• chromID® CARBA SMART

chromID® CARBA SMART

Kapsamlı CPE tarama

chromID® CARBA SMART bölünmüş-plakselektifkromojenikbesiyeri sayesinde tüm karbapenemaz üreten Enterobakterileri (CPE) tarayın.

 • Bir yanda CPE, diğer yanda ise başlıca KPC ve NDM-1 olmak üzere OXA-48taraması için besiyerini akıllı bir şekilde kombine edin
 • Tek aşamalı bir işlem ile kolay kullanıma sahiptir
 • Hem rektaleküvyon çubukları hem de dışkı örnekleri için onaylıdır
 • 18/24 saat inkübasyon süresi söz konusudur
Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Karbapenemaz üreten Enterobakteriler (CPE), kimi zaman sağlık bakımı kaynaklı enfeksiyonlar (HAI) ve hatta salgın hastalıklarile bağlantılı çok dirençli bakterilerdir. Bu nedenle CPE bakterilerinin hızlı bir şekilde saptanması için daha üstün enfeksiyon koruma ve kontrol sistemleri, hasta bakımı ve epidemolojik görüntüleme aracılığıyla söz konusu sağlık problemlerinin yönetilebilmesi gerekmektedir.  chromID® CARBA SMART, başta KPC, NDM-1 ve OXA-48 olmak üzere tüm CPE bakterilerini hızlı ve güvenilir bir şekilde saptamak için iki besiyerini akıllı bir şekilde bir araya getirmektedir. Net bir tanımlama yapılabilmesi için spesifik renklendirmeye olanak tanıyan katı besiyeriiçerisindeki spesifik kromojenik alt madde ve peptonlara ek olarak selektif büyütmeye olanak tanıyan  antibiyotikler sayesinde kullanımı ve göstergelerin okunması oldukça kolaydır.

Güvenli performans

Antimikrobiyal direnç, kronik taşıyıcıların taranması ve karbapenemaz üreten Enterobakteriler bakımından risk taşıyan hastalar gibi hususlara oldukça önem verilen günümüzde üründen elde edeceğiniz sonuçlara güvenmek istersiniz.  Kromojen teknolojisinin hem öncüsü hem de daimi yenilikçisi olarak bioMérieuxüstün kaliteli kromojenikbesiyerleri için garanti vermektedir.chromID® CARBA SMART, yüksek duyarlılık ve özgüllük ile birlikte hızlı sonuçlar veren bilimsel kanıtlar ile desteklenmektedir*.

 • Standart yöntem: Her parti için antibiyotik konsantrasyonu kontrol edilir
 • Daha üstün bir koloni izolasyonu için bioMérieux tarafından geliştirilen PREVI® Isola otomatik besiyeriplakekim sistemi üzerinde kullanılabilir.
 • Okunması kolaydır: Kromojeniksubstrat ve peptonlar, net bir tanımlama yapılabilmesi için spesifik renklendirme olanağı tanımaktadır.
 • Yüksek performans sayesinde doğrulama testlerinin sayısı azalmıştır.
  • Zamandan tasarruf sağlar;
  • Maliyet tasarrufu sağlar;
  • yükünü azaltır.
 • Uygunluk Sertifikası, ID/AST dahil olmak üzere tamamlayıcı ürünler ile uygunluğu güvence altına almaktadır (bkz: www.biomerieux.com/techlib)

*Bakınız:
Rektaltarama sırasında Karbapenemaz Üreten Enterobakterilerin Teşhisine yönelik chromID® CARBA besiyerinin performansı 16
Papadimitriou-Olivgeris M, ve diğerleri.: Eur J ClinMicrobiolInfectDis. 2013;DOI 10.1007/s10096-013-1925-6

Karbapenemaz Üreten Enterobakterilereyönelik dört kromojen kültürü besiyerinin karşılaştırılması18
Wilkinson KM ve diğerleri : J ClinMicrobiol. 2012;50:3102-4

MDRO ve HAI enfeksiyonları ile mücadeleye yardımcı kültür besiyerleri

bioMérieux, uzun yıllardır çoklu dirençli bakteriler ve sağlık bakımı kaynaklı enfeksiyonlara (HAI)karşı verdiği mücadele ile ön plana çıkmaktadır. Peki bu gücü nereden alıyoruz? Gücümüz, mikrobiyoloji alanındaki köklü ve tanınmış uzmanlığımıza, yenilik kültürümüze ve mikrobiyoloji laboratuarına yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış ürün ve hizmetleri müşterilerimize sunma taahhüdümüze dayalıdır.  Bu nedenle özellikle sağlık bakımı kaynaklı enfeksiyonunda rol oynayan mikroorganizmaları saptamak amacıyla tasarlanan chromID®besiyeri serisini geliştirdik.  Yeni chromID® CARBA SMART da bu serinin bir parçası olup, karbapenemaz üreten Enterobakterilerikapsamlı bir şekilde ve güvenle taramamıza olanak tanımaktadır.

 

chromID® CARBA SMARTbesiyerlerine yönelik teknik özelliklerve referans numaraları

414685

20 bi-plak x 90 mm

CE işaretli ürün

Ürünlerin bulunurluğu hakkında bilgi almak için lütfen yerel bioMérieuxtemsilcisiniz ile iletişime geçiniz.

 

MAKALELER

Performance of chromID® CARBA Medium for Carbapenemases-Producing Enterobacteriaceae Detection during Rectal Screening
Papadimitriou-Olivgeris M, et al. EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES 2013;DOI 10.1007/s10096-013-1925-6

Prevalence and molecular characterization of Enterobacteriaceae producing NDM-1 carbapenemase at a military hospital in Pakistan and evaluation of two chromogenic media
Day KM, et al. DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE 2013;75:187-91

A comparison of four chromogenic culture media for carbapenemase-producing Enterobacteriaceae
Wilkinson KM et al. JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY 2012;50:3102-4

First evaluation of chromID® CARBA SMART, a new chromogenic medium for detection of Enterobacteriaceae-producing OXA 48 carbapenemase
Devigne L. Lavigne J.P. Oral communication RICAI Paris 2012

Comparison of the SUPERCARBA, CHROMagar KPC, and Brilliance CRE screening media for detection of Enterobacteriaceae with reduced susceptibility to carbapenems
Nordmann P. Diagn Microbiol Infect Dis. 2013 Feb;75(2):214-7. doi: 0.1016/j.diagmicrobio.2012.10.006Epub 2012 Nov 9

Detection of carbapenemase producers in Enterobacteriaceae by use of a novel screening medium
Nordmann P, Girlich D, Poirel L. J Clin Microbiol. 2012 Aug;50(8):2761-6. doi: 10.1128/JCM.06477-11. Epub 2012 Feb 22

POSTERLER

ECCMID 2013 / Berlin (Germany) Evaluation of chromID® CARBA agar medium (bioMérieux) performance for the detection of Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae
Piazza A et al.

High prevalence of NDM-1 producing bacteria in patients from Bangladesh detected by chromID® CARBA
Islam MA et al.

First evaluation of chromID® OXA-48 agar - a new chromogenic medium for detection of Enterobacteriaceae-producing OXA-48 carbapenemase
Dévigne L et al.

ECCMID 2012 / London (United Kingdom) Evaluation of a new chromogenic medium, chromID™ CARBA, for the detection of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae
Bereski N et al.

DİĞER

Vital Signs: Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae Weekly March 8, 2013 / 62(09);165-170
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6209a3.htm

Pioneering diagnostics