Hasta Bakımının Geliştirilmesi

Hastanızın en iyi bakımı almasını sağlıyor musunuz? En uygun yatak alanını ayırmayla mı boğuşuyorsunuz? Hastanın kalış süresini optimize ediyor musunuz? Bir sağlık profesyoneli olarak bunlar yaşadığınız günlük zorlukların bir kısmını mı oluşturuyor? bioMérieux optimum hasta bakımını destekleyen geniş çaplı tanı testleri sunuyor

Her bir hastaya mümkün olan en iyi bakımı sağlamak her hasta bakıcısının amacıdır. Fakat eleman yetersizliği, fazla kalabalık ve zaman yetersizliği bu amaca ulaşmayı sıklıkla zorlaştırmaktadır. Hızlı, müdahalesiz tanıtestleri optimum bakımı sağlamanız için amacınıza ulaşmaya yardımcı olabilir.

Doğru hastaya doğru bakımı sağlamak

 

Doğru tanı, doğru zamanda, doğru hastaya doğru bakımı yapmak anlamına gelir.

Hızlı tanı testleri klinik tanıyı veya optimize edilmiş hasta yönetiminin dışlanmasını destekleyebilir.

Örneğin: hızlı, etkin AB hasta sınıflandırması paneli

 • Ortak semptomlar (göğüs ağrısı, nefes darlığı, ateş, öksürük) gösteren Acil Bölüm hastaları için, hızlı tanı testi paneli 30 dakikadan az bir sürede sonuç verir, etkin hasta sınıflandırmasına katkıda bulunur ve aşağıdaki tanı kararlarını destekler:
  • Kalp yetmezliğinin erken tanısı
  • Miyokardiyal enfarktüsün erken tanısı
  • Viral enfeksiyondan gelen bakteriyel farklılıklar
  • Venöz tromboembolizmin hızlı dışlaması

Çözümlerimizi keşfedin


Uygun tedaviyi erken başlatma

Hızlı ilerleyen bulaşıcı hastalığın laboratuvar sonuçları çıkar çıkmaz hastalara doğru tedavi uygulamaya başlamak çok önemlidir.

Günümüzün mevcut tanı testleri daha zamanında, daha doğru tedavi ve gelişmiş hasta getirileri için daha hızlı sonuçlar sunmaktadır.

Örneğin:

Duyarlılık sonuçlarının daha hızlı raporlanması

 • Daha hızlı alınan sonuçlar daha erken antibiyotik tedavisine, daha iyi hasta getirilerine, hastanede kalış süresinde önemli azalmaya ve bunlarla ilişkilendirilen finansal faydalara1 yol açar.

 

Antibiyotik tedavi rehberliği

 • Bakteriyel enfeksiyonun varlığı ve ciddiyetiyle ilişkide olan Prokalsitonini (PCT) ölçerek antibiyotik tedavisini ne zaman başlatacağınız ve/veya ayarlayacağınız hakkında bir saat içinde rehberlik alın. PCT aynı zamanda antibiyotik tedavisine ne zaman devam etme /erken2 durdurma hakkında da rehberlik eder.
   
  Sadece 5-10 dakika içinde, Strep A veya İnfluenza hızlı testleri şüpheli bakteriyel enfeksiyonunu onaylamaya ve ilgili antibiyotik reçetelerini desteklemeye yardımcı olabilir.

Çözümlerimizi Keşfedin

 

bioMérieux – hasta bakımını iyileştirmedeki ortağınız

Hasta bakımı bioMérieux’nün klinik teşhisteki adanmışlığının kalbini oluşturur. Tüm çabalarımız yüksek tıbbi değeri olan testler geliştirmek ve optimize edilmiş hasta yönetimini desteklemek için tanı çözümlerini tamamlamak içindir.

 

Çözümümüz

 • Kullanıma hazır, ilk seçenek olan hızlı testlerimizle 5-10 dakika içinde Strep A / İnfluenza sonuçları:
 • Hızlı Acil Tanı Paneli - NT-proBNP, Troponin I, PCT ve D-dimer için 20 dakika içinde sonuçlar
 • AST sonuçlarının daha hızlı raporlanması – Klinik olarak alakalı mikrobiyal tanımlama testi sonuçlarını daha kısa tepkime süreleriyle sunan tam otomatik ID/ADT sistemi

 

- Daha fazlası için: http://www.biomerieux.co.uk/clinical-diagnostics/your-challenges/physici...

 

 1. Galar A, et al. Journal of Infection. 2012; 65, 302-309
 2. Schuetz P, et al. Clin Infect Dis. 2012;55(5):651-62

* DVT/PE: deep vein thrombosis / pulmonary embolism
** VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT supports the clinical management of sepsis, and procalcitonin cut-off thresholds are an aid to the clinical management of lower respiratory tract infections, but under no circumstances replace clinical judgment and thorough clinical assessment of patients.

Pioneering diagnostics