Sonuç Alma Süresi

Hasta bakımı kararlarınızı desteklemek için hızlı ve güvenilir sonuçlar almakta zorlanıyor musunuz? Hızlı sonuçların kaliteli tanı ürünleri kadar süreçle de ilgili olduğunu anlayın. Nereden başlayacağınızı biliyor musunuz?  bioMérieux size optimum sonuç alma süresi sağlamanıza yardımcı olmak için laboratuvarlara bir bütün olarak bakar.

Klinisyenlere işlenebilir sonuçları zamanında sunmak mikrobiyoloji laboratuarları için süregelen bir zorluk olmuştur. Hızlı, yüksek tıbbi değeri olan testlerle, optimum laboratuvar iş akışı ve laboratuvardan servise otomatik sonuç iletimiyle bu zorluğun üstesinden gelebilirsiniz.

Klinisyenler enfeksiyonu dışlayan veya dâhil eden, bir sendromu teşhis eden (sepsis, zatüre), özel bir patojeni veya direnç belirleyicisini tanımlayan hızlı, basit testlere erişmeye ihtiyaç duyarlar. Böyle bir test olduğunda, hasta bakımını önemli ölçüde geliştirir ve maliyetini azaltır …

Caliendo AM, ve arkadaşları. Klinik Bulaşıcı Hastalıklar 2013;57(S3):S139–70

bioMérieux – Uygun klinik kararlar için hızlı sonuçlar

Tıbbı kararların %60-70’i vücut dışı tanıya1 dayanır. Bu teşhislerin sonuçlarının hızlı alınması, ilgili tedavinin erken başlamasını, empirik  tedaviyi ve hızlı hasta izolasyonunu destekler. bioMérieux, cihaz ve reaktiflerin şimdiye kadarki en iyi sonuç alma süresini sunmak için sürekli buluşlar yapar.

1) The Lewin Group, Inc. Teşhiste Buluşun Değeri, Sağlığa Uyarlama ve Yayılma (Temmuz 2005)

 

Yüksek tıbbi değeri olan teşhis testleri

Mükemmel sonuç alma süresi yüksek tıbbi değeri olan teşhis testlerine dayanır. Agarların kompozisyonunu iyi ayarlayarak, örneğin, net sonuçlar daha çabuk alınır. Güvenilir sonuçlar olmadan (hassas, özel, standartlaştırılmış), tekrar test etmeyle değerli zaman boşa harcanmış olur.  bioMérieux yarım yüzyıldan uzun bir süredir mikrobiyolojide ön sıradadır-mükemmellik geleneğimiz AR-GE çalışmalarımızı yüksek kaliteli tanı testlerine yönlendirir. Örneğin:

Kromojenik besiyeri– farkı görün. bioMérieux’nün chromID® ürün yelpazesi klinik numunelerde hem kültür hem de mikroorganizmaların tanımlanmasını sağlar.  Renk yoğunluğu ve özgüllüğüyle sonuçlar 18-24 saat içinde kolayca okunabilir.

Hızlı mikrobiyolojik bilgiler antibiyotik kullanımındaki erken değişimlerde görülen kaliteli gelişimle ilişkilendirilmiştir, iyileştirilmiş klinik çıktı ve finansal faydalar sağlanmıştır.

Galar A, ve arkadaşları. Enfeksiyon Dergisi2012; 65, 302-309.

Dakikalar içinde mikrobiyal tanımlama saatler içinde değil VITEK® MS sistemi mikro organizma türlerini dakikalar içinde doğru tanımlamak için son model kütle spektrometri teknolojisini kullanır.

Gerçek zamanlı moleküler test – standartlaştırılmış, güvenilir sonuçlar için bioMérieux, ekstraksiyondan sonra 2 saat içinde sonuç alma süresiyle gerçek zamanlı PCR için Argene® ürünlerini içeren ürün yelpazesini sunar.  Argene® otomatik NucliSENS® easyMAG® dâhil olmak üzere tüm önemli ekstraksiyon platformları için onaylanmıştır.

 

Laboratuvar iş akışının optimize edilmesi

 

Mikrobiyoloji laboratuvarındaki optimum iş akışı sonuçların hızla gönderilmesini ve hastaya iletilmesini sağlar. bioMérieux şu şekilde yardımcı olabilir:

İşakışı Optimizasyon Hizmetleri

bioMérieux uzmanları İşakışı Optimizasyon Hizmetleri aracılığıyla sayısız laboratuvara, uygulamalarını gözden geçirmelerine yardımcı olmuştur. Mevcut ekipmanlarınızdan azami derecede yararlanmanıza ve ekip uzmanlığını en etkin oldukları alanlara odaklamanıza yardımcı olmak için sizle birlikte çalışıyoruz.

Otomasyon ve IT çözümleri

  • Mikrobiyoloji Laboratuvarı Tam Otomasyonu (FMLA®) bioMérieux’nün mikrobiyoloji laboratuar otomasyonu için kapsamlı çözümüdür. Etkin otomatik aletlerimiz mükemmel iş akışı ve maksimum üretkenlik için birlikte kusursuz çalışırlar.
  • IT çözümlerimiz, özellikle Myla® ile bütünleşik yazılım, ilgili bilgilerin ve sonuçların daima ihtiyacı olanların parmaklarının ucunda olmasını sağlamak için bilgi yönetimini ve iletişimi geliştirir.
     

Acil Bölümü: her dakika önemlidir

Sağlık kurumlarında sonuç alma süresi önemlidir, fakat Acil Bölümde (AB) bir dakika gerçekten fark yaratabilir. Teşhis testleri yüksek riskli hastaları tanımlamaya, uygun tedaviyi hızlıca başlatmaya ve hastaları gerektiği şekilde izole etmeye yardımcı olurlar. bioMérieux önemli AB ihtiyaçlarını karşılamak için donatılmış bir dizi ürün sunar. Örneğin:

  • Sadece 20 dakika içinde sonuç almakullanımı kolay VIDAS® Acil Teşhis Çözümü kalp nekrozu, kalp yetmezliği, venöz tromboembolizm ve ciddi bakteriyel enfeksiyon belirtilerini içerir. Tek bir cihaz üzerinde yapılan önemli acil testlerle, rutin faaliyetlerinizden ayrı olarak acil numuneleri yönetebilirsiniz.
  • D-Dimer Exclusion testi, klinik değerlendirmelerle birleştirilmiş VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II ile venöz trombombolizm (VTE) şüphesiyle acil bölüme gelen hastaların %50’sine kadarının dışlanmasına yardımcı olabilir .1,2 VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II sadece 20 dakika içinde sonuç verir.

1. Righini M, et al. J Thromb Haemost. 2007;5:1869-7.
2. Ten Cate-Hoek AJ, et al. J Thromb Haemost. 2005;3:2465-70.

Pioneering diagnostics