Perinatal Enfeksiyonlar / Gebelik

VIDAS® ToRC panel

 VIDAS<sup>®</sup> ToRC panel

Güvenli bir hamilelik

chromID® Strepto B

 chromID<sup>®</sup> Strepto B

GBS taranmasına yönelik seçici kromojenik besiyeri

Perinatal BGS’yi önlemek için K...

 Perinatal BGS’yi önlemek için K...

BGS’yi önlemek için besiyeri tüm ürün yelpazesi

Pioneering diagnostics