Kurumsal Etkinlik

Sağlık kurumunuzdakitüm hastalara en iyi bakımı sağladığınızı nasıl garanti edersiniz? Tedavileri hızlıca uygulamaları için hekimleri en iyi klinik kararları almaları için destekler misiniz? En son teknolojiyi mi uygularsınız? Çalışanların yetkinliklerini maksimize edecek yollar mı bulursunuz? bioMérieux’de bizler sağlık kurumunuza en üst seviyede etkinliği getirmek için bir takım hizmetler sunarız. 

Kurumsal etkinlik, bazen kaynak, çalışan ve bütçe kesintilerine rağmen hasta bakımını artan hasta sayısına ulaştırmanın günümüzdeki en etkin yoludur.. bioMérieux’de, teşhis laboratuvarlarıyla 50 yıllık çalışmanın verdiği tecrübe bize, laboratuvarınızda ve tesisinizde baştan sona daha çok etkinlik sağlamanıza yardımcı olacak iş akışı bilgisini sağlamaktadır.

bioMérieux – Laboratuvardan hasta başına kadar etkinliğin optimize edilmesi

Teşhis laboratuvarından hasta başına kadarki yolda her adımda optimum etkinliği sağlayarak, kaliteli hasta bakımını tüm hastalara getirme kapasitesini kazanırsınız. Klinisyenlere hızlıca ulaştırılan güvenilir teşhis sonuçları, uygun tedavilerin yakında uygulanabileceği anlamına gelmektedir.

Laboratuvarınızdan azami yararlanmak

bioMérieux uzmanları mevcut laboratuvar uygulamalarınızı gözden geçirmenize bir Laboratuvar Performans Değerlendirmesi ile yardımcı olabilirler. Birlikte, zamanın ve iş akışının en iyi kullanımı için en uygun görevlere karşı mevcut ekipman ve çalışan becerilerinden azami yararlanmanın yollarını bulacağız. Elde edilen etkinlikler güvenilir sonuçların hızlı geri dönüşü vasıtasıyla hasta bakımını etkiler.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Tam Otomasyonu (FMLA®) ve BT çözümleri

Etkinliğinizi daha da artırmak için,  bioMérieux size Mikrobiyoloji Laboratuvarı Tam Otomasyonu – FMLA® – kavramını sunmaktadır, ki bu mikrobiyolojik laboratuvarların otomasyonu için kapsamlı bir çözümdür. Laboratuvara bir bütün olarak bakıyoruz böylece mükemmel iş akışı ve maksimum verimlilik için cihazlar birlikte kusursuzca çalışıyor. Laboratuvarlar ve sağlık bakımı sunucuları arasındaki bilgi yönetimi ve iletişimi yenilikçi ve bütünleşik yazılım çözümümüz Myla® ile iyileştirebilirsiniz.
 

Etkin hasta sınıflandırması ve taburcu etme

Etkin hasta sınıflandırması, proaktif programlama ve aktif taburcu etme planlamasıyla, hastaların hastanede yatma süresini azaltabilir ve yatak ve çalışan zamanı anlamında sisteminizde kapasite kazanabilirsiniz. bioMérieux’nün Sürekli Gelişim Etkinlikleri size dar boğazları ve sağlık yolculuğunun her noktasındaki gecikmiş taburcu olma durumunun sebeplerini tanımlamanıza yardımcı olur.

Çalışan becerilerinin gelişimini destekleme

Eğitimin devamı çalışan yeteneklerini ve memnuniyetini sağlamada önem teşkil eder. Çalışanları kendi becerilerini geliştirmede desteklediğinizde ve bu becerilerini uygun olarak kullandıklarını hissetmelerini sağladığınızda daha mutlu ve etkin olurlar. bioMérieux her seviyeye ve konuma uygun hale getirilmiş tam kapsamlı eğitim kursu sunmaktadır.

bioMérieux’nün LEAN laboratuvar değerlendirmesi

Tıbbi kararların %60-70 arası vücut dışı tanıya1 dayanır. Bu sebeple laboratuvar personeline becerilerini maksimize etmede yardımcı olma üzerinde yoğunlaşmak becerilerini maksimize eder ve tüm kurumun etkinliğine büyük etki yapar. Danışmanlarımız çalışanlara kendi kişisel gelişimlerinin kontrolünü ellerine almaları fırsatı veren bir LEAN Laboratuvar Değerlendirmesi ile laboratuvarınızın verimliliğini %30’a kadar artırmanıza yardımcı olabilirler. Tecrübeli dış perspektifimiz yetersiz çalışma uygulamalarını tanımlamaya, olumlu değişime rehberlik etmeye ve motivasyon artırmaya netlik getirmektedir.
 

Gerçek LEAN deneyimi

“LEAN laboratuvarı değerlendirmesinden önce, CNMC’deki mikrobiyoloji laboratuvarın da 11 FTE ve bir denetçi çalışıyordu – ve hala öyle. Ancak artan etkimiz sayesinde, çalışanlarımızın verimliliği kayda değer bir şekilde gelişti. LEAN Laboratuvar değerlendirmesi biyoloji laboratuvarının düzeltmemiz gereken tepe ve dip noktalarını gösterdi.”

LEAN Sonrası Kadro: Aşırı Tepe Ve Dip Noktaların Asgariye İndirilmesi

 

 

1) The Lewin Group, Inc. The Value of Diagnostics Innovation, Adoption and Diffusion into Healthcare (July 2005)

Pioneering diagnostics