Antibiyotik Direnç Yönetimi

Antibiyotik Direnç Yönetimi

Antimikrobiyal dirençli organizmalar günümüzün insan sağlığını tehdit eden en ciddi global tehdit olarak değerlendirilmektedir. Ekonomik yükünün haricinde yüksek ölüm oranlarına sebep olmaktadır. Bu organizmaların artışıyla ve yayılmasıyla savaşmak için ispatlanmış, güvenilir stratejilerle ve son teknoloji aletlerle bir takım cephelerde harekete geçmemiz gerekmektedir. bioMérieux antibiyotik direncinin yönetiminde, bütünleşik mikrobiyal çözümler için sizin güvenilir mikrobiyoloji ortağınızdır.

Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Global tehdit göz ardı edilemez

Antimikrobiyal direnç enfeksiyonları yükü
 

Yıllık tahmini enfeksiyon:
ABD’de1 2 milyon; Avrupa’da2 400.000

Tahmini ekonomik yük:
ABD’de 20 milyar1 dolarlık doğrudan maliyet; Avrupa’da2 1-5 milyar Euro

 

1) ABD’de Antibiyotik Dirençli Tehditler, CDC 2013
2) ENVI 2013 hasta güvenliği hakkında Avrupa Raporu

20. Yüzyılın başlarındaki tanıtımlarından beri, antibiyotik ilaçlar, insan ve hayvan sağlığı avantajı için hastalığı ve ölümü büyük ölçüde azaltmıştır. Buna rağmen, özellikle yanlış ve fazla kullanım sebebiyle, birçok bulaşıcı organizma uyum sağlamış ve 1. hatta 2. sıradaki antibiyotiklere dirençli hale gelmiştir. Enterobacteriaceae (CRE), Campylobacter ve Candida dâhil olmak üzere bir takım ilaç dirençli organizmalar sürekli artan seviyelerde direnç göstermektedir. Hatta bazı organizmalar neredeyse tüm antibiyotiklere dirençlidir veya dirençli olmaya devam etmektedir, karbapenem-dirençli Enterobacteriaceae (CRE) ve çoklu ilaç dirençli Acinetobacter gibi. Antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlar sağlık sistemleri üzerinde, veterinerlik uygulamalarında ve halkın genelinde çiftliklerden halk sağlığına1 kadar geniş çaplı büyük yük oluşturmaktadırlar:

 • Tedavi seçenekleri yok veya sınırlı; mevcut antibiyotikler daha az etkin, daha pahalı ve bazen hastalara zarar verici olabilir
 • Direnç, hastalar için daha yüksek ölüm riski, daha uzun hastanede kalma süresi, daha uzun nekahet süresi ve bazen uzun dönemli sakatlıklar anlamına gelir
 • İlaca dirençli organizmalar sağlıkla ilişkilendirilmiş birçok enfeksiyonun yayılmasının arkasındaki sebeptir
 • İnsanlardaki artan direnç, veterinerlik alanındaki belirli antibiyotikleri kısıtlamak için önlem almaya yöneltti, terapötik seçenekler sınırlandırıldı
 • Antimikrobiyal dirençli organizmalar sorunu sağlık ayarlamalarında en akut sorunken, toplumda yayılmasıyla ilgili kuvvetli bir delil bulunmamaktadır
 • Buna ek olarak, evcil hayvanlarda dahil olmak üzere antimikrobiyal direnç çiftlik hayvancılığı üretiminde ciddi bir sorundur.

Dünyadaki sağlık uzmanları ve ajansları şu hususta mutabıktırlar: antimikrobiyal direnç göz ardı edilemeyecek acil ve global bir tehdittir. DSÖ şunu söylemiştir “Dünya ve ülke çapında en yüksek politik düzeyde acil eylem gerekmektedir”2. Eylemsizliğin sonuçları CDC’nin belirttiği kadarıyla “potansiyel olarak felakettir”1.

 1. ABD’de Antibiyotik Direnci Tehditleri, CDC 2013
 2. Antibiyotik direnci – dünya çapında sağlık güvenliğine bir tehdit ve eylemde bulunulması gereken bir vaka, Altmış Altı WHA’da ikincil olay, Mayıs 2013

 

Sorun: Nasıl etkin karşılık vereceğiz?

Ana etkenler
 

Acil Tehditler

 • Clostridium difficile
 • Karbapenem-dirençli Enterobacteriaceae (CRE)
 • İlaca dirençli Bel soğukluğu mikrobu

Ciddi Tehditler

 • Çoklu ilaca dirençli Acinetobacter
 • İlaca dirençli Campylobacter
 • Flukonazole dayanıklı Candida (bir mantar cinsi)
 • Genişlemiş spektrum β-laktamaz üreten Enterobacteriaceae (ESBL’ler)
 • Vankomisin-dirençli Enterococcus (VRE)
 • Çoklu ilaca-dirençli Pseudomonas aeruginosa
 • İlaca-dirençli Tifoidal olmayan Salmonella
 • İlaca-dirençli Salmonella Typhi
 • İlaca-dirençli Shigella
 • Metisilin-dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)
 • İlaca-dirençli Streptococcus pneumoniae
 • İlaca-dirençli tüberküloz

İlgili Tehdit

 • Vankomisin-dirençli Staphylococcus aureus (VRSA)
 • Eritromisin-dirençli A Grubu Streptokok
 • Klindamisin-dirençli B Grubu Streptokok

 

ABD’de Antibiyotik Direnç Tehditleri, CDC 2013

Antimikrobiyal organizmalara karşı verilen savaşta sağlıkçılar, veterinerler ve kamu sağlığı kuruluşları çok yönlü bir yaklaşım sergilemelilerdir: önleme, tedavi, salgın yönetimi, izleme ve eğitim. Her seviyede etkin bir şekilde karşılık vermeniz için, bu işin içindeki herkesin adanmışlığına, zamanında gelen tam ve güvenilir bilgilere ihtiyacınız var.

Korunma

 • Enfeksiyon kontrolü
  • Görüntüleme ve aktif takip
  • Hijyen politikası
 • Antimikrobiyal Yönetim Programları
 • Çevre kontrolü

Tedavi

 • Viral enfeksiyondan bakteriyel farklılaştırma
 • İlgili antibiyotik kullanımı için bilgilendirilmiş kararlar
  • Hızlı testler
  • Bakterinin güvenilir tanımlaması
  • Antimikrobiyal direnç testi
 • Farklı sağlık/veterinerlik durumları için esnek test yöntemleri
  • Okuması ve yorumlaması kolay sonuçlar

Yayılma yönetimi ve izleme

 • Direnç mekanizmasının hızlı tespiti
 • Tam epidemiyolojik veri izleme
 • İyi bilgi akışı

Eğitim

 • Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikçi eylem
 • Sağlık profesyonelleri için sürekli eğitim
 • Doğru, erişimi kolay hasta eğitimi

 

Çözüm: Uygulaması kolay global çözümler

Etkin antimikrobiyal direnç yönetimi için çeşitli ihtiyaçlar arasında ortak tehdit için ihtiyacınız olan işlenebilir sonuçlar için uygulaması kolay global çözümlerdir.

Direnç tespiti ve şüphelilik testinde hem bir öncü hem de bir buluşçu olarak bioMérieux ihtiyacınız olan çözümleri size vermek için sağlık ortaklarıyla birlikte yakın çalışmalar sürdürmektedir. Farklı laboratuar ve sağlık kurulumlarındaki ihtiyaçları karşılayacak esnekliği hedefliyoruz. Laboratuarda otomasyonun bütünleşmesini değerlendiriyoruz çünkü bu bize gelişmiş sonuç alma süresi ve standardizasyon sağlıyor; daha kolay okuma ve yorumlama; daha hızlı bilgi aktarımı; daha iyi veri izleme ve yönetimi sağlıyor. Uzman araştırma ve buluşlarla tasarlanmış ve sürekli iyileştirilmiş olan cihazlarımız ve reaktiflerimiz güvenilir, hızlı ve standartlaştırılmış sonuçlar sunmaktadır.

 

 
Gereklilik
 
 
bioMérieux çözümü
 
Enfeksiyon kontrol/Korunma

Çevre kontrol aralığı

Tanımlama VITEK® 2
VITEK® MS
API®
Antimikrobiyal duyarlılık testi VITEK® MS
VITEK® 2
Gelişmiş Uzman Sistem (AES)
Etest®
Onay Etest®
Görüntüleme, aktif izleme ve sürekli tedavi NucliSENS easyQ®
chromID® CARBA SMART
chromID® MRSA SMART
chromID® MRSA/S. aureus biplate
chromID® ESBL
chromID® VRE
VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT
bioNexia® Strep A
bioNexia® Influenza A+B
Yayılma Yönetimi NucliSENS easyQ®
Diversilab®
VIGIguard™ & Myla®
Veterinerlik AST ve Direnç Tespiti
Eğitim Dirence Dikkat Edin™

 

Çözüm: Güvenebileceğiniz bir ortak

bioMérieux laboratuarları bilir

Mikrobiyoloji laboratuarlarıyla 50 yıldan fazla çalışmanın verdiği tecrübeyle, mikrobiyal dirençle savaşmayı başlatmak dâhil olmak üzere karşılaştığınız zorlukların evrimleştirerek daima yanınızda olduk. Sizin zorluklarınız bizim zorluklarımızıdır.

bioMérieux size mikrobiyal direncin çıkardığı laboratuar zorluklarının üstesinden gelmeniz için özel olarak tasarlanmış sınıfındaki en iyi cihazları ve reaktifleri sunmanın ötesine geçiyor. Ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının, politikaları belirleyenlerin, sağlık tesisi ve laboratuar liderlerinin ve ön saftaki tıp profesyonellerinin yanında durarak işbirliğini aktif olarak besliyoruz. Biz güvenebileceğiniz bir ortağız çünkü ana motivasyonumuz sizinkiyle aynı: tüm dünyada insan sağlığını korumak ve iyileştirmek.

Sağlık sorunlarına bütünleşik bir yaklaşımla yaklaşmaya inanıyoruz. Antimikrobiyal dirence karşı savaşımızın amiral gemisi Be S.M.A.R.T. with Resistance™ . Korunma, izleme, görüntüleme için mikrobiyoloji çözümleri portföyünün yanı sıra, be S.M.A.R.T. girişimleri bilgi, eğitim ve antimikrobiyal direnç tehdidiyle ilgili vakaları içerir. İşte bazı örnekler:

 • Sağlıkla İlişkilendirilmiş Enfeksiyon ve Antimikrobiyal Direnç hakkında Dünya Forumu, 4t. Baskı Haziran 2013’te yapıldı.
 • Antibiyotik Farkındalık Haftasına ve yıllık Avrupa Antibiyotik Farkındalık Gününe katılım
 • Be S.M.A.R.T. with Resistance™ haber bülteni
 • Hastanelerde Antimikrobiyal Yönetim Rehberi ve Sağlıkla İlişkilendirilmiş Enfeksiyonlardan Korunma Rehberi gibi uluslararası yayınlar
 • Antimikrobiyallere (ONERBA) Dirençli Bakteriyellerin Epidemiyolojisi için Fransız Ulusal Gözlemevi gibi Eğitici ortaklıklar
 • Genç mikrobiyologlara ödül verme– çünkü bu alandaki yarının liderleri antimikrobiyal dirençli organizmalar gibi en büyük sağlık sorunumuza karşılık vermemize yardımcı olacaklardır.
Bu çözüm ürünlerini görmek için tıklayın
Çözüm aşağıdaki ürünleri içerir. Detayları görmek için ürünlere tıklayın
Pioneering diagnostics