• chromID® ESBL

chromID® ESBL

ESBL taranmasına yönelik kromojenik besiyeri

chromID® ESBL selektif kromojenik besiyerleri, geniş spektrumlu beta laktamaz üreten enterobakterilerin (ESBL) güvenli bir şekilde taranması yoluyla etkili bir enfeksiyon kontrolüne olanak tanımaktadır.

  • 18-24 saatlik ESBL taranması söz konusudur
  • Rektal eküvyon çubukları, idrar, solunum salgıları ve diğer çeşitli örnekler üzerinde onaylanmıştır
  • Patentli substrat  ve antibiyotik karışımı, doğrudan tanımlama yapılmasını sağlar.

*ESBL üretiminin doğrulanması gerekmektedir

Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Günümüz sağlık ortamları, en kritik konular arasında çoklu ilaca dirençli organizmalar (MDRO) ve bununla bağlantılı sağlık bakımı kaynaklı enfeksiyonlar  (HAI) risklerinin dahil edilmesiyle eskiye kıyasla çok daha karmaşık ve zorlu bir nitelik taşımaktadır. Birçok sağlık hizmetlerine yönelik enfeksiyon enterobakterilerden kaynaklanmaktadır. Söz konusu bakteriler geniş spektrumlu β-laktamaz (ESBL) enzimleri ürettiğinde tarafımızca yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı dirençli hale gelir ve kan dolaşımı enfeksiyonları neticesinde başlıca morbidite ve mortaliteye yol açar.   ESBL üreten enterobakteriler dünya çapında büyük öneme sahip olan ve Hastalık Kontrol Merkezleri tarafından "ciddi tehdit" şeklinde adlandırılan nazokomiyal patojenler olarak bilinmektedir. Hızlı ve güvenilir bir ESBL taraması, üstün hasta bakımı, enfeksiyon kontrolü ve salgın yönetimi için gereklidir.

1) Birleşik Devletlerde Antibiyotik Direnci Tehditleri, CDC 2013

Etkili enfeksiyon kontrolü desteği

chromID® ESBL,  bioMérieux'in SMART besiyeri serisine ait olup,  özellikle MDRO ve HAI problemleri ile başa çıkılması amacıyla geliştirilmiştir. chromID® ESBL,  en sık karşılaşılan ESBL üreten enterobakterilerin doğrudan tanımlanması için ESBL üreten enterobakteriler* ile kromojenik subtratların   selektif büyümesini tetiklemek amacıyla özel olarak tasarlanmış patentli antibiyotik karışımını içeren bir besiyeriden oluşmaktadır.  chromID® ESBL, daha hızlı alınan yanıtlar sayesinde daha üstün hasta sonuçları ve maliyet tasarrufu bakımından etkili enfeksiyon kontrolünü desteklemek için sonuçları dakik bir şekilde 18-24 saat içerisinde vermektedir.

chromID® ESBL hızlı ve anlaşılması kolay sonuçlar verir

* ESBL üretiminin ek testler ile doğrulanması gerekmektedir

Hızlı, duyarlı ve özel

chromID® ESBL, söz konusu direnç mekanizmasının işaretçisi olan Sefpodoksim antibiyotiğinin ilave edilmesi ile yüksek duyarlılık göstermektedir.   Sonuç alma süresi ise üstün özgünlük düzeyi ve daha az sayıda doğrulama testi sayesinde kısalmıştır. 18 saatlik optimal inkübasyon süresinin ardından kromojenik besiyer tarafından geliştirilen spesifik renklendirme ile anlaşılması kolay sonuçların güvenilirliğinden emin olabilirsiniz:

  • Koli basili: ß-glukuronidaz üreten kolonilerin pembe - şarap rengi arasında renklendirilmesi
  • KESC (Klebsiella, Enterobakter, Serratia, Sitrobakter): ß-glukuronidaz üreten kolonilerin yeşil/mavi - kahverengi-yeşil arasında renklendirilmesi 
  • Proteeae (Proteus, Providencia, Moraganella): Deaminaz üreten suşların koyu-açık kahverengi arasında renklendirilmesi.

Uygunluk garantisi

chromID® ESBL ve diğer ürünlerin uygun olup olmadığını mı merak ediyorsunuz? Söz konusu ürünün tamamlayıcı araç ve reaktifler ile uygunluğunu açıkça gösteren onaylı Uygunluk Sertifikası aracılığıyla bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

  • Uygunluk açıkça ve kolaylıkla görülebilmektedir
  • Akreditasyon gerekliliklerinizi kolaylıkla karşılar
  • Gerçekleştireceğiniz doğrulama testlerinin sayısını azaltır
  • Uygunluk Sertifikalarına Teknik Kütüphaneden ulaşabilirsiniz

 

chromID® ESBL

43481 20 x 90 mm

 

MAKALELER

Assessment of prevalence and changing epidemiology of extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae fecal carriers using a chromogenic medium
Paniagua R et al. Diagnostic Microbiology And Infectious Disease 2010;67:376-379

Performance of chromID ESBL, a chromogenic medium for detection of Enterobacteriaceae producing extended-spectrum ß-lactamases
Réglier-Poupet H et al.Journal Of Medical Microbiology, 2008;57:310-315

POSTERLER

ECCMID 2012 / London (United Kingdom)
A multi-center evaluation of 3 selective screening agars for the detection of extended-spectrum ß-lactamases
Floré K et al. ECCMID 2009 / Helsinki (Finland)

Evaluation of a chromogenic bioMérieux chromID ESBL medium for screening and presumptive identification of extended-spectrum ß-lactamase-producing Enterobacteriaceae from surveillance cultures
Sánchez-Carrillo C et al.

Comparison of the chromID ESBL medium and MacConkey agar supplemented with ceftazdime (5mg/l) for the detection of extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae from rectal swabs in hospitals patients
Nonhoff C et al.

Pioneering diagnostics