• Adenovirus R-GENE®

Adenovirus R-GENE®

Adenovirus DNA tespiti ve miktar tayinine yönelik Real Time PCR kiti

 • Geniş doğrusal aralıktatutarlı Adenovirüsviral yük miktar tayini
 • Bilinen tüm serotiplerin tespiti
 • İnternal kontrol ve kantitasyon standartları dahil olmak üzere kullanıma hazır kit
 • Farklı örnek türleri ve tüm belli başlı ekstraksiyon platformları ve Real Time PCR sistemlerinde CE-IVD
Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Adenovirus R-GENE® avantajları

Adenovirüs, yüksek düzeylerde hastalık oranı ve mortaliteye yol açan bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda rastlanan ciddi bir komplikasyondur. Adenovirüsenfeksiyonunun optimize bir biçimde tespit edilerek izlenmesi daha iyi hasta yönetimi için bu nedenle çok önemlidir. Bilinen tüm adenovirüsserotip genomu tespiti ve/veya miktar tayini sağlayan Adenovirus R-GENE®ideal bir çözümdür. Enfeksiyon seyrini takip ederek tedaviye verilen yanıtı izlemenize yardımcı olmak amacıyla hızlı ve spesifik tespit imkânı sunar. Test kapsamlılığının daha da geliştirilebilmesi amacıyla R-GENE®grubu ürünlerin büyük bir kısmı tek bir örnekteki çeşitli patojenleri ölçmenize veya tek bir virüs için çeşitli örnekleri aynı zamanda analiz etmenize imkân tanır.

 • Hassas ve tekrarlanabilir
  • Güvenilir Adenovirüs enfeksiyon ölçümü
  • Geniş doğrusal aralık
 • Standartlaştırılmış
  • Tek çalışmada çoklu testiçin uyum sağlanmış test profilleri
  • R-GENE®ürün yelpazesiyle aynı anda çalışabilme(CMV R-GENE®, HSV1 HSV2 VZV R-GENE®, CMV HHV6,7,8 R-GENE®, BK Virus R-GENE®, EBV R-GENE®, Parvovirus B19 R-GENE®, BORDETELLA R-GENE®)
 • Esnek
  • Farklı örnek türleriyle kullanım için doğrulanmıştır
  • Örnekleri manüel olarak hazırlayabilir veya NucliSENS®easyMAG®gibi otomatik örnek hazırlama ve easySTREAM™ gibi test ayarlama teknikleri kullanabilirsiniz
  • Belli başlı Real Time PCR platformlarına uygundur

İhtiyacınız olan her şey tek bir kitte

Adenovirus R-GENE® kiti viral DNA ekstrasyonu sonrasında Real Time PCR kullanarak viralAdenovirüs yükü tespiti ve miktar tayinine yönelik tasarlanmış kullanıma hazır moleküler bir testtir. 5’ nükleaz tabanlı bir test olarak spesifik Adenovirüs genomu bölgesinin amplifikasyonuna yöneliktir.

 • Dört Miktar Tayin Standardı tutarlı Adenovirüsviral yük ölçümü sağlar
 • Hassasiyet Kontrolü rutin laboratuvar işlemlerinde test performansını doğrular
 • İnternal Kontrol (IC2) lizis ve örnekte amplifikasyon inhibitörleri saptanması dâhil ekstraksiyonişlemlerini kontrol eder
 • Invitrodiagnostik kullanıma yönelik Adenovirüs tespiti ve miktar tayini için optimize edilmiş gerekli tüm reaktifleri içerir

Kolay uygulama

Adenovirus R-GENE® kitinin kullanımı kolaydır. Kullanıma hazır PCR master karışım içine ekstrakte edilmiş DNA örneğini ekleyerek “Kullanım Talimatları” altında açıklanmış optimize çalışma programını izleyerek uygun Real Time PCR cihazı üzerinde reaksiyonu başlatmanız yeterlidir.


Click to enlarge »

Kullanılan BIOMERIEUX, mavi logo, ARGENE®,R-GENE®, EASYMAG®ve NUCLISENS®gibi ifadeler bioMérieux veya şirketin iştirakleri veya grup şirketlerinden birine ait başvurusu yapılmış ve/veya tescil edilmiş ticari markalarıdır.

Diğer tüm isimler veya markalar ilgili şirketlerin mülkiyetindedir.

Adenovirus R-GENE® (69-010B)
Test prensibi Genomik Adenovirüs tespiti ve miktar tayini
Sipariş bilgileri Referans 69-010B: Adenovirus R-GENE® Tespit ve miktar tayin kiti Ayrıca referans 69-010 altında da bulunmaktadır: Adenovirus R-GENE® Tespit ve miktar tayin KOMPLE kit (include 69-010B Miktar tayin kiti ve ref. 67-000 DNA Ekstraksiyon kiti dâhildir)
Teknoloji Real-Time PCR / 5‘ nükleaz Taqman teknolojisi
Hedef Gen Hekzon gen
Örnek Türü* Tam kan, plazma, CSF, Gaita, biyopsiler, oküler örnek, Solunum örnekleri (Nazofarinjeal aspiratlar, BAL, nazal sürüntüler)
Tespit Sınırı Tam kan: 550 kopya/mL Nazal salgılar: 670 kopya/mL
Dinamik Miktar Tayin Aralığı Tam kan: 2.58 103 kopya/mL ila  4.65 1010 kopya/mL arası Nazofarinjeal örnek: 5.19 103 kopya/mL ila 8.25 1010 kopya/mL arası 5X106 kopya/mL kadar
Dâhil olan kontroller Ekstraksiyon + İnhibisyon kontrolü, Hassasiyet kontrolü, Negatif kontrol
Sonuç alma süresi 75 dakika (ekstraksiyon adımı hariç)
Rapor birimi Kopya/mL
Test sayısı 90 adet
Saklama koşulları -18°C/-22°C, 69-010B no.lu referans için (Miktar tayin kiti) +2°C/+8°C, 67-000 no.lu referans için (DNA Ekstraksiyon kiti)
Doğrulanmış Ekstraksiyon platformu*  
 Kılavuz QIAamp DNA Blood Mini kit QIAamp DNA Stool Mini kit QIAcube
Otomatik NucliSENS® easyMAG® QIAsymphony MagNA Pure LC MagNA Pure Compact MagNA Pure 96 Biorobot M48 m2000sp VERSANT kPCR Moleküler Sistem SP
Doğrulanmış Amplifikasyon platformu* Life Technologies (ABI7500, ABI7500 Fast & StepOne) LightCycler 1.0 LightCycler 2.0 LightCycler 480 II SmartCycler 2.0 RotorGene VERSANT kPCR Moleküler Sistem AD Biorad DX Real Time sistem Stratagene / Agilent
Durum In vitro diagnostik kullanım içindir, Avrupa’da CE onayı vardır

* lütfen sorunuz

Adenovirüs hakkında bilgi

Adenovirüs nedir?

Adenovirüsler orta boy, iki sarmallı DNA’sı olan, zarflanmamış icosahedral virüslerdir. 52 serotip dâhil en az yedi adet insan adenovirüs türü (A-G) tanımlanmıştır. Adenovirüsler ağırlıklı olarak çocuklarda ve askeri personelde endemik enfeksiyonlar olarak veya salgınlar sırasında görülen ve solunum sistemi, göz veya gastrointestinal hastalıklara yol açabilmektedir. Dünya genelinde yaygın olan adenovirüs enfeksiyonları yıl boyunca görülebilmektedir.

Kimler yoğun risk altındadır?

Son birkaç yıl içinde adenovirüsler bağışıklık sistemi baskılnamış hastalarda yüksek hastalık ve ölüm oranına sahip önemli viral patojenler olarak giderek artan bir biçimde tanınmıştır. Bağışıklığı baskılanmış hastalardaki klinik bulgulara göre altta yatan hastalık, etkilenen organ sistemi, hasta yaşı ve virüs serotipine bağlı olarak zatürre, hepatit, hemorajik sistit, kolit, pankreatit, meningoensefalit ve dissemine dahildir.

Adenovirüs testinin ne gibi faydaları vardır?

Real-Time PCR tabanlı adenovirüs testleri özellikle ağır etkilenebilecek bağışıklığı baskılanmış hastalar için önem teşkil eden sonuçların iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla klinik semptom öncesi tespitin hızlı ve spesifik bir biçimde yapılmasına imkân tanır. Testler aktif tedavinin etkinliğinin takip edilmesine yardımcı olduğu gibi tedavi sonrasında hastalığın nüksetmesinin izlenmesinde de kullanılmaktadır.

Adenovirus R-gene®: YAYINLAR

 1. Comparison of the EZ1 XL advanced and the Magna Pure instruments for the extraction of whole blood before DNA quantification of CMV, EBV, HHV 6 and Adenovirus
  Marie Gueudin, Alexandre Louvel, Jean-Christophe Plantier, Laboratoire de virologie, CHU de Rouen, Université de Rouen, France. ECV 2013
 2. Comparison of in-house real-time quantitative PCR to the Adenovirus R-Gene kit for determination of adenovirus load in clinical samples.
  Jeulin et al. Laboratory of Virology, Nancy University Hospital, France. J Clin Microbiol. 2010 Sep;48(9):3132-7. Epub 2010 Jul 14.
 3. Adenoviruses in Immunocompromised Hosts
  Echavarria. Laboratory of Clinical Virology, University Hospital, Buenos Aires. Clinical Microbiology Reviews, Oct 2008, 704-715
 4. Analytical and Clinical Evaluation of the Argene Adenovirus R-Gene Assay.
  Malgorzata Kowerska et al. Department of Pathology and Laboratory Medicine, North Shore-LIJ Health System Laboratories, NY. CVS 2011
 5. Prognostic value of qPCR for Adenovirus detection in stool samples compared with antigen detection and cell culture in hematopoietic cell transplant recipients and evaluation of Adenovirus R-gene™ kit
  Jeulin et al. Laboratory of Virology, Nancy University Hospital, France. CVS 2010
 6. Outbreak of Adenovirus keratoconjuntivitis in health care workers : coinfection with different Adenovirus species.
  Echavarria et al. Laboratory of Clinical Virology, University Hospital, Buenos Aires. CVS 2009
 7. Development of a new diagnostic tool for the quantification of Adenoviruses by Real Time PCR.
  Magro et al. ARGENE. ESCV 2010
 8. A commercial Real Time PCR for Adenovirus
  Echavarria et al. Laboratory of Clinical Virology, University Hospital, Buenos Aires. ESCV 2009
 9. Validation of commercial (ARGENE) FLU A/B, RSV A/B and Adenovirus PCR assay.
  Hocker et al. Scott&White Hospital/Texas A&M Health Science Center College of Medicine, Temple, Texas, USA. CVS 2009
 10. Detection of Adenovirus DNA from Clinical specimens using commercial Real Time PCR reagents.
  Zheng et al. Children's Memorial Hospital, Northwestern University, Chicago, Illinois.
 11. Real-time PCR for the detection of respiratory viruses.
  Seffar et al. Molecular Diagnostic Center, Laboratory of Virology, Erasme Hospital, Brussel, Belgium. ESCV 2009
 12. H.JEULIN, A.SALMON, P.BORDIGONI and V.VENARD
  Comparaison of In-house Real-Time Quantitative PCR to the Adenovirus R-Gene Kit for Determination of Adenovirus Load in Clinical Samples
  Journal of Clinical Microbiology, Sept.2010.p.3132-3137
 13. TATE JE, BUNNING ML, LOTT L, LU X, SU J, METZGAR D., BROSCH L., PANOZZO CA, MARCONI VC, FAIX DJ, PRILL M, JOHNSON B, ERDMAN DD, FONSECA V, ANDERSON LJ, WIDDOWSON MA
  Outbreak of Severe Respiratory Disease Associated with Emergent Human Adenovirus Serotype 14 at a US Air Force training Facility in 2007.
  J Infect Dis. 15;199(10):1419-1426, May 2009
 14. ECHAVARRIA M.
  Adenoviruses in immuno compromised Host. Clinical Microbiology reviews, Oct 2008, p.704-715.
 15. VABRET A., GOUARIN S., JOANNES M., BARRANGER C., PETITJEAN J., CORBET S., BROUARD J., DUHAMEL JF., GUILLOIS B. AND FREYMUTH F.
  Development of a PCR and hybridization-based assay (PCR ADENOVIRUS CONSENSUS) for the detection and the species identification of adenoviruses in repiratory specimens.
  J.Clin virology 31(2):116-22, Oct 2004.
 16. HEIM A., EBNET C., HARSTE G., PRING-AKERBLON P.
  Rapid and Quantitative Detection of Human Adenovirus DNA by Real-Time PCR.
  Journal of Medical Virology 70: 228-239, 2003.

 

Pioneering diagnostics