• BacT/ALERT® Kültür Besiyeri
 • BacT/ALERT® Kültür Besiyeri

BacT/ALERT® Kültür Besiyeri

Bakteri, mantar ve mikro bakteri dahil geniş çeşitlilikte organizma saptama için optimal ortam sunar.

 • Kandan steril vücut sıvılarına kadar birçok örnek türü saptamasına yönelik esnek besi yeri
 • Kolorimetrik teknoloji ve gelişmiş algoritmalar yalancı negatif oranını minimuma indirir.
 • Standart ve özel Zor Üreyen Antimikrobiyal Nötrleştirme besi yeri mevcuttur.
 • Kırılmaz plastik şişeler sayesinde performanstan ödün vermeden azami güvenlik sağlanır.
Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Kolorimetrik tespit diğer teknolojileri gölgede bırakıyor

Kolorimetrik tespit özelliğine sahip BacT/ALERT® kültür besiyeri diğer tüm teknolojileri gölgede bırakan gelişmiş bir teknoloji sunar. Tüm kültür şişelerinin dibinde yer alan özel Sıvı Emülsiyon Sensörleri (LES) mikroorganizmaların yol açtığı CO2 artışına bağlı pH değişikliklerini görsel renk değişimleriyle gösterir. BacT/ALERT® 3D cihazlar renk değişikliklerini her on dakikada bir ölçerek değişiklikleri analiz eder. Özgün “aralık” algoritması dâhil gelişmiş algoritmalar mikroorganizmaların erken tespit edilmesini sağlar. Şişelerin taşınması sırasında gecikmeler yaşansa dâhi görsel değişiklik sisteme giriş yapılmadan önce pozitif şişeleri potansiyel olarak tespit etmenize yardımcı olur. Bu yöntem sayesinde çeşitli örnek türlerindeki mikroorganizmaların doğru bir biçimde tespit edildiğini ve hızlı bir biçimde saptandığından emin olabilirsiniz.

les-bact-alert.jpg

Show in media library: 

 • Teknoloji ve gelişmiş algoritmalar gecikmeli giriş sayesinde yalancı negatiflerin minimuma indirilmesine yardımcı olur
 • Düşük yalancı pozitif oranları
 • Tersine çevrilemez görsel renk değişimi

 

Esnek besiyeri güvenilir geri kazanım sağlar

BacT/ALERT® kültür besiyeri bakteri, mikobakteri, mantar ve mayalar dâhil geniş çeşitlilikte mikroorganizmaların hızlı saptanmasını sağlamak amacıyla besiyeri şişelerinden oluşan kapsamlı ürün gamı sunar. BacT/ALERT® kültür besiyeri kan, steril vücut sıvılar ve balgam dâhil çeşitli örnek türlerinden izolatların %98’ini 72 saat* içinde tespit edebilmektedir.

 • Kan, steril vücut sıvıları ve trombositler için FDA onaylıdır
 • Geniş çeşitlilikte mikroorganizma saptanmasını sağlar
 • Mikobakteri saptanyan özel şişeler
 • Fastidious Antimikrobiyal Nötrleştirme besiyeri antimikrobiyal tedavi alan hastalar için saptanmasını optimize eder

*Bourbeau PP ve Pohlan JK. Üç günlük inkübasyon süresi BacT/ALERT® FAN® kan kültürü şişeleriyle rutin kan kültürleri için yeterli olabilecektir. J Clin Microbiol. 2001; 39(6): 2079-82.

 

Yeni FAN® Plus besiyeri: optimize edilmiş tespit ve saptama süresi

Yeni nesil Zor Üreyen Antimikrobiyal Nötrleştirme Plus besiyeri (FAN® Plus) ürünümüz optimize tespit ve saptama süresi sunar. FAN® Plus şişeleri daha da net Gram boyamaları sağlar ve yeni Adsorban Polimerik Taneler antimikrobiyal nötrleştirmesi sunar.

 • Optimize Mikroorganizma Geri Kazanımı
  • Yeniden formüle edilmiş besiyeri bakteri ve mayalar için mikrobiyal üremeyi teşvik eden sağlıklı bir ortam sunar
  • Kan ve steril vücut sıvılarında etkin organizma üremesi
  • Gecikmiş giriş koşullarında büyüme performans kılavuzları
 • Optimize Tespit Süresi
  • Etkin antimikrobiyal nötrleştirme organizma büyümesi ve tespiti için daha iyi bir ortam sunar

Güvenlik & etkinlik: plastik örnek alma tüplerinin öncüsüne güvenin

Devrim niteliğindeki çok katmanlı plastik şişeler ilk defa bioMérieux tarafından lanse edilmiştir. Eşsiz polikarbonat malzemeden üretilmiş şişelerin üç katmanlı tasarımı mikroorganizmaların saptanması için uygun ortam sunar. Bu kırılmaz şişeler kaza ile dökülmeleri, potansiyel biyolojik tehlikeye maruz kalmayı ve cam kesiklerini ortadan kaldırarak laboratuvar güvenliğini önemli oranda artırır. Hafif ağırlıkları sayesinde bu şişeler nakliye ve atık maliyetlerinin düşürülmesinde ilave fayda sağlar. Ve - çeşitli araştırmalarda da gösterildiği üzere, bahsi geçen tüm net avantajlardan yararlanırken saptama ve tespit süresinde optimal performans sağlamaya devam edebilirsiniz.

 • Kırılmaz şişeler biyolojik tehlikeye maruz kalma  potansiyelini azaltır
 • Cama göre 2/3 daha hafiftir
 • Uygun maliyetli depolama, nakliye ve bertaraf
 • Gaz geçirmez çok katmanlı tasarımı aerobik veya anaerobik ortamları korur
 • Özel kap gerektirmeden çeşitli protokollere uyum sağlar ve havalı taşımaya imkân tanır

 

Standart Besiyeri

  Şişe  Tipi Besiyeri Formülasyonu Örnek Türü Örnek Hacmi

BacT/ALERT® SA
Standart Aerobik
- Ref. 259789

40 takviyeli triptik soya sıvı besiyeri (TSB

Kan veya normal steril vücut sıvısı (SBF)

10 ml kadar

BacT/ALERT® SN
Standart Anaerobik
- Ref. 259790

40 ml TSB Kan veya SBF 10 ml kadar

 

Zor Üreyen Antimikrobiyal Nötrleştirme Plus Besiyeri (FAN® Plus)

  Kan Türü Besiyeri Formülasyonu Örnek Türü Örnek Hacmi

BacT/ALERT® FA Plus
- Ref. 410851

Adsorban polimerik boncuklar içeren 30 ml takviyeli kompleks besiyeri

Kan veya normal steril vücut sıvısı fluid (SBF)

10 ml kadar

BacT/ALERT®
FN Plus

- Ref. 410852

Adsorban polimerik boncuklar içeren 40 ml takviyeli kompleks besiyeri 

Kan veya SBF 10 ml kadar
 

BacT/ALERT® PF Plus
- Ref. 410853

Adsorban polimerik boncuklar içeren 30 ml takviyeli kompleks besiyeri 

Kan 4 ml kadar

 

Zor Üreyen Antimikrobiyal Nötrleştirme Besiyeri

Antimikrobiyalleri nötrleştirmeye yönelik aktif kömürlü FAN® besiyeri

  Şişe Tipi Besiyeri Formülasyonu Örnek Türü Örnek Hacmi
BacT/ALERT® FA FAN® Aerobik -
Ref. 259791
30 ml pepton ile zenginleştirilmiş TSB, Beyin Kalp İnfüzyonu (BHI) katı maddeleri ve aktif kömür takviyeli Kan veya SBF 10 ml kadar
BacT/ALERT® FN FAN® Anaerobik -
Ref. 259793
40 ml pepton ile zenginleştirilmiş TSB, BHI katı maddeleri ve aktif kömür takviyeli Kan veya SBF 10 ml kadar
BacT/ALERT® PF
Pediatrik FAN® -
Ref. 259794
20 ml pepton ile zenginleştirilmiş TSB, BHI katı maddeleri ve aktif kömür takviyeli Kan 4 ml kadar

 

Mikobakteri Besiyeri

  Şişe  Tipi Besiyeri Formülasyonu Örnek Türü Örnek Hacmi
BacT/ALERT® MP Mycobacteria İşlem -
Ref. 259797 / Ref. 259760 ile birlikte kullanınız
10 ml takviyeli Middlebrook 7H9 sıvı besiyeri. İşlenmiş örnek veya kan dışında bir Steril vücut sıvısı. 0.5 ml

 

Trombosit Kalite Kontrol Testi

  Şişe  Tipi Besiyeri Formülasyonu Örnek Türü Örnek Hacmi
BacT/ALERT®
BPA Aerobik Trombosit kültürü şişeleri
Ref. 279018
veya
EU Ref
. 279044
40 ml takviyeli triptik soya sıvı besiyeri (TSB) Lökosit redükte aferez trombosit (LRAP) ve lökosit redükte tek ve altı (6) adede kadar lökosit redükte tam kan trombosit konsantrasyonu havuzu birlikte (LRWBPC) 4 – 10 ml
BacT/ALERT®
BPN Anaerobik Trombosit kültürü şişeleri
- Ref. 279019
veya
EU Ref
. 279045
40 ml takviyeli triptik soya sıvı besiyeri (TSB) Lökosit redükte aferez trombosit (LRAP) ve lökosit redükte tek ve altı (6) adede kadar lökosit redükte tam kan trombosit konsantrasyonu havuzu birlikte (LRWBPC) 4 – 10 ml

 

Greiner Bio-One VACUETTE® Güvenlik Kan Alma Setleri ve Büyük Adaptör

  Tanım Ürün No. Ambalaj
VACUETTE® Güvenli Kan Alma Setleri
Sterilize paket içinde şırınga, boru ve Greiner adaptör bulunur.
Ref. 413251 – Şırınga boyu 21G, 30cm boru. Ref. 413201 - Şırınga boyu 23G, 30cm boru. Ref. 415419 - Şırınga boyu 21G, 19cm boru. Ref. 415450 - Şırınga boyu 23G, 19cm boru. Kutuda 240 ad.
Büyük steril olmayan adaptör
İç kılıf gerektirmeden boşaltılmış tüplere uygun geliştirilmiş boyun tasarımlı steril olmayan adaptör başlığı (Luer girişli dişi).
413200 320

 

 • Uygulamalı eğitim kursu
 • Sınırsız telefonda teknik destek
 • Mevcut diğer tüm hizmet ve destekler

 

Kan Alma Önerileri 


 

BACT/ALERT® 3D: SAĞLIK YAYINLARI

 

Standart Besiyeri Geri Kazanımı:

Mirret S, Reller LB, Petti CA, Woods CW, Vazirani B, Sivadas R, and Weinstein MP. Controlled Clinical Comparison of BacT/ALERT® Standard Aerobic Medium with BACTEC Standard Aerobic Medium for Culturing Blood. J. Clin Microbiol. 2003; 41(6):2391-2394.

Bernard D, Verschraegen G, Claeys G, Lauwers S, Rosseel P. Bilophila wadsworthia bacteremia in a patient with gangrenous appendicitis. Clin Infect Dis. June 1994;18:1023-1024.

 

Standart - FAN® Besiyeri Karşılaştırması:

Weinstein MP, Mirrett S, Reimer LG, Wilson ML, Smith-Elekes S, Chuard CR, Joho KL, Reller LB. Controlled evaluation of BacT/ALERT standard aerobic and FAN® aerobic blood culture bottles for detection of bacteremia and fungemia. J Clin Microbiol. 1995;33(4):978-981.

Wilson ML, Weinstein MP, Mirrett S, Reimer LG, Feldman RJ, Chuard CR, Reller LB. Controlled evaluation of BacT/ALERT® standard anaerobic and FAN® anaerobic blood culture bottles for the detection of bacteremia and fungemia. J Clin Microbiol. 1995;33(9):2265-2270.

McDonald LC, Fune J, Gaido LB, Weinstein MP, Reimer LG, Flynn TM, Wilson ML, Mirrett S, Reller LB. Clinical importance of increased sensitivity of BacT/ALERT® FAN® aerobic and anaerobic blood culture bottles. J Clin Microbiol. 1996;34(9):2180-2184.

Mirrett S, Everts RJ, Reller LB. Controlled Comparison of Original Vented Aerobic FAN® Medium with New Nonvented BacT/ALERT® FA Medium for Culturing Blood. J Clin Microbiol. 2001;39(6):2098-2101.

Mirrett S, Petti CA, Woods CW, Magadia R, Weinstein MP, Reller LB. Controlled Clinical Comparison of the BacT/ALERT® FN and the Standard Anaerobic SN Blood Culture Medium. J Clin Microbiol. 2004;42(10):4581-4585.

 

FAN® - BACTEC Plus Karşılaştırması:

Ziegler R, Johnscher I, Martus P, Lenhardt D, Just HM. Controlled clinical laboratory comparison of two supplemented aerobic and anaerobic media in automated blood culture systems to detect bloodstream infections. J Clin Microbiol. 1998; 36(3):657-661.

Pohlman JK, Kirkley BA, Easley KA, Basille BA, Washington JA. Controlled clinical evaluation of BACTEC Plus Aerobic/F and BacT/ALERT® aerobic FAN® bottles for detection of bloodstream infections. J Clin Microbiol. 1995;33(11):2856-2858.

Jorgensen JH, Mirrett S, McDonald LC, Murray PR, Weinstein MP, Fune J, Trippy CW, Masterson M, Reller LB. Controlled clinical laboratory comparison of BACTEC Plus Aerobic/F Resin medium with BacT/ALERT® Aerobic FAN® medium for detection of bacteremia and fungemia. J Clin Microbiol. 1997;35(1):53-58.

 

FAN Plus Besiyeri:

Altun O, Almuhayawi M, Ullberg M and Ozenci V, Clinical Evaluation of the FilmArray Blood Culture Identification Panel in Identification of Bacteria and Yeasts from Positive Blood Culture Bottles, J. Clin. Microbiol. 2013, 51(12):4130.

Kirn TJ, Mirrett S, Reller LB, Weinstein MP, Controlled Clinical Comparison of BacT/ALERT FA Plus and FN Plus Blood Culture Media with BacT/ALERT FA and FN Blood Culture Media, J. Clin. Microbiol. doi:10.1128/JCM.03063-13.

Lee DH, Kim SC, Bae IG, Kim S,  Clinical Evaluation of BacT/Alert FA Plus and FN Plus Bottles Compared with Standard Bottles, J. Clin. Microbiol. 2013, 51(12):4150.

Mitteregger D, Barousch W, Nehr M,  Kundi M,  Zeitlinger M , Makristathis A and Hirschl AM, Neutralization of Antimicrobial Substances in New BacT/Alert FA and FN Plus Blood Culture Bottles, J. Clin. Microbiol. 2013, 51(5):1534.

 

Vücut Sıvıları:

Bourbeau P, Riley J, Heiter BJ, Master R, Young C, Pierson C. Use of the BacT/ALERT® blood culture system for culture of sterile body fluids other than blood. J Clin Microbiol. 1998;36(11):3273-3277.

 Alfa MJ, Degagne P, Olson N, Harding KM. Improved detection of bacterial growth in continuous ambulatory peritoneal dialysis effluent by use of BacT/ALERT® FAN® bottles. J Clin Microbiol. 1997;35(4):862-866.

 

Cam – Plastik Şişe Karşılaştırması:

Snyder JW, Munier GK, Bostic GD, Bozigar PS, Hanna R. Evaluation of a Plastic Nonvented Aerobic Blood Culture bottle for Use with the BacT/ALERT® Microbial Detection System. J Clin Microbiol 2002; 40(12): 4757-4759.

Petti, CA, Mirrett S, Woods CW, and Reller LB. Controlled Clinical Comparison of Plastic versus Glass Bottles of BacT/ALERT® PF Medium for Culturing Blood from Children. J Clin Microbiol 2005; 43(1): 445–447

Petti CA, Mirrett S, Woods CW, Reller LB, Controlled clinical comparison of plastic and glass bottles of BacT/ALERT® FA medium for culturing organisms from blood of adult patients. J Clin Microbiol 2005; 43(4), 1960-1962

 

Pediatrik:

Alpern E, Alessandrini E, Bell L, Shaw K, McGowan L. Occult bacteremia from a pediatric emergency department: current prevalence, time to detection, and outcome. Pediatrics. 2000;106(3):505-511.

 McGowan K, Foster J, Coffin S. Outpatient pediatric blood cultures: time to positivity. Pediatrics. 2000;106(2):251-255.

 Krishner KK, Gibb P, CorbettS, and Church DEIDRE. Comparison of the BacT/ALERT® PF Pediatric FAN® Blood Culture Bottle with the Standard Pediatric Blood Culture Bottle, the Pedi-BacT J Clin Microbiol. 2001;39(8): 2880-2883.

 

BacT/ALERT® vs. ESP:

Welby-Sellenriek PL, Keller DS, Ferrett RJ, Storch GA. Comparison of the BacT/ALERT® FAN® aerobic and the Difco ESP 80A aerobic bottles for pediatric blood cultures. J Clin Microbiol. 1997;35(5):1166-1171.

 Doern G, Barton A, Rao S. Controlled comparative evaluation of BacT/ALERT® FAN® and ESP 80A aerobic media as means for detecting bacteremia and fungemia. J Clin Microbiol. 1998; 35(9):2686-2689.

 

Mikobakteri, Maya ve Mantar:

Alcaide F, Benitez MA, Escriba JM, Martin R. Evaluation of the BACTEC MGIT 960 and the MB/BacT systems for recovery of mycobacteria from clinical specimens and for species identification by DNA AccuProbe. J Clin Microbiol. 2000;38(1):398-401.

 Crump J, Tanner DC, Mirrett S, McKnight CM, Reller LB, Controlled Comparison of BACTEC 13A, Myco/F Lytic, BacT/ALERT® MB and Isolator 10 Systems for Detection of Mycobacteremia. J Clin Microbiol 2003;41(5):1987-1990.

 McDonald, L., Weinstein, M., Fune, J., Mirrett, S., Reimer, L., Reller, B., Controlled Comparison of BacT/ALERT® FAN® Aerobic Medium and Bactec Fungal Blood Culture Medium for Detection of Fungemia, J Clin Microbiol 2001:39(2): 622–624.

 

Diğer:

Paul P. Bourbeau and Janice K. Pohlman, Three Days of Incubation May Be Sufficient for Routine Blood Cultures with BacT/ALERT® FAN® Blood Culture Bottles. J Clin Microbiol. 2001;39(6):2079-2082.

 Seegmuller I, Eschenbach U, Kamereck K. Sensitivity of the BacT/ALERT® FA medium for detection of Pseudomonas aeruginosa in pre-incubated blood cultures and its temperature dependence. J Med Microbiol, (2004); 53. 869-874.

Pioneering diagnostics