksiyonunun noninvaziv tespiti

Sayfalar

Pioneering diagnostics