Antibiyotik Direncinin Yönetimi

Antibiyotikli mi antibiyotiksiz mi? HAI'ler ve bakteriyel dirençlerin yayılımı nasıl önlenir? Çevre kontrol önlemlerinizi güçlendirmeye ihtiyacınız var mı?

bioMérieux çalışma alanınızdaki günlük antibiyotik direnciyle olan zorluklarınızın üstesinden gelmenize yardımcı olabilir.

Antibiyotik direnci günümüzde dünya çapında önemli bir sağlık tehdidi olarak tanınmaktadır. Artan görülme sıklığı ve MDRO’ların yayılması ve yeni antibiyotiklerin eksikliğiyle yüzleşen sağlıkçıların her gün karşılaştıkları direnç sorunuyla yüzleşmeleri için etkin araçlara– ve işlenebilir sonuçlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Uygun antibiyotiklerin reçetelenmesi

Antibiyotiklerin yarısına yakını gereksiz olarak reçetelendirilmekte veya reçetelendirildikleri kadar optimum etkinlikte kullanılmamaktadırlar.1,2

Günümüzde, hızlı tanı testleri antibiyotik tedavisi için doğru karar vermenize yardımcı olabilir. 

Örneğin: Antibiyotikli mi antibiyotiksiz mi?

 • Prokalsitonin (PCT) seviyeleri; bakteriyel enfeksiyonun mevcudiyeti ve ciddiyetiyle ilişkili olarak, bir saat içinde ne zaman antibiyotik tedavisini başlatmaya ve/veya ayarlamaya ve aynı zamanda tedaviyi ne zaman erken3 durdurmaya/devam ettirmeye yönelik faydalı rehberlik sağlar.
   
  Sadece 5-10 dakika içinde, Strep A veya influenza hızlı testleri doktorlara sadece gerektiğinde antibiyotik yazmalarına ve bakteriyel direncin yayılmasını azaltmalarına yardımcı olabilir.

Çözümlerimizi keşfedin​

 

Günümüzde, doğru hastaya doğru antibiyotik yazmanız için tanımlama ve duyarlılık testlerini (ID/AST) aynı gün içinde alabilirsiniz.

Örneğin: Uygun antibiyotik tedavisi için aynı gün alınan sonuçlar

 • Bakteri tanımlanması geleneksel sonuç alma süresi olan saatler içinde değil, MALDI-TOF MS* teknolojisi ile dakikalar içinde sağlanır. Ardından duyarlılık testi sistemleri duyarlılık sonuçlarını 5-8 saatte4 vererek en uygun antibiyotiğin yazılmasını sağlar. (Daha fazla bilgi için »).
   
Enstitümüzde duyarlılık sonuçlarının daha hızlı raporlanması hasta bakımında büyük etki yaptı. Özellikle Bulaşıcı Hastalıklardaki klinisyenler artık öğleden sonra ne zaman vizite yapacaklarını biliyorlar, hastalarıyla ilgili yeni veriler çoktan hazır oluyor.” 

Vincent J. LaBombardi, Ph.D. Mikrobiyoloji Direktörü,
Mount Sinai Tıp Merkezi - New York

Çözümlerimizi Keşfedin

 

HAI’lerin önlenmesi ve bakteriyel direncin yayılması

Şunlara ihtiyacınız olduğunda:

 • Hasta bakımıyla ilişkili enfeksiyon (HAI’ler) riskini azaltmak
 • Çoklu ilaç dirençli organizmaların (MDRO’lar) yayılmasını hızla durdurmak
 • Hasta izolasyon kararları almak…

 

Daha hızlı davranmanız için yenilikçi, daha hızlı görüntüleme yöntemleri mevcuttur

Örneğin: MDRO görüntülemesi için sonuç alma süresini kısaltmak

 • Okuması kolay kromojenik beriyerleri, eş zamanlı kültür ve en önemli MDRO’ların tanımlanması ile geleneksel ortamlardan daha hızlı sonuçlar verir: metisilin-dirençli Stafilokok aureus (MRSA), Genişlemiş-spektrum beta-laktamazlar (ESBL), Karbapenemaz-üreten Enterikler (CPE) ve Vankomisin-dirençli enterokok (VRE).

Çözümlerimizi Keşfedin​

 

Otomatik testler C. difficile enfeksiyonunun (CDI) tanımını kolaylaştırır ve yayılmaları önlemeye yardımcı olur

Örneğin: C.difficile enfeksiyonunun daha iyi yönetimi

 • Otomatik birinci tercih GDH testi ve toksin EIA bağışıklık deneyleri ve kültür ve moleküler testleri kapsayan bir global tanı çözümü seçerek, C.difficile enfeksiyonları tehdidini tespit etmek için gereken süreyi kısaltın. Optimum hasta tedavisi ve yönetimi5,6 için iki veya üç adımlık protokol kullanımını öneren en son kurallara uyum gösterin.

Çözümlerimizi Keşfedin​

 

Düzenli hava, yüzey ve su kontrolleri sağlık tesislerindeki mikrobiyal kontaminasyonu önlemeye yardımcı olur, hem hastaların hem de hasta bakıcıların sağlığını korur.

Örneğin: Çevre kontrollerini proaktif olarak uygulayın

 • Hava kaynaklı kontaminasyonun izlenmesi, su örneklemesi, yüzey kontrolleri ve ekipman temizliği HAI riskini sınırlar, MDRO’ların ortaya çıkmasını ve yayılmasını önler ve bunlarla ilişkilendirilmiş sağlık maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
   

Çözümlerimizi Keşfedin​

 

Çözümlerimiz

 

 

 • MDRO’ların optimize edilmiş görüntülenmesi

 

 • Çevre kirliliğini önlemek
  • Çevre Kontrol çözümleri – havadan ve sudan kaynaklanan kirlenme izlemesinden yüzey kontrollerine ve ekipman temizlemesine kadar

 

 

 • MALDI-TOF kütle spektrometre teknolojisini kullanarak organizma türlerinin tanımlaması dakikalar içinde mümkün, saatler değil

 

 • ADT sonuçlarının daha hızlı raporlanması – Klinik olarak uygun mikrobiyal duyarlılık testi sonuçlarını azaltılmış sonuç alma süresiyle sunan tam otomatik ID/ADT sistemi

 

 

* MALDI-ToF MS: Matriks Yardımlı Lazer Salınımı İyonizasyonu Uçuş Süresi kütle spektrometresi

** VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT sepsislerin klinik yönetimini destekler ve Prokalsitonin eşik değeri daha düşük solunum yolu enfeksiyonlarının klinik yönetimine bir yardımdır ancak hiçbir koşulda klinik değerlendirmelerle hastalarla ilgili klinik kararları değiştirmeyin.

1. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2011;60:1153-6.
2. http://www.cdc.gov/getsmart/healthcare/learn-from-others/factsheets/anti...
3. Schuetz P, et al. Clin Infect Dis. 2012;55(5):651-62
4. Rommier et al. Poster C-123, ASM Orlando, Mayıs 2006

 

Pioneering diagnostics