• Anti mikrobiyel Direnç Tespiti (ARD) için ETEST®

Antimikrobiyal Direnç Tespiti (ARD) için ETEST®

Dirençli mikroorganizmaları tespit için reaktif Stripleri

Kullanımı kolay reaktif striplerledirençli fenotipleri tespit edin ve onaylayın:

  • Dirençli mikro organizmaları, dirençteki eğilimleri ve klinik olarak ilgili bakteriler içinden ortaya çıkan direnç modellerini tanımlayın
  • Ortaya çıkarılan direnç mekanizmalarıyla uyum göstermeyen S,I,R sınıfı sonuçlarını değiştirin
  1. Etest MBL IP/IPI ve MBL MP/MPI ABD’de sadece Araştırma Amaçlı (RUO) kullanılır
  2. Etest AmpC sadece Araştırma Amaçlı (RUO) kullanılır
Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Direnç sorunuyla karşılaşma

Artan direnç ve önemli bakım gerektiren hasta nüfusunda artış olan bir dönemde, laboratuarlar dirençli organizmaları, dirençteki eğilimleri ve klinik olarak ilgili bakteriler içinden ortaya çıkan direnç modellerini tanımlamak zorundalar. ESBLler (Genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar), MBLler (Metallo-beta laktamazlar) ve AmpC beta laktamazlar dâhil olmak üzere, ETEST® ARD ürünleri klinik olarak en ilgili direnç mekanizmaları için dirençli fenotiplerin tespitini ve kabulünü basitleştirir.

ETEST® ARD Striplerinin bir tarafı μg/mL cinsinden ölçeklendirilmiş inhibitör konsantrasyonu (IC) ile kalibre edilmiştir ve diğer tarafı ön tanımlı iki adet antibiyotik üstel derecelidir, bir tanesi sabit konsantrasyonda bir inhibitör içerir. Standart ETEST® prosedürlerine göre kurulumda, stripler çeşitli direnç mekanizmaların fenotipik tespitinde kullanılan bir inhibitör konsantrasyon (IC) oranı oluştururlar. Farklı inhibisyonları gözleme dayalı direnç tespit edersiniz. Her bir  antibiyotiğin n MİK değerlerini tespit etmek için, tek bir antibiyotik içeren uygun bir ETEST® ürünü kullanın. ETEST® ARD reaktif stripleri direnç tespit kapasitesini aşağıdaki şekilde artırır:

  • Düşük seviyeli direnç  dahil direnç fenotiplerin tespitiyle
  • Ortaya çıkarılan direnç mekanizmalarıyla uyum göstermeyen S,I,R sınıfı sonuçların değişimine izin vererek
  • Antibiograma dâhil edilmeyen anti biyotikler için duyarlılık sonuçlarının çıkarımlarına izin verere

AmpC ß-Laktamaz Tespiti

Sadece araştırmada kullanmak içindir (RUO)

AmpC ß-laktamazları (AmpCler) Koli basili bakterisi gibi patojenik organizmalar tarafından üretilen C sınıfı enzimlerdir. Öncelikle sefalosporinleri ve sefamisinleri ama aynı zamanda penisilinleri ve aztreonamları hidrolize ederler. Normalde AmpC düşük seviyelerde üretilir ve dirence sebep olmaz, ama yüksek seviyeli AmpC üretimi mutasyon sonucu veya organizma tetikleyici bir ajana maruz kaldığında oluşur.

ETEST® AmpC çubuğuyla fenotipik AmpC tespiti kolaydır. AmpC sefotetan ile tetiklenir, ardından siz onu bir yüzünde AmpC’nin kloksasilin ile baskılandığı IC ve hiç inhibitör olmayan diğer yüzüyle karşılaştırarak tespit edersiniz.

ESBL Direnç Tespiti

ETEST® ESBL (ESBL CT/CTL 16/1, ESBL TZ/TZL 32/4 ve ESBL PM/PML) çubukları Koli basili, Klebsiella pneumoniaeve K. oxytoca ve Enterobakterler içindeki diğer ilgili klavulanik asit ile baskılanan GSBL (Genişlemiş Spektrumlu ß-Laktamaz) enzimlerinin varlığını onaylamak için tasarlanmıştır.

ETEST® ESBL, MIC değerlerinin düşük olduğu veya diğer yöntemlerle belirlenemez olduğu durumlarda ESBL’nin suşlarda olduğundan şüphelenildiğinde kullanılabilir. Test işlemi en az her iki ETEST® CT/CTL ve TZ/TZL çubuklarıyla yapılmalıdır. Belirlenemeyen sonuçlar ETEST® PM/PML çubukları kullanılarak onaylanmalıdır.

Glikopeptid Direnç Tespiti (GRD)

Sadece araştırmada kullanmak içindir (RUO)

Staphylococcus aureus sıklıkla tedaviye direnç gösterir ve birçok vakada bunun sebebi glikopeptidlere (sırasıyla GISA ve hGISA) olan orta seviyeli ve heterojen direncin varlığıdır. Bu direnç standart MIC tespitiyle tespit edilemez. Altın standart yöntem, nüfus analiz profili – eğri altında kalan alan (PAP-AUC) da, klinik bir mikro biyoloji laboratuarında kullanılmak için zahmetlidir. ETEST® GRD GISA veya hGISA fenotiplerinin tespitini basitleştirmek için vankomisin (VA) ve teicoplaninden (TP) oluşan çift taraflı hazırlanmış değerler kullanır.

Metallo ß-Laktamaz Tespiti

ABD’de Sadece araştırmada kullanmak içindir (RUO)

Metallo ß-laktamazları (MBLler) faaliyetleri çinko ve kadmiyum gibi divalan katyonlara bağlı olan B sınıfı enzimlerdir, bu sebeple faaliyetleri etilendiamintetraasetik asit (EDTA) gibi metal iyonlarını bağlayan moleküller tarafından engellenebilir.

MBL’yi ETEST® MBL (MBL IP/IPI ve MBL MP/MPI) çubuklarıyla tespit için, bir karbapenem IC’sinin tek başına farklı inhibisyonunu MBL varlığında aynı EDTA’lı karbapenem  karşılaştırın. ETEST® MBL IP/IPI ağırlıklı olarak pseudomonas spp içindeki MBL’lerin tespiti için kullanılır ve Acinetobakter spp ETEST® MBL MP/MPI’nın çoğu Enterobakterler içindeki MBLleri tespit için tasarlanmıştır.

 

Ürün Adı Tanım B100 Referans B30 Referans
AmpC ß-Laktamaz Tespiti
AmpC CN/CNI 32/32 sefotetan (0.5-32 μg/mL)/sefotetan (0.5-32 μg/mL) + kloksasilin (sabit bir seviyede) 537108 537100
Glikopeptid Direnç Tespiti (RUO)
GRD VA/TP 32/32 vnkomisin (0.5-32 μg/mL)/teikoplanin (0.5-32 μg/mL) 537208 537200
MBL (Metallo ß-Laktamaz) Tespiti
MBL IP/IPI 256/64 imipenem (4-256 μg/mL)/ imipenem (1-64 μg/mL) + EDTA (sabit bir seviyede) 534208 534200
MBL MP/MPI 8/2 meropenem (0.125-8 μg/mL)/meropenem (0.032-2 μg/mL) + EDTA (sabit bir seviyede) 411362 411361
ESBL (Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz) Tespiti
ESBL CT/CTL 16/1 Sefotaksim (0.25-16 μg/mL)/sefotaksim(0.016-1 μg/mL) + klavulanik asit (4 μg/mL sabit konsantrasyon) 532208 532200
ESBL TZ/TZL 32/4 Seftazidim (0.5-32 μg/mL)/seftazidim (0.064-4 μg/mL) + klavulanik asit (4 μg/mL sabit konsantrasyon) 532508 532500
ESBL PM/PML 16/4 Sefepim (0.25-16 μg/mL)/sefepim (0.064-4 μg/mL) + klavulanik asit (4 μg/mL constant concentration) 534708 534700

 

Pioneering diagnostics