• chromID® P.aeruginosa

chromID® P.aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa’nın doğrudan saptanmasına yönelik kromojenik besiyeri

Erken müdahale ve daha iyi bir hasta yönetimine katkıda bulunmak için Psödomonas aeruginosa suşlarının hızlı bir şekilde doğrudan saptanmasına olanak tanımaktadır

  • Psödomonas aeruginosa suşlarının doğrudan saptanması
  • 24 saatlik inkübasyon süresi*
  • Patentli kromojenik besiyeri sayesinde net tanımlamaya yönelik spesifik renklendirme seçeneği 
  • Kistikfibröz hastalarının  takibinde  üstün tıbbi değer

*Örneğe dayalıdır. Bazı örnekler daha çok zaman alabilir.

 

Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Psödomonas cinsinin en patojen türü olan Psödomonas aeruginosa’nın genellikle fırsatçı bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir.  Söz konusu bakterinin özellikle sistik fibröz hastalarının akciğerlerine bulaştığı ve yanık, kanser, HIV ya da yoğun bakım hastaları gibi bağışıklığı tehlike altında olan ya da zayıflayan diğer hastalar arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Çoklu ilaç dirençli suşlar her geçen gün sayılarını arttırmakta ve bu nedenle P. aeruginosa enfeksiyonunun erken teşhisi ve tedavisi önem kazanmaktadır.

Net görüntüleme

Kullanımı kolay chromID® kromojenik besiyeri serisi, mikroorganizmaların hızlı ve güvenilir bir biçimde saptanmasına olanak tanımaktadır. chromID® P. aeruginosa sayesinde Psödomonas aeruginosa enfeksiyonu, amino-peptidaz üreten kolonilere yönelik spesifik mor renklendirme yöntemiyle  24 saat içerisinde doğrudan ve net bir biçimde saptanabilmektedir.

chromID® serisi ile P. aeruginosa enfeksiyonunun hızlı bir biçimde teşhis edilmesi

Kistikfibröz hastalarında görüntüleme

Kistikfibröz hastalarında solunum yolundaki bakteri kolonizasyonunun etkili bir biçimde izlenmesi, hastalık yönetimi bakımından oldukça önemlidir. chromID® P. aeruginosa, konvansiyonel besiyerlerinde genellikle atipik olarak görünen bakterileri üst düzeyde saptar. P. aeruginosa bakterisi potansiyel olarak kronik bir enfeksiyona yol açan mukoidfenotipe dönüşmeden önce erken mikrobiyal tanının ve uygun bir antimikrobiyal tedavinin yaşam kalitesine ve ortalama yaşam süresine katkıda bulunduğu görülmüştür2,3.

1) Laine, L. et. al. A novel chromogenic medium for isolation of Pseudomonas aeruginosa from the sputa of cystic fibrosis patients. Journal of Cystic Fibrosis, 8:2009;143–149.

2) Newborn screening for cystic fibrosis: Evaluation of benefits and risks and recommendations for state newborn screening programs. CDC October 15, 2004/53(RR13);1-36.

3) Saiman, L., Siegel, J. Infection Control in Cystic Fibrosis. Clinical Microbiology Reviews, Jan. 2004;57–71 Vol. 17, No. 1.

 

 

chromID® P. aeruginosa

 

43462 20 x 90 mm

 

  1. Laine, L. et. al. A novel chromogenic medium for isolation of Pseudomonas aeruginosa from the sputa of cystic fibrosis patients. Journal of Cystic Fibrosis, 8:2009;143–149.
  2. Newborn screening for cystic fibrosis: Evaluation of benefits and risks and recommendations for state newborn screening programs. CDC October 15, 2004/53(RR13);1-36.
  3. Saiman, L., Siegel, J. Infection Control in Cystic Fibrosis. Clinical Microbiology Reviews, Jan. 2004;57–71 Vol. 17, No. 1.

Pioneering diagnostics