• VITEK 2 Advanced Expert System

VITEK® 2 Advanced Expert System

Otomatik ADT sonuçları doğrulama aracı

Tüm sonuçları her defasında kontrol ederek Antimikrobiyal Duyarlılık Testi (ADT) sonuçlarınızda güven kazanın

  • Uygun antibiyotik tedavisi sağlamak amacıyla direnç modellerini doğru bir biçimde tespit edebilirsiniz
  • Laboratuvar uzmanlarının zamanını daha etkin ve odaklanmış bir biçimde kullanmalarını sağlayabilirsiniz
  • ADT sonuç tutarlılığınızı artırabilirsiniz
  • Kullanıcı hatalarını azaltabilirsiniz
Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Hedefe yönelik tedavi için daha hızlı yanıtlar

Patojenler ve bunların antimikrobiyal duyarlılıklarının hızlı ve güvenilir bir biçimde tanımlanması antimikrobiyal dirence karşı kullanabileceğimiz önemli bir araçtır. Gerçek değer için mikrobiyoloji laboratuvarlarının Antimikrobiyal Duyarlılık Testi (ADT) sonuçlarına güvenebilmesi gerekir. VITEK® 2 AST* kartları ve Advanced Expert System™ sisteminin başarıyla birlikte kullanılması, ifade edilen direnç mekanizmalarının belirlenmesi için hızlıca güvenilir ve hedefe yönelik ADT sonuçları sağlamanıza imkân tanıyarak klinik uzmanların doğru antibiyotik tedavi kararları alabilmesine ve patojenlerin yayılmasını önlemeye yardımcı tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olur.

*AST kart konfigürasyonların ülkenizde bulunurluğu hakkında daha fazla bilgi almak için yerel bioMérieux temsilcinizle iletişime geçiniz.

Tüm ADT sonuçlarının hızlı, otomatik ve sistematik olarak doğrulanması

Advanced Expert System™ tüm duyarlılık test sonuçlarının hızlı, otomatik ve sistemik bir biçimde doğrulanmasıyla nitelikli duyarlılık test sonuçları sağlar ve kullanıcı hatası olasılığını düşürür. Daha önceden tanımlanmış doğal veya dirençli fenotiplerle olan tutarlılığının belirlenmesi amacıyla tüm Minimum İnhibitör Konsantrasyon (MİK) sonuçları 3,500’den fazla fenotip ve 30,000’den fazla MİK dağılımından oluşan bir veritabanı ile karşılaştırılarak kontrol edilir.

Renkli güven belirteçleri sonuçların kolay ve tutarlı bir biçimde değerlendirilmesine imkân tanır:

  • Yeşil: Tanımlanmış bir fenotip için beklenen modele uyan izolatları gösterir. Sonuçlar çok az veya hiç laboratuvar personeli müdahalesiyle hızlıca ve güvenilir bir biçimde onaylanabilir. Bu sonuçlar aynı zamanda daha hızlı hedefe yönelik tedavi için otomatik olarak LIS sistemine gönderilebilir.
  • Sarı: Bilinen bir fenotipe ait beklenen modele uymayan bir MİK değerini gösterir. Antibiyotik takip edilmek üzere işaretlenir.
  • Kırmızı: Bilinen bir fenotiple eşleştirilemeyen test edilmiş izolata ait bir MİK modelini gösterir. İzolat değerlendirme için durdurulur, şüpheli sonuçlar raporlanmaz ve bu sayede güven verir. Kırmızı belirteçler teknik hata veya yeni direnç mekanizması önerebilir.
  • Mor: Veritabanında ön tanımlı fenotipleri bulunmayan organizmaları gösterir. İzolat değerlendirme için durdurulur.
  • Siyah: Test edilen organizma ve antimikrobiyaller için tanımlanmış herhangi bir sınır değeri olmadığını gösterir.

Laboratuvar uzmanlarının zamanını etkin ve odaklanmış bir biçimde kullanma

Sağlık kuruluşları mikrobiyal direnç gibi git gide daha da karmaşık bir hale gelen zorluklarla karşılaştıkça finansal baskılar sonucu laboratuvar personeli dahil kaynaklarda kesintiyi gidilmesi can sıkıcı modern bir ironidir. Deneyimli mikrobiyoloji uzmanı eksikliği yaygındır. Personel sayısı uygun olsa dahi duyarlılık testleri ve direnç mekanizmaları sürekli olarak değişmektedir – laboratuvar personelleri ise beceri ve zamanlarını en iyi şekilde kullanmak zorundadır. Advanced Expert System™ otomatik ADT sonuç değerlendirme özelliği sayesinde laboratuvar uzmanlarının zamanının etkin bir biçimde kullanılmasına yardımcı olur. Tutarlı sonuçları tutarsız sonuçlardan güvenilir ve otomatik bir biçimde ayıran renkli sistem belirteçleri mikrobiyoloji uzmanlarının ihtiyaç olduğunda tutarsız sonuçlara odaklanmalarına imkan tanır.

ADVANCED EXPERT SYSTEM™ TÜM VITEK® 2 SYSTEM’LERİ İLE BİRLİKTE VERİLEN DEĞERLİ BİR ARAÇTIR

Pioneering diagnostics