Moleküler Tanı

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında M...

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında M...

Solunumu yolu hastalıklarında bulunan enfeksiyöz ajanların aynı anda doğru tespiti için Real Time PCR kitleri serisi

Parechovirus R-GENE®

Parechovirus R-GENE<sup>® </sup>

Doğru Parechovirus RNA tespiti için Real Time PCR kiti

Parvovirus B19 R-GENE®

Parvovirus B19 R-GENE<sup>®</sup>

Parvovirus B19 DNA’nın tespiti ve miktar tayini için Real Time PCR seti

ARGENE® Ürünleri

ARGENE<sup>®</sup> Ürünleri

Real Time PCR ve immünoloji çözümleri

NUCLISENS® EASYMAG®

NUCLISENS<sup>®</sup> EASYMAG<sup>®</sup>

NucliSENS<SUP>®</SUP> easyMAG<SUP>®</SUP> total nükleik asit ekstraksiyonu için özel olarak geliştirilmiş çığır açan otomatik bir platformdur.

THxID™ BRAF

THxID™ BRAF

Melanoma hastalarına Teranostik bir yaklaşım

FilmArray™ multipleks PCR sistem...

FilmArray™ multipleks PCR sistem...

Hızlı, kolay ve kapsamlı testler için multipleks PCR sistemi

FilmArray™ GI Paneli

FilmArray™ GI Paneli

FilmArray™ sisteminde kullanıma yönelik Gastrointestinal (GI) panel

CMV HHV6,7,8 R-GENE®

CMV HHV6,7,8 R-GENE<sup>®</sup>

CMV, HHV-6’nın kantitatif tespiti ve HHV-7 ve HHV-8 DNA’sının tanımlaması için Real Time PCR Kiti

Sayfalar

Pioneering diagnostics