TÜM ÜRÜNLER İÇİN :Kültür BesiyeriMDROMikrobiyoloji
 • Çevre Kontrol Çözümleri – Hava, su, yüzeyler

Çevre Kontrol Çözümleri – Hava, su, yüzeyler

Hava, su ve yüzeyler gibi tüm Çevre Kontrol ihtiyaçlarınıza yönelik uygun şekilde bir araya getirilmiş esnek çözümler

 • Sağlık Bakımı kaynaklı  Enfeksiyonlara (HAI) karşı maliyetli mücadelede proaktif olun, bakteri, maya ve küf yayılımını kontrol edin
 • Ve Çoklu ilaca dirençli organizmaların (MDRO) yayılmasını kontrol altına alın
 • Sağlık çalışanı olarak spesifik ihtiyaçlarınızı karşılayın

 

Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Günümüz sağlık hizmetleri ortamında enfeksiyon kontrol önlemleri hususunda tedbirli ve proaktif olmamız gerekmektedir. Sağlık Bakımı kaynaklı  Enfeksiyonlar (HAI) ve Çoklu İlaca Dirençli Organizmalar (MDRO) gerek hasta bakım, gerekse ekonomik açıdan büyük zorluklar teşkil etmektedir. Ortamınız bakteri, küf ve mayaların yayılmasından potansiyel olarak sorumlu bir rezerv olabilecektir. Bunlar özellikle güçten düşmüş veya immünkompromize popülasyonlarda ağır ve hatta hayati tehlikeye sahip enfeksiyonlara yol açabileceklerdir. Müdahaleye kıyasla önleme daha uygun maliyetli ve güvenli olduğundan ilk savunma hattınız düzenli hava, su ve yüzey örnekleme işlemine başlayarak ortamınızı kontrol altına almak olacaktır. Fakat doğru bir biçimde test etmenizi sağlayacak doğru ürünleri bulmak zaman alıcı ve kafa karıştırıcı olabilmektedir. bioMérieux sıkıntı çekmemeniz için hava, su ve yüzeyleri test etmeniz için ihtiyacınız olan araçları içeren Çevre Kontrol Çözümlerini kullanımınıza sunar. Çözümlerimiz gerek her üç alanda gerekse tek bir alanda yapmanız gereken testlerle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirmeye uygun paketler olarak hazırlanmıştır.
 

Düzenli ve kolay hava izleme

Başta sağlık kuruluşları olmak üzere soluduğumuz havada bulunabilecek çoklu risklerin artık daha fazla bilincindeyiz. Salgınlar daha fazla hasta bakımı, güvenlik ve ekonomik maliyetleri beraberinde getirir. Enfeksiyon veya kesik, yara, yanık ve benzeri süperenfeksiyonların havayla taşınan organizmalar aracılığıyla yayılması riskinin önlenmesinde alınacak ilk önlem hava kontaminasyonunun izlenmesidir. bioMérieux sizlere kolay ve güvenilir hava izleme imkânı sunar.

 • Sampl’air
 • Korumasız alanlara yönelik hava kontrolü kültür besiyeri
 • Korumalı alanlara yönelik hava kontrolü kültür besiyeri
   

Daha fazla bilgi

 

Yüzey testi – salgından korumanın anahtarı

Yüzeyler, clostridium difficile ve metisiline dirençli staphylococcus aureus (MRSA) gibi sağlık bakımı kaynaklı enfeksiyonlarla (HAI) ilgili organizmalar olan enfeksiyöz organizmalarının hastane popülasyonları arasındaki bulaşma ve çapraz kontaminasyonu açısından kilit noktalardır. Maliyetli HAI salgınlarını önleyerek hastaları güvende tutabilmek için bu tehlikeli organizmaların yayılmalarını kısıtlamada yüzey kontrolü hayati bir rol oynar. Yüzeylerden örnek almak için ihtiyacınız olan tüm ekipmanların elinizde olduğundan emin olun – bioMérieux sizlere Count-Tact® ürün çeşitliliği ile kolay bir çözüm sunuyor.

 • Count-Tact® Aplikatör
 • Bi-Box Count-Tact®
 • Count-Tact® Petriler
 • Count-Slide
   

Daha fazla bilgi

 

Sudan örnek alarak yayılmaları kısıtlayın

Sağlık kuruluşlarında su ile mikrobiyal taşınmasının tehlikeli olduğu birtakım kritik noktalar bulunmaktadır: lavabolar, duşlar, terapi havuzları ve iklimlendirme sistemleri ilk gelen yerlerdir. Bu nedenle, suyla taşınan organizma risklerinin sınırlanması, maliyetlerin düşürülmesi ve hastaların korunmasında su örnekleme önemlidir. bioMérieux tarafından sunulan su örnekleme çözümleri ürün çeşitliliği çevresel su örnekleme, hemodiyaliz, endoskop dezenfeksiyon kontrolü ve legionella tespiti ihtiyaçlarınızı karşılar.

 • Mikrobiyolojik kontroller
 • Hemodiyaliz Su Kontrolü
 • Endoskop Dezenfeksiyon Kontrolü
 • Legionella tespiti
   

Daha fazla bilgi

 

bioMérieux’s çevre kontrol çözümleri size yardımcı olabilir

 

Çevre Kontrolüyle ilgili BIOMERIEUX YAYINLARI

İndir

 

Çevre Kontrolüyle ilgili DİĞER YAYINLAR

U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities

Ducel G, Fabry J, Nicolle L, eds.
Prevention of hospital-acquired infections: a practical guide.
Second edition (WHO document WHO/CDS/CSR/EPH/2002.1.2). Geneva, World Health
Organization, Department of Epidemic and Pandemic Response, 2002

European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council
Action Plan against the rising threats from Antimicrobial Resistance. COM (2011) 748.

ECDC/EMEA Joint Technical Report.
The bacterial challenge: time to react. 2009 EMEA/576176/2009.

 

Pioneering diagnostics