• VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT™

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT

Ciddi bakteriyel enfeksiyonların ve sepsisin özel belirteci

Acil durumlarda VIDAS® B.R.A.H.M.S. PCT™ , hekimlerin rasyonel klinik kararlar almalarına yardımcı olarak optimize edilmiş hasta yönetimini sağlar. 20 dakika içinde sonuç verir.

Prokalsitonin:

 • Bir enfeksiyonun şiddetinin ve teşhisinin değerlendirilmesine yardımcı olması
 • Erken sepsis tanısını destekler
Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Prokalsitonin (PCT) bakteriyel enfeksiyonların viral enfensiyonlardan ayırt edilmelerine ve şüpheli bakteriyel enfeksiyonu olan hastalarda yüksek PCT düzeyinin erken teşhisine yardımcı olarak daha erken antibiyotik tedavisine başlanılmasını sağlar. PCT ayrıca ne zaman antibiyotiklere devam edilmesi veya ne zaman antibiyotiklere son verilmesi, hasta bakımı iyileştirmesi ve antibiyotiğin amacı dışında kullanımını engelleyerek antibiyotik direnç mekanizmasını destekler.

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT insan serum veya plazmasındaki prokalsitoninin (PCT) tespitine yönelik otomatik bir testtir.
 

Erken Tanı ve izleme

 • Ciddi bakteriyel enfeksiyonlar için erken ve spesifik belirteç

Prokalsitonin (PCT) bulaşıcı bir durum sonrasında kan dolaşımında 3 ila 6 saat içinde tespit edilir. Viral olmayan bakteriyel enfeksiyonlara cevap verir. Belirtecin seviyesi, enfeksiyonun artan şiddeti ile yükselir ve enfeksiyonun giderilmesi ile normale döner.

 • Tedavinin verimini izlemede önemli bir araç

PCT 24 saatlik bir yarı ömre sahiptir. Yetişkinlerde, bakteriyel enfeksiyonun etkili antibiyotik tedavisi ile desteklenen bağışıklık sistemi tarafından kontrol edilmesi halinde seviyeler günde yaklaşık %50 oranında düşer. Düşmeyen seviyeler tedavide başarısızlığa işarettir.


Bakteriyel enfeksiyonun farklı biyobelirteçlerine ait kinetik profilller  - Büyütmek için tıklayın
(Meisner et al., 19991 den uyarlanmıştır)

 

Antibiyotik tedavisinde PCT etkisi

YOĞUN BAKIMDA Prokalsitoninin kullanımı: SEPSİS

1,000’nin üzerinde Yoğun Bakım hastasını kapsayan klinik araştırmalarda, zaman içinde oluşan Plazma PCT düzeylerindeki  azalmaya yönelik karar algoritması uygulamasının, hastalarda belirli ciddi bir sepsis ve septik şok hasarına yol açmadan, antibiyotik tedavisinin süresi ve yoğun bakımda kalış süresinde önemli ölçüde bir azalma sağladığı saptanmıştır2,3.


Yoğun bakım ünitelerindeki sepsisli hastalarda antibiyotiğe devam etme veya durdurma kararına
yönelik Prokalsitonin bazlı algoritma - Büyütmek için tıklayın 

(Bouadma et al., 20104 and Schuetz et al., 20115 den uyarlanmıştır)
 

BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİDE Prokalsitonin kullanımı: ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONU (LRTI)

Bakteriyel enfeksiyona yönelik yüksek PCT özgüllük değeri nedeniyle, nispeten düşük konsantrayonlardaki PCT ölçümü , alt solunum yollarında (LRTI)  klinik olarak bakteriyel enfeksiyon antibiyotik tedavisi gerektiren hastaları belirleyebilmektedir6,7.


Şüpheli düşük ya da orta riskli LRTI’li hastaları için antibiyotiklere başlama kararına yönelik
Prokalsitonin bazlı algoritma - Büyütmek için tıklayın 

(Schuetz et al., 20115 den uyarlanmıştır)

1,000 den fazla LRTI’ li hastalara ilişkin çok merkezli rastgele kontrollü araştırmalara ait veriler, bu yaklaşımla antibiyotik kullanımının birincil basamak tedavi ortamında %65 oranında azaltılabileceğini kanıtlamaktadır6. Standart tedaviye nazaran hasta sonuçlarında sınırlama olmaması önemlidir6.


Büyütmek için tıklayın

 

Şiddet ve Prognoz değerlendirmesi

Artan PCT değerlerinin enfeksiyon ve organ fonksiyon bozukluğu şiddetinin en iyi göstergesi olduğu kanıtlanmıştır8. PCT düzeyleri  enfeksiyon şiddeti ile ilişkili olduğundan (SOFA/Ardışık Organ Yetmezliği değerlendirme puanı ile değerlendirilen), PCT deki bir artış, sepsisin ilerlemesini gösterir.


PCT ile hastalık şiddetinin (organ yetmezliği artışı) değerlendirilmesi
(Meisner M.9den uyarlanmıştır)

 

Acile uygun çözüm

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT

 • Hızlı sonuç: 20 dakika
 • Kullanım kolaylığı:
  • VIDAS® ailesi cihazları ile tam otomatik test
 • Uygun maliyetli çözüm:
  • Tek test formatı
  • Tüm reaktifler kitte mevcut
  • Aylık kalibrasyon
 • VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT, ayrıca kalp nekrozu, kalp yetmezliği ve tromboz belirteçlerini içeren geniş ölçüdeki VIDAS® Acil tanı çözümünün bir parçasıdır

 

 

Kaynaklar:

 1. Meisner M., J Lab Med 1999;23:263-72
 2. Kopterides P et al., Crit Care Med 2010; 38: 2229-41
 3. Schuetz P et al., Expert Rev Anti Infect Ther 2010, 8(5):575-587
 4. Bouadma et al., Lancet 2010;375: DOI:10.1016/S0140-6736(09)61879-1
 5. Schuetz P et al., Arch Intern Med 2011;171:1322-1331
 6. Schuetz P et al., Clin Infect Dis, 55: 651-662
 7. Christ-Crain M et al., Lancet 2004, 363: 600-607
 8. Harbarth S et al., Am J Respir Crit Care Med 2001,164 :396-402
 9. Meisner et al., Crit Care 1999, 3:45-50

VIDAS® B.R.A.H.M.S. PCT™ için teknik özellikler

Referans 30450
Tests / kit 60
Numune tipi Plazma (Lityum heparin) veya serum
Numune hacmi 200 uL
Sonuç alma süresi 20 dakika
Ölçüm aralığı 0.05 - 200ng/mL
Kalibrasyon kararlığı 28 gün

 

www.myvidas.com adresinden ilave teknik bilgilere ulaşabilirsiniz

 

Ürünün ülkenizdeki durumu için yerel bioMérieux Temsilcinize danışınız.

İlgili Yayınlar

Kılavuzlar

Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock 2012
 

Araçlar

PCT Karar Algoritma kartları

www.myvidas.com adresinden indirebilirsiniz. Şimdi Üye ol!

Yararlı bağlantılar

Sepsis Know From Day 1

World Sepsis Day

 

İlave bilimsel ve eğitsel kaynaklar için www.myvidas.com adresine başvurunuz

Pioneering diagnostics