• VIDAS® C. difficile panel

VIDAS® C. difficile

C. difficile enfeksiyonunun hızlı tanımlanması

VIDAS® C. difficile, C. difficile enfeksiyon tanısında yardımcı olarak kullanılan iki adet tamamlayıcı testi içermektedir.

 • Hızlı sonuçlar için otomatik ve kolay kullanım
 • Tanıya yardımcı
 • Küçük veya büyük hacimlere adapte olan esnek çözüm
 • Negatif hastaları sadece 50 dakika içinde ekarte etmeye yardımcı olur (VIDAS® GDH)
Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

VIDAS® C. difficile GDH, C. difficile enfeksiyonu olduğu düşünülen hastalarının dışkı örneklerinde C. difficile antijeni olduğunu göstermeye yönelik, glutamat dehidrojenazı (GDH) saptayan kalitatif bir testtir.

İki aşamalı algoritmanın bir parçası olarak VIDAS® C. difficile Toxin A & B ile birlikte kullanılır. Testlerin her ikisi de ELFA (Enzim bağlantılı floresan testi) tekniğine dayanır.

VIDAS® C. difficile panel, enfeksiyonun yayılması ve enfeksiyonu tespit etmek için ihtiyaç duyulan bilgileri hızla sağlamaya yardımcı olur1. Bu özellik hasta morbidite ve mortalite oranlarını düşürmeye yardımcı olur ve hastane yada sağlık sistemleri2 ile ilgili C. difficile’nin ekonomik ve insan yükünü azaltır".

Test stratejileri

 

 

Yeni yönetmeliklere göre*, pozitif GDH sonuçları C difficile toksinleri A & B için, bir C difficile enfeksiyon varlığını doğrulamak amacıyla test edilmelidir.

* Bkz KAYNAKLAR SEKMESİ

GÜVENİLİRLİK

VIDAS® C. difficile panel hasta yönetimini geliştirmeye yardımcı olur :

 • VIDAS® C. difficile GDH: Negatif sonuçları güvenle dışlayan yüksek negatif prediktif değerine sahiptir (NPV)*.
 
 
CCFA kültür ortamına karşı VIDAS® GDH Performansı
chromID C. difficileye karşı VIDAS® GDH Performansı
NPV % 99.1 %[98.5 - 99.5] % 98.3 %[97.5 - 98.9]
Hassasiyet % 95.8 % [92.8 - 97.7 % 92.9 % [89.6 - 95.3]
Özgüllük % 90.0 % [88.4 - 91.4] % 91.8 % [90.3 - 93.1]

 

 • VIDAS® C. difficile Toxin A & B: İleri tanıyı önlemeye yönelik yüksek özgüllük*

* Performans ayrıntıları için kullanma talimatına bakınız

 

 

Çözümlerin Faydaları

 • Otomatik ve kullanımı kolay: VIDAS® immünoanalizör ailesi, esnekliği, kullanım kolaylığı ve laboratuvar iş akışına sorunsuz uyumu ile dünya çapında tanınmaktadır
 • Kısa sürede sonuç alma: VIDAS® C. difficile GDH için sadece 50 dakikada ve VIDAS® C. difficile Toxin A & B için sadece 75 dakikada sonuç alma
 • Yeni Yönetmeliklerle uyumlu*
 • Maliyet etkin:
  • Daha iyi maliyet kontrolü amacıyla gereksiz testlerin azaltılması
  • Sporadik ve epidemik salgınlara yönelik düşük ve yüksek hacimli teste adapte olabilen tek test formatı
 • Epidemiyolojik eğilimlerin takibi: Tüm işlenmiş numunelerin kaydının tutulması

* Bkz KAYNAKLAR

 

bioMérieux’in C. difficile global çözümü

bioMérieux C. difficile için komple çözüm sunmaktadır:

 

 

Yöntem

Ürün adı

Referans

İnceleme/Analiz

VIDAS® GDH

Ref. 30125

Toksin tespiti

VIDAS® C. difficile Toxin A&B

Ref. 30118

Kültür

chromID® C. difficile agar
Clostridium difficile agar

Ref. 43871
Ref. 43431

Tanılama

VITEK® 2 ANC card
API® 20A
rapid ID 32 A

Ref. 21347
Ref. 20300
Ref. 32300

Duyarlılık testi

ATB™ ANA2
ATB™ ANAEROBIE
Etest®

Ref. 142691
Ref. 140011

Suş tiplemesi

DiversiLab® C. difficile

Ref. 270609

Takip/Göz etim/Denetim

VIGIguard™

 

» bioMerieux'in C. difficile Global Çözümü hakkında daha fazla bilgi edinin

 

 

KAYNAKLAR

(1) Lukas Fenner, Andreas F. Widmer, Gisela Goy, Sonja Rudin, Reno Frei. J Clin Microbiol. 2008 January; 46(1): 328–330. Published online 2007 November 21. doi: 10.1128/JCM.01503-07.

(2) Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings.

  VIDAS® C. difficile
GDH
VIDAS® C. difficile
Toxin A & B
Referans 30125 30118
Test/kit 60 60
Sonuç alma süresi 50 dakika 75 dakika
Numune tipi Fekal numune Fekal numune
Dışkı numune hacmi
Ön tedavi sonrası
numune hacmi
200 µL
300 µL
200 µL
300 µL
Kalibrasyon sıklığı 28 gün 14 gün

 

www.myvidas.com adresinden ilave bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ürünün ülkenizdeki durumu için yerel bioMérieux Temsilcinize danışın.

İlgili Yayınlar ECCMID 2014

ECCMID 2014

J. Van Broeck, E. Ngyuvula Mantu, K. Soumillion, M. Delmée . VIDAS® GDH & VIDAS® CD toksinleri kullanılarak pozitif Clostridium difficile dışkılarındaki donma etkisinin değerlendirilmesi A/B, Liaison GDH, Liaison toxins A&B and C. DIF QUIK CHEK Complete®

Posteri indirin/karşıdan yükleyin

 

ECCMID 2013 Özet R2753

L. De Cooman, S. Drieghe, I. Leroux-Roels, G.Glaeys. J. Boelens. Algoritma bazlı Clostridium difficile testi için VIDAS® Gultamase Dehydrogenase Testinin değerlendirilmesi (bioMérieux)

Özeti indirin/karşıdan yükleyin

 

ECCMID 2013 Poster P187

C.Eckert, O. Said, C. Rambaud, N. Poccardi, B. Burghoffer, V. Lalande, F. Barbut. Clostridium difficilenin dışkılardaki tespiti için VIDAS® C. difficile GDH ile C. diff Quik Chek  GDH bileşeninin karşılaştırılması

Posteri indirin/karşıdan yükleyin

 

ECCMID 2013 Poster 1872

D. Achleiter, A. Wutscher, M. Hell. Bir Üniversite Hastanesindeki 3-aşamalı Toksin B-PCR bazlı-algoritmaya karşı yeni VIDAS GDH (ELFA) Testi ile VIDAS Clostridium difficile Toksin A&B Testinin değerlendirilmesi

Posteri indirin/karşıdan yükleyin

 

ECCMID 2012 P2266

Davies, K. A., Bosomworth, C. E., Carricajo, A., Adam, T. and Wilcox, M.H. VIDAS® GDH otomatize immünolojik testi ile Cepheid GeneXpert® C. difficile PCR analizinin karşılaştırılması ve fekal numunelerde C. difficile tespiti için GluD’e yönelik  kurum içi PCR analizi

Posteri indirin/karşıdan yükleyin

 

Yönetmelikler

Yeni C. difficile test algoritma kılavuzunda, pozitif sonuçların onaylanması amacıyla, GDH enzim immünolojik testini (EIA) takiben hassas toksin EIA testi ile iki aşamalı bir protokolün kullanılması önerilmektedir. Bunun üzerine yapılacak bir kültür testi "altın standart" kültür + toksin testine benzer sonuçlar için hassasiyet oluşturur.


 

Hızlı C. Difficile testinin önemi

Aşağıda, C. difficile ye yönelik hızlı test yapabilmenin neden önemli olduğuna dair sebeplerden sadece bir kaçı verilmektedir:

 • Clostridium difficile, antibiyotik ishal vakalarının yaklaşık % 15-25'ne yol açar1
 • Prevalans: ABD'de 13.1/1000 hasta2
 • Genel insidans: Saksonya, Almanya'da, CDI insidansı 2002 yılında her 100,000 kişide 1.7 ila 3.8 vakadan 20063 yılında her 100,000 kişide 14.8 vakaya MRSA'dan daha yüksek olarak yükselmiştir
 • Yaşlı ve immune yetmezliği olan taşıyan hastalar özellikle C. difficile’ye yakalanma ve ağır hasta olma riskini taşımaktadırlar1
 • Aşırı derecede öldürücü suşlar artmaktadır1
 • Ciddi salgınlar, artan morbidite ve mortalite endişe verici oranda artmaktadır.(Mortalite (ABD): 6-15%)4
 • Ekonomik yük: ABD için $3.2 M ve Avrupa'da5 3 Milyar Euro

 

1. Bartlett JG. Clinical practice. Antibiotic-associated diarrhea(Antibiyotik ishali). N Engl J Med 2002;346:334-349
http://www.cdc.gov/HAI/organisms/cdiff/Cdiff_faqs_HCP.html#a1

2. Jarvis WR. et al.: Sağlık kuruluşlarında yatan ABD'deki hastaların Clostridium difficile prevalans ulusal noktası . AJIC 2009 37:263-270

3. 

Rupnik M. et al:Clostridium difficile enfeksiyonu: Epidemiyoloji ve patogenezde yeni gelişmeler. Doğa mikrobiyoloji incelemeleri 2009;7:10.1038/nrmicro2164.

4. Bartlett JG. et al. Clostridium difficile enfeksiyonunun klinik tanımı ve teşhisi. Clin Infect Dis. 2008; 46:S12-18.

5. Barbut F. et al. Clostridium difficile için tanı yöntemleri ve test protokolleri Avrupa Araştırması.ESCMID araştırma grup raporu.  Clin Microbiol Infect. 2003;9:989-996

 

Pioneering diagnostics