TÜM ÜRÜNLER İÇİN :Kültür BesiyeriMikrobiyoloji
 • Su kontrolü : Çevre Kontrol Çözümleri

Su kontrolü : Çevre Kontrol Çözümleri

Sağlık kuruluşlarında su kontrol çözümü

Sağlık kuruluşlarında su ile mikrobiyal iletimini kısıtlamaya yönelik çözümlerden oluşan uygun paket sistem. 

 • Mikrobiyal organizmalardan kaynaklanan hastalıkların potansiyel olarak iletilmesine ilişkin kritik noktalarda mikrobiyal kontroller
 • Hemodiyaliz su kontrolü
 • Endoskop dezenfeksiyon kontrolü
 • Legionella tespiti
 
Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Bilhassa güçten düşmüş veya immün durumu baskılanmış  popülasyonlarda ağır ve hatta hayati tehlikeye sahip enfeksiyonlara yol açabilen suyla taşınan patojenlerin doğurduğu risklerin sınırlanması için sağlık kuruluşlarında düzenli su kontrolü yapılmalıdır. Bu sayede hastalarınızı koruyabilir, maliyetlerden tasarruf edilebilir ve uyumluluk ve akreditasyon hususlarında başarınızı artırabilirsiniz. Lavabolar, duşlar, terapi havuzları, iklimlendirme sistemleri ve daha birçok kritik alanda su tehlike arz etmektedir. Suyun yapısı musluktan aktığı şekilde değişmeden kalmaz. bioMérieux size su izleme zorunluklarını karşılamanıza yardımcı çeşitli çözümler sunar. Çevresel suya yönelik mikrobiyolojik kontrollerin yanı sıra hemodiyaliz suyu kontrolü, endoskoplar (doğru dezenfeksiyon için) ve legionella tespitine yönelik özel ürünler de sunulmaktadır.

 

Geniş su kontrol çözümleri yelpazesi

Kuruluşunuzda çeşitli su kontrol zorluklarıyla karşılaştığınızın bilincinde olan bioMérieux bu zorluklara küresel anlamda eğilerek ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz çözümlerden oluşan bir yelpazeyi kullanımınıza sunuyor. 
 

Mikrobiyolojik kontroller

 • Yetiştirilebilir mikroorganizmalar
 • Enterococci sayımı
 • Pseudomonas aeruginosa sayımı
 • Koagülaz pozitif Staphylococci sayımı
 • Anaerobik Sülfit İndirgen spor sayımı
 • E. coli & Koliform eşzamanlı sayım
 • E. coli sayımı
 • Koliform sayımı

Hemodiyaliz su kontrolü

 • Yetiştirilebilir aerobik flora

Endoskop Dezenfeksiyon Kontrolü

 • Nicel ve nitel analizlere yönelik DNP1+ Tiyosülfat çalkalama solüsyonu
  • Steril solüsyon
  • Mikroorganizma geri kazanımı
  • Dezenfektan etkisi nötrleştirme
  • Mikroorganizma yaşama ve üreme kapasitesini etkilemez

(1) DNP Tiyosülfat içinde ana dezenfektanlar ve özellikle Glütaraldehit ve perasetik asidin nötrleştirilmesine yönelik Polisorbat 80, Lesitin, Histidin ve Tiyosülfat bulunmaktadır.
 

Legionella: 

Tüm çevresel sulardan tespit, sayım ve tanımlama

 • GVPC Agar
  • Legionella pneumophila ve Legionella türleri geri kazanımı
    
 • SLIDEX® Legionella
  • Yüksek performanslı kit çevresel sularda bulunan Legionella suşlarını yaklaşık %90 oranında doğrular (L. pneumophila SG1, SG2-15, L. anisa)

 

Sudan fazlası

Sağlık kuruluşlarında çevresel izleme ve kontrol işlemlerine sudan daha fazlası dâhildir: hastalarınız için daha güvenli bir ortam sağlamak, HAI ve enfeksiyon salgınlarıyla ilgili maliyetleri kontrol etmek ve mevzuat gereksinimlerini güvenle sağlayabilmeniz için hava ve yüzeyler de izlenmelidir. bioMérieux tarafından sunulan hava ve yüzey izlemeye yönelik diğer Çevre Kontrol Çözümleri hakkında bilgi almayı unutmayın.

 
 

Pioneering diagnostics