C. difficile Enfeksiyonu Yönetimi

C. difficile Enfeksiyonu Yönetimi

Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların (HAI) temel nedeni olan Clostridium difficile, Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC) Antibiyotik Direnci Tehditlerine¹ yönelik güncel raporda "acil bir tehdit" olarak sınıflandırılmaktadır. Enfeksiyonun artan yaygınlığı ve yüksek hastalık/ölüm oranı, hem insan sağlığı açısından hem de ekonomik ortamlarda ciddi bir husus olarak kendini göstermektedir. C. difficile enfeksiyonunun yönetimi, enfeksiyonu önleme, teşhis, tedavi, gözetim, salgın yönetimi ve epidemiyoloji alanlarını içeren kapsamlı bir önlem çevrimini içermektedir. Sunduğu küresel çözümler sayesinde bioMérieux, C. difficile enfeksiyonu ile mücadele etmenize yardımcı olmaktadır.

Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Durum: Günümüzde "acil" bir tehdit olan C. difficile

Clostridium difficile enfeksiyonları
 

Tahmini yıllık enfeksiyon sayısı:
Amerika'da1 250,000; Avrupa'da2 185,000

Tahmini ekonomik maliyet:
Amerika'dayılda $3 milyar; Avrupa'da4 €3 milyar

 

1.  Birleşmiş Devletlerde Antibiyotik Direnci, CDC 2013
2.  ENVI 2013 Hasta güvenliğine ilişkin Avrupa Raporu
3.  C. difficile enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik kılavuz, APIC uygulama kılavuzu, 2013
4. Bouza, E. Clostridium difficile enfeksiyonunun sonuçları. Klinik Mikrobiyolojik Enfeksiyonlar 2012 Aralık; 18 Ek 6:5-12

Geçmiş dönemlerde Clostridium difficile, klinik rahatsızlıktan biraz daha önem arz eden bir hastalık olarak görülmekte idi. Fakat C. difficile, günümüzde HAI ile bağlantılı tüm diyare vakalarının %60'ından fazlasından sorumlu tutulan en zorlu HAI enfeksiyonudur². C. difficile birçok durumda sağlık ortamlarında bulaşmakta ve antibiyotik tedavisi ile ilişkilendirilmektedir.

C. difficile enfeksiyonu maliyetli bir tedaviye, hastanın izolasyonuna ve uzun süreli yatışlara yol açmaktadır. Enfeksiyonun hastalarda yol açtığı etkilere ek olarak hastane ve sağlık bakım sistemleri için de ekonomik bir maliyet anlamına gelmektedir. C. difficile enfeksiyonu, Hastalık Kontrol Merkezine göre dünya çapında tarihi düzeylere ulaşmıştır. Hiper-virulan suşlar ortaya çıkmakta ve ciddi salgınlar gözlemlenmekte olup, hastalık ve ölüm oranları endişe verici düzeylerde yükselmektedir.¹

C. difficile enfeksiyonunun hastane ortamından topluma bulaştığına ilişkin kanıtlar mevcuttur. CDC, 2013 yılında C.difficile enfeksiyonunu "acil ve kapsamlı bir müdahale gerektiren acil kamu sağlığı tehdidi" anlamına gelen acil tehdit, olarak sınıflandırmıştır1.

 

1. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri: Birleşik Devletlerde ANTİBİYOTİK DİRENCİ TEHDİTLERİ, 2013

2. Avrupa akut tedavi hastanelerinde HAI ve Antimikrobiyal kullanıma yönelik nokta prevalansı çalışması, ECDC gözetim raporu, Temmuz 2013

3. Wilcox ve diğerleri, Toplumla ilgili C. difficile enfeksiyonuna yönelik bir vaka çalışması. J Antimicrob Chemother 2008;
62:388-96.

 

Sorun: Önleme faaliyetlerinden epidemiyolojik eğilim belirleme sürecine kadar C. difficile enfeksiyonunun yönetimi 

C. difficile gibi günümüzde rastlanan zorlu sağlık sorunlarıyla başa çıkılması çok yönlü bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirmektedir. Sağlık kuruluşları, tıbbi uzmanlar, mikrobiyoloji uzmanları ve hastaların tümü bu sürece dahildir.

bioMérieux olarak mikrobiyoloji alanında geçerliliği kanıtlanmış ve uzun vadeli uzmanlığımız ile yenilikçi laboratuar çözümlerimizi faaliyetlerinizi desteklemek adına sizlere sunarak özel çözüm ortaklığınızı üstlenmekteyiz.

C. difficile enfeksiyon yönetimi önleme faaliyetleri ile başlamakta ve teşhis, tedavi/gözetim, salgın yönetimi ve epidemiyolojik eğilim belirleme faaliyetleri ile sürdürülmektedir. Hızlı ve doğru teşhisler, gözetim verileri ve güvenilir eğilim belirleme kayıtları sağlamak amacıyla mikrobiyoloji laboratuarının sınırları zorlanmaktadır. C. difficile enfeksiyon yönetiminin her aşamasında karşılaşılan zorluklar ile daha üstün bir şekilde başa çıkılması için çok sayıda ihtiyaç söz konusudur:

Önleme/enfeksiyon kontrol ihtiyaçları:

 • Etkili hijyen ve temizlik prosedürleri
 • Antimikrobiyal bulaşıcılık: doğru zamanda uygulanacak uyarlanmış tedaviler 
 • Sağlık ekibinin eğitilmesi ve sürece dahil edilmesi (örneğin uygun hijyen/el yıkama, antibiyotik kullanımı vb. uygulamalar)
 • Etkili çevresel kontrol testleri

Tanı ihtiyaçları:

 • Araç-gereç ve reaktifler de dahil olmak üzere hızlı, doğru, kullanımı kolay ve maliyet etkin tanı araçları
 • İyi test algoritması kılavuzları
 • Yüksek farkındalık

Salgın yönetimi ihtiyaçları:

 • C. difficile suşuna yönelik genotiplendirme ve salgın yönetimi bakımından hızlı ve kullanımı kolay genotiplendirme araçları
 • Bilgi akışının optimize edilebilmesi için güvenilir bir veri yönetimi süreci

Epidemiyoloji ihtiyaçları:

 • Eğilim takibinde doğru, eksiksiz, erişimi kolay; veri toplama ve raporlama
 • Bölgeler arası bilgi akışı

 

Enfeksiyon oranı iyileştirilebiliyor

İngiltere'de C. difficile enfeksiyonlarının oranı 2007 yılından bu yana düşüş göstermektedir.
Söz konusu düşüş, aşağıda yer alan faktörler ile ilgilidir:

 • 2004 yılından bu yana zorunlu C. difficile enfeksiyonu raporlaması sayesinde artan farkındalık
 • Geliştirilmiş enfeksiyon önleme/kontrol tedbirleri
 • İyileştirilmiş gözetim ve izleme
 • Hastane yöneticilerinin rolü
 • Dikkatli antibiyotik kullanımı
 • Tanı algoritmaları
 • Daha iyi epidemiyolojik izleme (ribotiplendirme dahil)

 

Çözüm: C. difficile enfeksiyonu ile başa çıkmak için doğru, esnek ve erişilebilir yöntemler

bioMérieux, en başından beri C. difficile enfeksiyonuna karşı verilen mücadeleye öncülük etmektedir. Bu bağlamda hem ihtiyaçlarınız dikkate alınmakta hem de C. difficile enfeksiyon yönetimine ilişkin araştırma ve karar verme süreçlerinin desteklenmesi için gerekli olan araç-gereç ve reaktiflerle birlikte bu ihtiyaçların karşılanması için küresel bir yaklaşım benimsenmektedir. Üst düzeyde entegrasyon sayesinde araçlarımız, kullanım kolaylığı, güvenilirlik ve izlenebilirlik avantajlarını sunacak şekilde geliştirilmektedir.  Ayrıca ürün panelimiz, farklı laboratuvar türleri ve boyutları ile farklı yönetim ihtiyaçlarına uyacak şekilde esnek ve erişilebilir bir nitelik taşımaktadır.

 


İhtiyaçlar
 
bioMérieux çözümü
 
Enfeksiyon kontrolü Count-Tact® surface testing range
Tarama VIDAS® GDH
Toksin tespiti VIDAS® C. difficile Toxin A&B
Kültür chromID® C. difficile agar
Clostridium difficile agar
Tanımlama VITEK® 2 ANC card
API® 20A
rapid ID 32 A
Duyarlılık testi  ATB ANA2 Etest®
Suş tiplendirme DiversiLab® C. difficile


 VIDAS® Clostridium difficile GDH sonuçların daha kolay bir biçimde yorumlanmasını
ve izlenmesini sağlayan otomatik bir testtir
.

VIDAS® C. difficile GDH ve C. diff enfeksiyonuna yönelik GDH bileşenlerinin karşılaştırılması
Dışkıdaki C. difficile enfeksiyonunun saptanmasına yönelik hızlı kontrol .

C. Eckert ve diğerleri (Paris, FR) ECSMID: 29.04.2013

 

Çözüm: Yeni test algoritmaları kılavuzu

Yeni C. difficile test algoritması kılavuzu, pozitif sonuçların onaylanması için GDH enzim immunoassay (EIA) testi ile hassas toksin EIA testinin iki aşamalı bir protokol olarak çalışılmasını önermektedir. Söz konusu test protokolü, kültür + toksin testine yönelik "altın standarda" benzer sonuçlar verirken, maliyeti azaltmakta ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.
 

Seçilen kılavuzlar

Bulaşıcı hastalıkların tanımlanmasına yönelik mikrobiyoloji laboratuvarlarının kullanımı hakkında kılavuz: 2013 yılı önerileri.
Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği (IDSA) ve Amerika Mikrobiyoloji Derneği (ASM). Klinik Bulaşıcı Hastalıklar. 2013 Ağustos; 57(4): e22-e121.

C. difficile enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik kılavuz.
Enfeksiyon Kontrolü ve Epidemiyoloji Uzmanları Derneği. 2013

C. difficile enfeksiyonunun tanımlanmasına ve raporlanmasına ilişkin güncel kılavuz.
Sağlık Bakanlığı (İngiltere) (DH/ARHAI). 2012


 

VIDAS® GDH & VIDAS® CD A&B

Yeni iki aşamalı kılavuzun etkili bir biçimde uygulanması, son teknoloji ürünü araç ve reaktifleri gerektirmektedir. bioMérieux’nün VIDAS® GDH ve VIDAS® CD A&B ürünlerini bir araya getiren VIDAS® C. difficile solution, aşağıda belirtildiği gibi bir çözüm sunmaktadır:

 • Otomatik ve kullanımı kolay:
 • VIDAS® immünoanalizör, dünya çapında esnekliği, kullanım kolaylığı ve laboratuvar iş akışına sorunsuz uyumu ile tanınmaktadır.
 • Maliyet etkin:
  • Gereksiz test sayısını azaltmaktadır.
  • Nadir ve bulaşıcı salgınlara yönelik düşük veya yüksek test hacmine uyarlanmış tekli test formatı.
 • Epidemiyolojik eğilimlerin izlenmesi: İşlenen tüm örneklerin kayıtlarını tutmaktadır.

 

 

chromID® C. difficile

Kültür testine yönelik olarak bioMérieux’nün chromID® C. difficile ürünü, gelenekse bir besiyerden² %30 oranında daha yüksek hassasiyet göstererek yalnızca 24 saat içerisinde1,2 net bir tanımlama yapılmasına olanak tanımaktadır. Patentli bir kromojenik substrat ve antibiyotik karışımından oluşan besiyeri iyi seçicidir. Mat bir sıvı besiyerde net bir kontrast yaratan siyah/gri koloniler sayesinde elde edilen sonuçların anlaşılması kolaydır.
 

 1. Boseiwaqa LV ve diğerleri. C. difficile enfeksiyonunun tedavisi için ChromID C. difficile sıvı besiyeri ile sikloserin-sefoksitin-fruktoz sıvı besiyerinin karşılaştırılması. Patoloji 2013 Ağustos; 45(5):495-500. Yayın tarihi: 10.1097/PAT.0b013e3283632680.

 2. Perry D. J. ve diğerleri. C. difficile enfeksiyonunun 24 saat içerisinde izole edilmesine yönelik kromojenik kültür besiyerinin değerlendirilmesi. Klinik Mikrobiyoloji Bülteni– 2010; 48:3852-3858.

 

DiversiLab®

DiversiLab® sistemi, yaklaşık 4 saat içerisinde suş tiplendirme sonuçlarının alınmasına olanak tanımaktadır. rep-PCR* teknolojisinden faydalanan otomatik platform, C. difficile örnekleri için standartlaştırılmış ve çoğaltılabilir DNA parmak izi kontrolü sağlamaktadır. Söz konusu sistem, aynı zamanda eksiksiz bir izolat tanımlaması için diğer bakteriyel ve mantar örneklerinin analiz edilmesine olanak tanımaktadır.

rep-PCR: Polimeraz Zinciri Reaksiyonu (PCR) kullanılarak bakteriyal genom çapında değiştirilen kodlamasız yineleyici sekanslara yönelik amplifikasyon çalışmasıdır. rep-PCR teknolojisi ve rep-PCR primerleri Amerikan patentleri (5,691,136 ve 5,523,217) ile Kanada ve Avrupa'ya yönelik uluslararası patentlerde yer almaktadır.
NOT: DiversiLab ürünü, tanı amaçlı kullanıma yönelik değildir.

 

C. difficile acil bir kamu sağlığı sorunudur - enfeksiyonun kontrol altında tutulması için tarafımızca gerekli destek verilmektedir

bioMérieux laboratuvarları bilir

50 yıla aşkın mikrobiyoloji laboratuvar tecrübesiyle, C. difficile tehdidinin ortaya çıkışı da dahil olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarların karşılaştığı zorlukların evriminde sizin tarafınızdayız.

C. difficile enfeksiyonlarının sürekli olarak iyileştirilmesini güvence altına almak amacıyla her düzeyde (tıbbi, bilimsel, kamu politikası vb.) geliştirme faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. bioMérieux, C. difficile enfeksiyonuna yönelik olarak benimsediği kapsamlı yaklaşıma ek olarak aşağıda yer alan bilimsel ve eğitimsel girişimler ile gerekli desteği sağlamaktadır:

 • bioMérieux tarafından düzenlenen ve HAI/Direnç için yeni stratejiler geliştirmek amacıyla sektörün 70'i aşkın uluslararası liderini bir araya getiren HAI ve Antimikrobiyal Dirence Yönelik Dünya Forumu. Söz konusu eşsiz organizasyonun 4.'sü, Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Kasım 2013 tarihindeki Antibiyotik Farkındalığı Haftasında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler arasında Hastanelerde Antimikrobiyal Yönetime İlişkin Uygulama Kılavuzunun yayınlanması bulunmaktadır.
 • Bilgilendirme amaçlı yayınlarımız arasında Teşhisten Salgın Yönetimine kadar C. difficile Enfeksiyonları ve HAI enfeksiyonlarının Engellenmesine Yönelik Uygulama Kılavuzu yer almaktadır.
 • Be S.M.A.R.T. with Resistance çözümlerimiz, bilgilendirme, eğitim ve organizasyonlar da dahil olmak üzere antimikrobiyal direncin yönetimi ile ilgilidir.
 • Antimikrobiyallere Karşı Bakteriyel Direnç Epidemiyolojisine Yönelik Fransa Ulusal Gözlemevi (ONERBA) gibi öncü kuruluşlar ile eğitim ortaklığı kurmaktayız.
 • Bu alanda geleceğin liderlerinin en büyük sağlık sorunlarıyla başa çıkmada bizlere yardımcı olacakları bilinciyle genç mikrobiyoloji uzmanlarını bağış ve ödüller aracılığıyla desteklemekteyiz.
Bu çözüm ürünlerini görmek için tıklayın
Çözüm aşağıdaki ürünleri içerir. Detayları görmek için ürünlere tıklayın
Pioneering diagnostics