Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları

Merkezi sinir sistemi (MSS) enfeksiyonları menenjit (menenjeleri etkilemektedir), ansefalit (beyin parenkimanını etkilemektedir) ve miyelit (omuriliğini etkilemektedir) kapsamaktadır.  MSS’ye neden olan virüslerin hızlı tanınması etkili hasta yönetimi için kilit unsurdur: enteroviral menenjitli hastaların taburcu edilmesi, HSV (Herpes Simplex Virüs) ansefaliti için uygun anti-viral tedavi... bioMérieux, hayatı tehdit eden bu virüslerin tespiti için moleküler analizlerin yanı sıra  hızlı otomatik ve manuel testler sunar. 

CMV HHV6,7,8 R-GENE®

 CMV HHV6,7,8 R-GENE<sup>®</sup>

CMV, HHV-6’nın kantitatif tespiti ve HHV-7 ve HHV-8 DNA’sının tanımlaması için Real Time PCR Kiti

CMV R-GENE®

 CMV R-GENE<sup>®</sup>

Sitomegalovirus (CMV) DNA’nın tespiti ve kantitasyonu için Real Time PCR kiti

EBV R-GENE®

 EBV R-GENE<sup>® </sup>

Epstein-Barr virüsü (EBV) DNA’nın doğru tespiti ve miktar tayini için Real Time bir PCR kiti

Enterovirüs R-GENE®

 Enterovirüs R-GENE<sup>® </sup>

Enterovirüs RNA’nın doğru tespiti için Real Time PCR kiti

HSV1, HSV2, VZV R-GENE®

 HSV1, HSV2, VZV R-GENE<sup>® </sup>

Herpes Simplex tipleri 1 ve 2’nin tespiti ve ölçümlenmesi için Real Time PCR kiti

Parechovirus R-GENE®

 Parechovirus R-GENE<sup>® </sup>

Doğru Parechovirus RNA tespiti için Real Time PCR kiti

BACT/ALERT® 3D Mikrobiyal Tespi...

 <strong>BACT/ALERT<sup>® </sup>3D Mikrobiyal Tespi</strong>...

BACT/ALERT® 3D otomatik mikrobiyal tespit sistemleri ile herhangi bir boyuttaki laboratuvar için septisemi teşhisinde yenilikler edinin.

BacT/ALERT®: Rare Organism Club...

 BacT/ALERT<sup>®</sup>: Rare Organism Club...

Yeni bir keşfiniz mi var? Herkesi bilgilendirin. Rare Organism Club üyesi olarak bir “ROC yıldızı” olun

BACT/ALERT® VIRTUO®

 BACT/ALERT<sup>®</sup> VIRTUO<sup>®</sup>

Otomatik kan kültürü cihazı

Pages

Pioneering diagnostics