Klinikte Doğru Karar

Hızlı ve doğru kararlar vermek ve laboratuvar sonuçlarına daha hızlı ulaşmak her gün karşılaştığınız zorluklardan bazıları arasında mı yer alıyor?

bioMérieux klinik karar verme sürecinizi destekleyen tanı testleri sunar.

Hastalar için en uygun tedavi kararlarını verebilmek için doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak sağlık alanında çalışanların sürekli karşılaştığı zorluklardan biridir. Yüksek tıbbi değere sahip hızlı testler ve hasta sonuçlarının laboratuvardan departmana daha hızlı iletilmesi bu zorluğun üstesinden gelinmesinde önemli bir rol oynayabilecektir.

Hızlı ve doğru kararlar vermek

Acil Serviste hastanın taburcu edilme kararları:

 • doğru hasta tanı/yönlendirmelerinin mümkün olan en erken evrede desteklenmesi,
 • aşırı yoğunluk ve çalışan baskısının azaltılmasına yardımcı olunması,
 • daha invazif ve maliyetli araştırmaları önleyerek hasta rahatı ve maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlanmasında önemlidir.

Klinik uzmanlar enfeksiyonu teşhis etmek veya elemek, bir sendromu tanılamak (Sepsis, zatürre) veya belirli bir patojen veya direnç belirleyici faktörü tanımlamak için hızlı ve basit testlere ihtiyaç duyarlar. Bu testler kullanılabilir olduğunda hasta bakımı önemli ölçüde iyileştirilirken sağlık bakım maliyetleri önemli ölçüde düşebilecektir

Caliendo AM, et al. Clinical Infectious Diseases 2013;57(S3):S139–70

 

Tanı testleri Acil Servis hastaları için hızlı ve etkin risk sınıflandırması sağlar.

 • 30 dakikadan kısa bir süre DVT/PE* eleme imkanı
  Klinik değerlendirmeyle birlikte yapılan D-dimer testi Acil Servise venöz tromboembolizm (VTE) ile başvuran hastaların yaklaşık %50’sinde bu şüphenin elenmesine yardımcı olabilmektedir.1,2

Negatif D-dimer sonucu, hastalığın düşük skorlaması ile birlikte venöz tromboembolizmi güvenli bir şekilde eleyerek  ileri tetkik gerektiren görüntüleme tekniklerine ihtiyacı olan hasta sayısını sınırlayabilecektir.

Di Nisio M, et al. J Thromb Haemost 2007; 5: 296–304. Caliendo AM, et al. Clinical Infectious Diseases 2013;57(S3):S139–70

 

 • Hızlı ağır bakteriyel enfeksiyon tanısı
  Prokalsitonin (PCT) hızlı klinik bakteriyel enfeksiyon veya Sepsis tanısını destekleyen yararlı bir biyolojik belirteç olarak kabul görmektedir. Alt solunum yolu enfeksiyonlarına (LRTI) hafifletmek amacıyla, Sepsis sınıflandırması ve akılcı antibiyotik kullanımına yardımcı olduğu ortaya konmuştur.3,4

Çözümlerimize göz atın

 

Laboratuvar sonuçları daha hızlı ulaşım

Sonuçların laboratuvardan klinisyene daha hızlı gönderilmesini sağlayabilseydiniz bu sizin için ne ifade ederdi? Şüphesiz daha hızlı ve daha güvenilir hasta bakımı kararları anlamına gelirdi. Aynı zamanda uygun tedaviye daha erken başlama, ampirik tedavinin düzenlenmesi ve hastanın daha hızlı izole edilmesi anlamına da gelebilecektir.

Yenilikçi tanı çözümlerinin sonuç alma sürelerini yarı yarıya kısalttığını ve bilgi işlem çözümlerinin sonuçların bir güne yakın daha kısa sürede hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla laboratuvar sistemlerine bağlanabildiğini biliyor musunuz?

 • Saatler içinde değil, dakikalar için doğru mikrobiyal tanımlama
  MALDI-TOF MS** teknolojisiyle bakteriyel tanımlamada sonuç alma süresi kısalır ve dakikalar içinde doğru mikroorganizma tanımlamasına imkan tanır
   
 • Klinik uzmanlar için hızlı izlenebilir laboratuvar sonuçları
  Yenilikçi web tabanlı laboratuvar bilişim sistemi tanı sistemlerini merkezi laboratuvar bilgisayarlarına bağlayarak daha zamanlı ve eyleme geçirilebilir sonuçlar sağlar.
   

[MALDI-TOF] teknolojisi geleneksel mikrobiyal tanımlamaya yaklaşımımızı kökünden değiştirecek. Hızlı antimikrobiyal duyarlılık testiyle birlikte artık ölüm ve hastalığa yakalanma oranlarını düşürecek ve aynı zamanda hasta yönetimini olumlu etkileyecek bir süre zarfında tanı ve tedavi seçenekleri sunabileceğiz.

Dr. Christine Ginocchio, Senior Medical Director and Chief, Division of Infectious Disease Diagnostics, North Shore-Long Island Jewish Health System

Çözümlerimize göz atın

 

bioMérieux – uygun klinik kararları destekliyoruz

Tanı araçları ve çözümlerimizden oluşan geniş ürün yelpazemiz klinik karar verme sürecinde değerli destekler sağlamaktadır. Yüksek tıbbi değere sahip testlerin geliştirilmesi alanındaki geniş tecrübemizle optimize hasta sonuçları için en uygun klinik kararları vermelerinde hekimlere güvenebilecekleri sonuçlar sunuyoruz.

 

Çözümlerimiz

 • VTE şüphesi olan düşük/orta riskli ayakta tedavi hastalarında 20 dakika içinde DVE/PE* eleme imkânı:
 • Ağır bakteriyel enfeksiyon tanısında veya Sepsis gelişme riski altındaki hastalarda 20 dakika içinde yardımcı olur:
 • MALDI-TOF kütle spektrometresi teknolojisi kullanarak saatler içinde değil, dakikalar içinde organizma türü tanımlama
 • Laboratuvardan departmana hızlı sonuç raporlama
  • Hasta sonuçlarının daha erken raporlanması için bioMérieux otomatik ID/ADT/Kan kültürü sistemlerini Laboratuvar Bilgi Sistemine (LIS) bağlayan Myla® yenilikçi bir yazılım çözümüdür

 

 

 1. Righini M, et al. J Thromb Haemost. 2007;5:1869-7.
 2. Ten Cate-Hoek AJ, et al. J Thromb Haemost. 2005;3:2465-70.
 3. Uzzan B, et al. Critl Care Med. 2006, 34(7):1996-2003.
 4. Schuetz P, et al. Clin Infect Dis 2012;55(5):651-62.

* DVT/PE: deep vein thrombosis / pulmonary embolism

** MALDI ToF MS:Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight mass spectrometry

*** VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT supports the clinical management of sepsis, and procalcitonin cut-off thresholds are an aid to the clinical management of lower respiratory tract infections, but under no circumstances replace clinical judgment and thorough clinical assessment of patients.

 

 

Pioneering diagnostics