• BI-PLATE Aralığı
 • BI-PLATE Aralığı
 • BI-PLATE Aralığı
 • BI-PLATE Aralığı
 • BI-PLATE Aralığı

BI-PLATE Aralığı

Bir tabaka üzerinde 2 ilgili ortamın ilişkisi

Daha fazla bilgi edinin! Kromojenik kültür ortamı çift tabakaları ile, 1 okuma, 2 cevap ve bir çok avantaj olmak üzere iki ilgili ortamın akıllı bir şekilde birleştirilmesini sağlarsınız.

 • Gereksinim duyduğunuz bilgileri, 2 kültür için bir okumadan elde edin.
 • Aşılanacak ve okunacak olan tabakaların sayısını azaltın.
 • Buzdolabı ve kuluçka makinesi içinde yer tasarrufu yapın.
 • Daha az paketleme ile atık miktarını yarı yarıya azaltın.

 

Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

2'si bir arada bilgi

Laboratuvar için ikisi bir arada! Günlük kültür ve tanımlama zorluklarınız için bioMérieux kapsamlı bir çift tabaka aralığı oluşturmuştur. Her bir çift tabakada bir CHROMID® kültür ortamı, bir başka ortam ile çiftlenmektedir - her biri konvansiyonel kültür ortamları ya da başka bir kültür ortamı. Seçilen kültürler, enfeksiyon içinde mevcut olabilecek patojenler ile ilgili, hızlı ve kolay bir şekilde daha bütün bir bilgi elde edilmesi için tamamlayıcı bilgiler temin eder. Eşzamanlı tanımlama daha hızlı bir tanımlamadır ve zamanında verilen cevaplar ile hasta, kurum ve kamu sağlığı düzeylerinde sağlık açısından daha iyi bir katkı sağlanmaktadır. Örneğin, CHROMID® MRSA / CHROMID S.aureus çift tabakası stafilokok aureus'un doğrudan tanımlanmasını sağlar ve aynı zamanda da sağlık bakımı ile ilgili enfeksiyonlarda meydana gelen bir organizma olan metisilin dirençli S.aureus (MRSA)'nın görüntülenmesini sağlar. S. aureus'un dirençli olup olmadığının hızlı bir şekilde tanımlanması, hastaların tedavisi ve HAI yönetimi için daha iyi kararlar alınmasını sağlar.

 • İki tamamlayıcı sonucun bir tabakada ve bir seferde kolay bir şekilde okunması
 • Okunacak tabakalarının sayısının azaltılması ve sonuç takip edilebilirliğinin ve hassasiyetinin arttırılması.
 • Bir dizi tasarruf için laboratuvardaki pratikliğin ve performansın arttırılması:
  • Yer tasarrufu: Çift tabakalar, buzdolabı ve kuluçka makinesinde daha az depolama alanı gerektirir
  • Daha az plaka ile maliyet tasarrufu
  • Standart iş akışı ile zaman tasarrufu
  • Daha az ambalaj ile atık tasarrufu
    

CHROMID® Candida / Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 agar

 • Candida albicans'ın 24 saat içinde doğrudan tanımlanması
 • Maya ve küflerin seçici yalıtımı
 • Kuluçka: 24/48 saat
   

CHROMID® CPS®/ Columbia CNA + 5% koyun kanı

 • E. coli, Proteus, Enterococci ve KESC* yalıtımı, numaralandırması ve doğrudan tanımlaması
 • Titiz bakterilerin seçici yalıtımı
 • Hemolizin belirlenmesi
 • Kuluçka: 18 saat

* Klebsiella, Enterobakter, Serratia ve Sitrobakter
 

CHROMID® CPS® / CHROMID® ESBL

 • E. coli, Proteus, Enterococci ve KESC* yalıtımı, numaralandırması ve doğrudan tanımlaması
 • Enterobakter üreten genişletilmiş spektrumlu ß-lactamase (ESBL) görüntüleme
 • Kuluçka: 18 saat

* Klebsiella, Enterobakter, Serratia ve Sitrobakter
 

CHROMID® Salmonella / Hektoen

 • Dışkı içinde Salmonella ve Shigella'nın seçici izolasyonu
 • Salmonella'nın seçici izolasyonu ve farklılaşması
 • Kuluçka: 24 saat
   

CHROMID® MRSA /CHROMID® S.aureus

 • Metisiline dirençli Stafilokok aureus (MRSA) taraması
 • S. aureus'un doğrudan tanımlanması
 • Stafilokokların seçici yalıtımı
 • Kuluçka: 24 saat
   

CHROMID® ESBL / CHROMID® VRE

 • Enterobakter üreten genişletilmiş spektrumlu ß-lactamase (ESBL) görüntüleme
 • Enterococcus faecium veEnterococcus faecalis gösteren vankomisin direncinin algılanması ve farklılaşması
 • Kuluçka: 24/48 saat
   

BLSE agar

 • Enterobakter ve dirençli gram-negatif basil üreten genişletilmiş spektrumlu ß-lactamase (ESBL) görüntüleme
 • Kuluçka: 18/24 saat
   

CHROMID® CARBA SMART

 • CHROMID® CARBA ve CHROMID® OXA-48 birleşimi
 • Bütün karbapenemaz üreten Enterobakterlerin taranması
 • Tanımlama:18/24 saat
   

Granada agar / Columbia CNA +5% Koyun Kanı

 • Grup B Streptokokların doğrudan tanımlanması
 • Hemolik olmayan Grup B Streptokokların ve menenjit, zatürre ya da psikoz sepsisten sorumlu olan Grup A Streptokokların izolasyonu
 • Kuluçka: 24 saat

 

 

bioMérieux kültür ortamı çift tabakaları hakkında daha fazla bilgi için bioMérieux kültür ortamı internet sitesine bakınız.

 

CHROMID® bi-plate ürün aralığı
CHROMID® Candida / Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol 2 agar > CHROMID candida / Sabouraud gentamicin chloramphenicol 2 agar 43464 20 çift tabaka x 90 mm
CHROMID®CPS / Columbia CNA + 5% koyun kanı > CHROMID CPS Columbia CNA 411617 20 çift tabaka x 90 mm
CHROMID® CPS / CHROMID® ESBL > CHROMID CPS / CHROMID ESBL 43469 20 çift tabaka x 90 mm
CHROMID® Salmonella / Hektoen > CHROMID Salmonella / Hektoen 43465 20 çift tabaka x 90 mm
CHROMID® MRSA /CHROMID® S.aureus > CHROMID MRSA / CHROMID S.-aureus 43466 20 çift tabaka x 90 mm
CHROMID® ESBL / CHROMID® VRE > CHROMID ESBL / CHROMID VRE 43470 20 çift tabaka x 90 mm
BLSE agar > BLSE agar AEB 525770 20 çift tabaka x 90 mm
CHROMID® CARBA SMART   414685 20 çift tabaka x 90 mm
Granada agar / Columbia CNA +5% Koyun Kanı > Granada agar / Columbia CNA 43467 20 çift tabaka x 90 mm

CE işaretli ürünler

Ürünlerin mevcut olup olmadığı hakkında bilgi için yerel bioMérieux temsilcisi ile görüşünüz.
bioMérieux kültür ortamı çift tabakaları hakkında daha fazla bilgi için bioMérieux  bakınız kültür ortamı internet sitesine bakınız.

biomérieux KÜLTÜR ORTAMI İNTERNET SİTESİ

 

biomerieux-culturemedia.com

Pioneering diagnostics