Doktorların Karşılaştığı Zorluklar

Bir tıbbi tanı şirketi neden doktor olarak karşı karşıya kaldığınız zorluklarla ilgilensin? Bunun nedeni ise amacımızın ortak olması: hasta bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi.

Laboratuvarların, uygulanabilir bilgileri size zamanında vermesine yardımcı olan tıbbi tanı testlerimiz, optimize hasta bakım yönetimi sürecinde klinik karar verme aşamasını kolaylaştırıyor.

“Medikal vizyonumuz, hastayı ve hastalığını yaklaşımımızın merkezine koyuyor…” Mark Miller, Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı

Pioneering diagnostics