Acil Serviste Hasta Yönetimi

Acil Serviste Hasta Yönetimi

Acil Serviste, hastaya en iyi şekilde müdahale edebilmek için doğru teşhisin en kısa sürede konulması son derece önemlidir. Her dakikanın önemi var: Ciddi hayati tehlike riski olan hastaları tespit etmeli ve uygun tedaviye derhal başlamalısınız. Bununla birlikte maliyet kontrolü ve optimize hasta akış yönetimi de son derece önemlidir. bioMérieux’nün yüksek kaliteli ve uygun maliyetli tanı testleriyle sunduğu global çözümler, hastaların ihtiyaçlarını güvenle, etkin ve etkili bir şekilde karşılamanıza yardımcı olmanın yanı sıra Acil Servis masraflarının da kontrol altında tutulmasını sağlar.

Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Etkin ve uygun hasta yönetimi

Her Acil Servis klinik tedavi uzmanına tanıdık gelecek bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz: Akut nefes darlığı olan 85 yaşındaki bir adam Acil Servise getirilir. Peki, bu semptomun kaynağı nedir? Semptomun kaynağını öğrenmek doğru tedaviyi doğru zamanda uygulamak açısından son derece önemlidir.
 

bioMérieux çözümü:

 

img_node_1060.gif

Show in media library: 

Etkili ve hızlı hasta yönetimi Acil Servis ortamının kilit noktasıdır. 1 Yukarıda anlatılan durumda kullanılan etkin acil servis algoritması gibi algoritmalar her bir vaka için gereklidir. Yüksek risk taşıyan hastalara öncelik verilmesi; taburcu etme kararlarının güvenle verilmesi; hem hastanın rahatını sağlamak hem de maliyeti kontrol altında tutabilmek için yapılan genel testlerin azaltılması gerekir; enfeksiyonların taşınması engellenmelidir ve her şeyden önemlisi de mümkün olan en kısa süre içerisinde uygun tedaviye başlanmalıdır. Acil Serviste sayısız zorlukla karşı karşıya kalırsınız ve bu zorlukların üstesinden gelebilmeniz, yapılan doğru testlerin yardımıyla doğru kararları hızlıca verebilmenize bağlıdır. Sizin karşı karşıya kaldığınız zorlukların üstesinden gelmeyi kendine görev edinen bioMérieux, global çözümlerleri ile her zaman sizin yanınızdadır.

 

Geçen her dakika önemlidir…

Acil Serviste, bilgilerin bir dakika önce analiz edilmesi, bir hayatı kurtarma olasılığınızı yükseltebilir. bioMérieux’nün Acil Servisler için önerdiği global çözümler, doğru sonuçlara hızlıca ulaşılması için tasarlanmıştır:

 • Kullanım kolaylığı sunan VIDAS® Acil Tanı Çözümleri, 7/24 çalışma esnekliğinin yanı sıra sadece 20 dakikada tüm test sonuçlarını alma imkanı da sağlıyor.  Kalp nekrozu, kalp yetmezliği, venöz tromboembolizm ve ciddi bakteriyel enfeksiyonlar için markerler içerir.
   
 • BacT/ALERT® 3D 120 sistemimiz ise kanda, steril vücut sıvılarında ve platelette birçok mikro organizmanın doğru tespit edilmesini sağlar. Akıllı iş akışı; sonuçların daha hızlı alınmasını, daha güvenli olmasını temin eder ve hata riskini azaltır. Ayrıca bu kompakt, modüler ve esnek sistem, çalışma masanızda sadece 50 cm2 yer kaplar.
   
 • Peki, bir laboratuvarınız yoksa ne yapabilirsiniz? bioNexia hızlı testleriyle hızlı sonuçlar almak mümkün.
   
 • Acil Servis ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak tanı çözümleri ne olursa olsun, laboratuvar verimini maksimize etmek amacıyla bioMérieux çözümlerinin entegrasyonu, beraberinde daha iyi bir iş akışı, yenilikçi otomasyon ve IT çözümlerinin etkin kullanımını getirir. Gerektiğinde, doğru bilgilerin doğru ellerde olmasını sağlamalısınız.

 

Yüksek Kaliteli Tanı Testleri, sağlık giderlerini azaltır

Acil Serviste maliyetlerin kontrol altında tutulması, hasta – bakım kaynaklarının kullanımının öncelik sırasına göre belirlenmesi anlamına gelir. Yüksek kaliteli immünolojik testler, yapılan testlerin sayısını azaltacağı gibi en iyi seviyede hasta bakımını sağlamak için daha bilinçli tedavi kararları verilmesine yardımcı olur. bioMérieux’nün sunduğu çözümler:

 • The VIDAS® D-Dimer ExclusionTM II, klinik olasılık değerlendirmesiyle kantitatif D-Dimer 2 testini birleştiren algoritmalar kullanılmasını tavsiye eden, akut venöz trombolizmde tanı yönetimi konulu en son yönetmeliklere uygundur. Bu çözüm, gereken görüntüleme testlerinin sayısını azaltır ve hem masraf tasarrufu sağlar hem de hastaların zarar görmesini engeller 3,4. Negatif VIDAS D-Dimer sonucunun, klinik açıdan yüksek risk taşımayan ancak akciğer embolizmi (NPV % 99.9) şüphesiyle gelen hastaların % 40’ında şüpheyi güvenle ortadan kaldırdığı görülmüştür.
 • VIDAS® B.R.A.H.M.S. PCT, seçeneğinde olduğu gibi tanı ve tedavi algoritmalarına prokalsitonin (PCT) eklenmesi, klinik açıdan önemli olan bakteriyel enfeksiyonları olan hastaların daha iyi tanı konulmasına yardımcı olur. Bu sayede, antimikrobiyal dirençle mücadele etmenin en önemli aşaması olan duruma daha uygun antibiyotiklerin kullanılması 6 sağlanır ve böylece de ciddi tasarruflar da mümkün olur 7.
 • BacT/ALERT® 3D Mikrobiyal Tespit Sistemi biyo-markör tespitinin yanı sıra, güvenilir kan kültürü sonuçları da sağlar. Kullanım kolaylığı sunan kan kültürü analizörünün, 72 saat 8 içerisinde klinik açıdan önemli olan organizmaların azami % 97.5’inin geri kazanımını sağladığı ve böylece de septik hastalardaki ölüm oranını büyük ölçüde düşürdüğü görülmüştür 9,10. Daha güvenle kullanılması için, BacT/ALERT® kan kültür besiyeri, üç katlı, kırılmalara dayanıklı polikarbon şişelerde satılır.
 • Acil Servisteki solunum güçlüğü geçen hastaların durumunun değerlendirilmesinde ve müdahalede NT-proBNP kullanılması, tıpkı VIDAS® NT-proBNP 2 ürününde olduğu gibi, hastanede kalış süresini ve yapılan tanı prosedürlerinin sayısını azaltarak tıbbi giderleri doğrudan aşağı çekmekle kalmaz aynı zamanda kalp yetmezliği tanısının doğruluğunu da arttırır 11,12.
   

Kendinize Güvenin, klinik tedavi uzmanına üstün hizmet kalitesi sunun

Laboratuvarınızın, tıbbi personelin talebine göre 7/24 yüksek kaliteli sonuçlar vermesi bekleniyor mu ve bu konuda kendinize güveniyor musunuz? Benzersiz test kapsamı, esnekliği ve kullanım kolaylığı sayesinde bir masaüstü bağışıklık analizörü olan VIDAS® Acil Tanı Çözümü, Acil Servis şartlarına ve kullanımına göre hazırlanmıştır. En önemli acil testler, tek bir ekipman ile yapılabilecek olup rutin faaliyetlerinizden ayrı olarak STAT örneklerinin işlenmesine olanak tanır. Karmaşık Acil Servis klinik çözümlerinin getirdiği hızlı sonuç alma becerisini sağlamanın yanı sıra klinik tedavi uzmanlarının karar verirken akıllarında herhangi bir şüphe kalmamasını da sağlamış olursunuz. Acil Servis testlerinin yanı sıra hCG, Östradiol, bulaşıcı hastalık (örneğin HIV, hepatit) markörleri ve C. difficile enfeksiyonu parametresiyle çeşitli başka testler de VIDAS® menüsünde yer alır.

Sepsis müdahalesine yönelik kapsamlı bir çözüm elde etmek için BacT/ALERT® 3D ile VIDAS® PCT biyo-marker bakteriyel tespit sistemini birleştirin. Böylece bakteriyel sepsisin erken teşhis edilmesini sağlayarak hastaya daha iyi müdahale edilebilmesi için doktora net ve doğru bilgi verebilirsiniz.
 

Global Acil Servis çözümleri partneriniz

bioMérieux laboratuvarları tanır

Mikrobiyoloji alanındaki 50 yılı aşkın tecrübemizle, Acil Servisin ihtiyaçlarının karşılanması gibi karşı karşıya kaldığınız zorlukların geçirdiği evrim sürecinin her aşamasında sizin yanınızdaydık.

Acil Servis üzerindeki baskı  son derece ağırdır. Hız ne kadar önemliyse doğru sonuçlar da o kadar önemlidir çünkü doğru teşhis uygun tedavinin zamanında verilebilmesinin anahtarıdır. Yanlış ya da kesin olmayan teşhisin yükünü sadece ilgili hasta çekmez; gereksiz testler için harcanan zaman gibi nedenlerle diğer hastalar beklemeye devam eder. Maliyetler ise tüm sistemi etkiler.

bioMérieux olarak, bu zorlukların ve bu zorlu ortamda modern tanı olanaklarının oynadığı rolün bilincindeyiz. Bu nedenle büyük resme bakıyoruz ve global çözümler geliştiriyoruz. Çıkış noktamız her zaman sizinle aynı: insan sağlığını korumak ve iyileştirmek ve bu ortak noktamız bizi güvenilir bir ortak yapıyor.

 

Referanslar:

 1. Wiler JL, et. al. Optimizing emergency department front-end operations. Ann Emerg Med. 2010;55:142-160.e1

 2. Huisman MV, Klok FA. Diagnostic management of acute deep vein thrombosis and pulmonary embolism. J Thromb Haemost. 2013;11:412-22.

 3. Righini M, et. al. Influence of age on the cost-effectiveness of diagnostic strategies for suspected pulmonary embolism. J Thromb Haemost. 2007;5:1869-77.

 4. Wiener RS, et. al. When a test is too good: how CT pulmonary angiograms find pulmonary emboli that do not need to be found. BMJ. 2013;347:f3368.

 5. Carrier M, et. al. VIDAS D-dimer in combination with clinical pre-test probability to rule out pulmonary embolism. A systematic review of management outcome studies. Thromb Haemost. 2009;101:886-92.

 6. Schuetz P, et. al. Procalcitonin algorithms for antibiotic therapy decisions: a systematic review of randomized controlled trials and recommendations for clinical algorithms. Arch Intern Med. 2011;171:1322-31.

 7. Wilke MH, et. al. The use of a standardized PCT-algorithm reduces costs in intensive care in septic patients - a DRG-based simulation model. Eur J Med Res. 2011;16:543-8.

 8. Bourbeau PP., Foltzer M. Routine incubation of BacT/ALERT FA and FN blood culture bottles for more than 3 days may not be necessary. J Clin Microbiol. 2005;43:2506-2509

 9. Barenfanger, J; et. al. Decreased Mortality Associated With Prompt Gram Staining of Blood Cultures. Am J Clin Pathol 2008;130:870-876.

 10. Doern GV, Vautour R, Gaudet M, et al. Clinical impact of rapid in vitro susceptibility testing and bacterial identification. J Clin Microbiol. 1994;32:1757-1762.

 11. Moe GW, et. al. Canadian Multicenter Improved Management of Patients With Congestive Heart Failure (IMPROVE-CHF) Study Investigators. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide testing improves the management of patients with suspected acute heart failure: primary results of the Canadian prospective randomized multicenter IMPROVE-CHF study. Circulation. 2007;115:3103-10.

 12. Rutten JH, et. al. N-terminal pro-brain natriuretic peptide testing in the emergency department: beneficial effects on hospitalization, costs, and outcome. Am Heart J. 2008;156:71-7

Bu çözüm ürünlerini görmek için tıklayın
Çözüm aşağıdaki ürünleri içerir. Detayları görmek için ürünlere tıklayın
Pioneering diagnostics