• VIDAS® D-Dimer Exclusion II

VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II

Venöz Tromboembolizmin güvenli dışlaması

VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II yüksek hassasiyete sahip otomatik bir D-Dimer testidir. Klinik olasılık değerlendirmesi ile birlikte, yalnız 20 dakika içinde, ayakta tedavi gören hem düşük ve hem de orta şüpheli hasta risk gruplarında, derin ven trombozu (DVT) ile pulmoner embolinin (PE) güvenli bir şekilde dışlanmasını sağlar.

 • 99%'un üzerinde hassasiyet ve negatif prediktif değer(NPV)
 • Güvenli VTE dışlanması için FDA izni almaya yönelik ilk otomatik analiz
 • Mevcut en fazla test edilmiş ve referansa sahip D-Dimer testi
Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

VIDAS® D-Dimer Exclusion™, insan plazmasındaki fibrin yıkım ürünlerinin immünoenzimatik tespitine yönelik otomatik bir testtir. Ön test olasılık (PTP) skorları ile birlikte, göğüs ağrısı ve nefes darlığı1 gibi ortak belirtilere sahip Acil Servis Departmanına gelen şüpheli hastalarda hem PE hem de DVT'nin dışlanması amacıyla güvenle kullanılabilir. Yüksek hassasiyet ve negatif prediktif değeri sayesinde VIDAS® D-Dimer Exclusion™ II, tanı maliyetinde önemli ölçüde azalmayı sağlayan ayakta tedavinin %50’si kadar güvenli dışlamaya olanak sağlar2.

Test stratejisi

Uluslararası standartlar uyarınca*, VTE'nin düşük maliyetli ve güvenli dışlanması için iki temel adım mevcuttur:

 1. Klinik değerlendirme: Onaylanmış ön test olasılık(PTP) puanları, hastaları VTE için düşük, orta veya yüksek riskli olarak sınıflandırmak içindir.
 2. Yüksek hassasiyete sahip D-Dimer testinin kullanımı, düşük ve orta risk grubuna dahil hastalarda VTE nin güvenli dışlanmasını sağlar.

 

Büyütmek için tıklayın

Güvenli DVT ve PE dışlamasına ilişkin güncel algoritma
Bounameaux H and Perrier A. Hematol J 2003; 4: 97-103’den uyarlanmıştır.

 

Test faydalari

1. CLSI yönetmelikleri ile uyumlu*:

 • Yüksek hassasiyet ve NPV**, semptomlarla başvuran ayakta tedavi edilen hasta popülasyonunun yaklaşık %50sine karşılık gelen düşük ve orta risk taşıyan hastaların güvenli VTE dışlanmasını sağlar.
 • Sonuçlar: Azalmış  görüntüleme, maliyet tasarrufu ve acil hastalara hızlı geri dönüş

 

2. Acil zaman gereksinimleri ve hızlı hasta triyajına uygun 20 dakikada hızlı test sonucu

3. Kolaylaştırılmış Laboratuvar iş akışı ile maliyet kontrolü

 • Yalnızca ayda bir kalibrasyon
 • Isınma/Ön Hazırlık süresine ihtiyaç duymayan testler
 • Distile su kullanılarak kalibratörlerin ve kontrollerin kolay sulandırılması

Kapsamlı klinik doğrulama

 • 7 adet Prospektif sonuç çalışmasına dahil / 8,000'in üzerinde kayıtlı hasta (PE'den şüphelenilen)3
 • Düşük/orta PTP'li ve normal D-dimerli3 hastalarda 3 aylık takip süresi
 • Hata oranı: %0.14 (NPV 99.9%)3
 • Şu anda birçok çeşitli sonuç çalışmalarında kullanılmaktadır (REVERSE5 ve ADJUST)

VIDAS® Emergency range

VIDAS® D-DIMER Exclusion™, VIDAS Acil Panel’in aynı zamanda kalp nekrozu, kalp yetmezliği ve bakteriyel enfeksiyon belirteçlerini kapsayan anahtar öğesidir.

7 gün 24 saat isteğe bağlı test  çalışmasına izin veren VIDAS çözümü özellikle acil şartlara ve hızlı hasta çalışmasına uyarlanmıştır.

* KAYNAKLAR'a bakınız

** Detaylar için kit prospektüsüne bakınız

Referanslar:

 1. Huisman MV, Klok FA. J Thromb Haemost. 2013;11:412-22
 2. Righini M, et al. J Thromb Haemost 2007;5:1869-7
 3. Carrier M, et al. Thromb Haemost. 2009;101:886-92
 4. Ceriani E, et al. J Thromb Haemost. 2010;8:957-70
 5. Rodger MA, et al. CMAJ. 2008; 179: 417-26

 

VIDAS® D-Dimer Exclusion II Teknik Özellikleri
Referans 30455
Test / kit 60
Kullanım amacı DVT veya PE şüphesi bulunan ayakta tedavi edilen hastaların derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) hastalığını ekarte etmek amacıyla klinik bir ön test olasılık değerlendirme modeli ile birlikte kullanıma uygundur.
Klinik performans
 

Hassasiyet: 99% (95.1-100) / NPV: 99% (95.8-100)

Sonuç alma süresi 20 dakika
Sonuçlar Kantitatif / Cut-off = 500 ng/mL (FEU*)
Numune tipi Plazma
Numune hacmi 200µl
Kalibrasyon 28 günde bir 1 seviye (dahil)

* FEU = Fibrinojen eşdeğer birimi (500 ng FEU/mL = 250 ng D-dimer/mL)

 

Daha fazla teknik detayı www.myvidas.com adresinde bulabilirsiniz.

Ürünün ülkenizde bulunabilirliği konusunda lütfen yerel bioMérieux temsilcinize danışınız.

Kılavuzlar

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Quantitative D-dimer for the exclusion of venous thromboembolic disease; approved guideline. CLSI document H59-A. CLSI, Wayne, PA, USA, 2011.
 

İlgili Yayınlar

Araçlar ve Kaynaklar

 • Venöz Tromboembolizm Forumu. Venöz Tromboembolizm tanısı ve prognozundaki son gelişmeler. Uzman grubunun toplantı raporu. Annecv. Fransa, 13 Kasım 2012.
 • D-Dimer Algoritma hesap cetveli
 • PTP puanlama

Bu kavnaklar www.myvidas.com. adresinden indirilebilir. Şimdi kayıt olun!

Faydalı linkler

DVT hakkında daha fazla bilgi için: http://www.clotconnect.org/

Pioneering diagnostics