Solunum yolu enfeksiyonları

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında ...

 Solunum Yolu Enfeksiyonlarında ...

Solunumu yolu hastalıklarında bulunan enfeksiyöz ajanların aynı anda doğru tespiti için Real Time PCR kitleri serisi

BORDETELLA R-GENE® & Boğmaca ba...

 <em>BORDETELLA</em> R-GENE<sup>® </sup>& Boğmaca ba...

BORDETELLA R-gene<SUP>®</SUP> kiti ile <I>Bordetella pertussis</I> DNA’sı ve Bordetella parapertussis r-gene<SUP>®</SUP> kiti ile <I>Bordetella parapertussis</I> DNA’sının kalitatif deteksiyonu içi...

CMV R-GENE®

 CMV R-GENE<sup>®</sup>

Sitomegalovirus (CMV) DNA’nın tespiti ve kantitasyonu için Real Time PCR kiti

Adenovirus R-GENE®

 Adenovirus R-GENE<sup>® </sup>

Adenovirus DNA tespiti ve miktar tayinine yönelik Real Time PCR kiti

EBV R-GENE®

 EBV R-GENE<sup>® </sup>

Epstein-Barr virüsü (EBV) DNA’nın doğru tespiti ve miktar tayini için Real Time bir PCR kiti

HSV1, HSV2, VZV R-GENE®

 HSV1, HSV2, VZV R-GENE<sup>® </sup>

Herpes Simplex tipleri 1 ve 2’nin tespiti ve ölçümlenmesi için Real Time PCR kiti

chromID® P.aeruginosa

 chromID<sup>®</sup> P.aeruginosa

<em>Pseudomonas aeruginosa</em>’nın doğrudan saptanmasına yönelik kromojenik besiyeri

VITEK® 2

 VITEK<sup>®</sup> 2

Otomatik ID/ADT test cihazı

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT ...

 VIDAS<sup>®</sup> B.R.A.H.M.S PCT<sup>™</sup>
 ...

Ciddi bakteriyel enfeksiyonların ve sepsisin özel belirteci

Pages

Pioneering diagnostics