• VITEK® MS

VITEK® MS

Kütle spektrometrisi mikrobiyal tanımlama sistemi

Dakikalar içinde sonuç almak için Matriks Destekli Lazer Dezorpsiyon İyonlaştırma Uçuş Zamanı (MALDI-TOF) teknolojisi ve klinik olarak ilgili türlerden oluşan kapsamlı bir veri tabanı kullanan otomatik kütle spektrometrisi mikrobiyal tanımlama sistemi

 • Gelişmiş Spektrum Sınıflandırıcı ile güçlü & doğru tanımlama
 • Optimize iş akışı için sorunsuz ID/AST sonuçları entegrasyonu
 • Tam izlenebilirlik & esneklik
Seçimime ilave et

DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ VAR MI?

Hızlı & net tanımlama

VITEK® MS, MALDI-TOF (Matriks Destekli Lazer Desorpsiyon İyonlaştırma Uçuş Zamanı) teknolojisini kullanan yenilikçi otomatik bir mikrobiyal tanımlama sistemidir. Bu kütle spektrometresi teknolojisi dakikalar içinde türler, cinsler ve familya düzeyleri hakkında net tanımlama sağlar. Klinik uzmanlara uygun tedaviye başlayabilmeleri için hızlı bilgiler sağlayarak genel hasta bakımı ve tedavi sonuçlarına katkıda bulunabilirsiniz.

MALDI-TOF nasıl çalışır?

 1. Hedef slayt hazırlanarak yüksek vakumlu ortama alınır.
   
 2. Hedefe çarpan lazer ışını numuneyi iyonlaştırır.
   
 3. Proteinlerden oluşan bir “bulut” açığa çıkar ve elektrik yüküyle hızlandırılır.
   
 4. Halka elektrottan geçtikten sonra proteinlere ait Uçuş Zamanı bilgisi kayıt zamanından bir formül yardımıyla kaydedilir.
   
 5. Her bir numunenin protein yapısını temsil edecek spektrumun oluşturulması amacıyla proteinler sensör yardımıyla saptanır.

 

Güçlü & doğru sonuçlar

Patentli Gelişmiş Spektrum Sınıflandırıcı optimal hasta bakımı kararları için ihtiyaç duyduğunuz güçlü ve doğru sonuçları sağlar. VITEK®MS sistemi her bir spektrumu saptayarak kütle ve yoğunluğa göre sıralanmış bir dizi tepe noktası olarak okur. Gelişmiş Spektrum Sınıflandırıcı kullanımıyla her bir tepe noktası tanımlama sonucu hesaplamasında dikkate alındığından daha iyi ayrım sağlanır. Herhangi bir spektrum karşılaştırması yoktur ve referans spektrumlar ticari yazılım içine gömülü değildir.

VITEK®MS içerisinde aynı türler arasında suş çeşitliliğine açıklık kazandıran bir popülasyon veritabanı bulunmaktadır.

 • Ortalama >10 izolat/tür ve ortalama 25 spektrum/tür
 • Coğrafi izolat çeşitliliği
 • Farklı numune kaynakları
 • Farklı besiyerinde alt kültürlenmiş
 • Farklı inkübasyon süreleri

Optimize iş akışı ve Sorunsuz ID/AST entegrasyonu

VITEK® MS özellikle mikrobiyoloji laboratuvarında optimize iş akışı için tasarlanmıştır. 4 slayt kapasitesi sayesinde farklı çalışma istasyonlarındaki dört farklı teknisyene ait numuneler paralel olarak hazırlanabilir ve cihaza aynı zamanda yerleştirilebilir. Hedef slayt başına 48 numune kuyusuyla çalışma başına 192 izolat test edilebilmektedir

 • VITEK® MS hazırlama istasyonu bünyesinde ID ve AST için yardımlı slayt hazırlama
 • Sonuç için izlenmesi gereken birkaç adım vardır – aynı gün ID ve AST sonuçları
 • Daha katma değerli işlere odaklanabilmeye imkân tanıyan daha kısa uygulama süresi
 • Yüksek hacimli laboratuvarlar için yüksek kapasite (192 numune/çalıştırma) ve küçük ve orta ölçekli laboratuvarlar için 16 numunelik küçük bölümler

 

bioMérieux özel yazılım çözümü olan Myla®, VITEK® MS ve VITEK® 2 sistemlerinden gerçek zamanlı raporlama ve sorunsuz ID ve AST sonuçları entegrasyonu sunar.

Easy-to-read results viewed in Myla®

Myla® altında kolay okunur sonuçlar

 

Tam izlenebilirlik ve esneklik

VITEK® MS laboratuvarınızın genel verimliliğine ve güvenirliğine katkı sağlayan tam izlenebilirlik ve esneklik özellikleri sunar. Reaktif ve tek kullanımlık sarf malzemeleri kolay kullanım ve bağımsız izolatların ID ve AST sonuçlarını bağlayan izlenebilirlik için barkod etiketine sahiptir. Barkod etiketli slaytlar tek kullanımlık olduğundan hatalı sonuçlara veya kimyasal güvenlik tehlikesine yol açabilecek herhangi bir kontaminasyon riski taşımamaktadırlar. Hedef slaytlarında üç okuma alanı veya grubu vardır ve her bir okuma grubu merkezinde kalibrasyon noktası bulunmaktadır. Çalışma, ayarlama ve hizalama doğrulaması tamamen otomatik ve kullanıcı açısından şeffaftır.

 

Geniş teknik özellikler ve referans numaraları

VITEK® MS Teknik Veriler

Lazer

 • 337 nm nitrojen lazeri, değişmez odak
 • Maksimum darbe hızı - 50 Hz (saniyede 50 lazer atışı)
 • Normale yakın (eksen üstü) lazer ışını numune gelişi
 • Yazılımı kontrollü lazer gücü ve lazer hedefleme

Analizör

 • 1.2 m uzunluğunda doğrusal uçuş borusu
 • İki adet döner destekli turbo moleküler pompa ile sağlanan emiş (nominal 250 l/s)
 • Matriks iyonları gibi istenmeyen yüksek yoğunluklu sinyallerin yönlendirilmesi için ışın saptırma

Boyutlar

 • Ebat (g y d) - 0.7 m x 1.92 m x 0.85 m, cihaz arkası ile duvar arasındaki asgari açıklık 100 mm
 • Ağırlık - 330 kg, veri sistemi hariç

Kurulum Gereksinimleri

 • Elektrik
  • 200 VAC, 50/60 Hz, 1000 VA tek faz VEYA
  • 230 VAC, 50/60 Hz, 1000 VA tek faz
 • Sağlıklı çalışma için ‘temiz’, stabil ve sürekli olan bir ana güç kaynağı gereklidir
 • Ortam sıcaklığı 18° - 26° C arası
 • Bağıl nem - %70 yoğuşmasız
 • Titreşimsiz, sağlam, düz zeminde dört noktada desteklenen asgari 330 kg

Kütle Aralığı

 • 1 - 500 kDa arası

 

VITEK® MS Bileşenleri

VITEK® MS hedef slayt ve VITEK® 2 AST kartlarının hazırlanmasında VITEK® MS Hazırlık İstasyonu kullanılır. Kolay tarama sayesinde laboratuvar tezgâhında ID ve AST hazırlama, barkod etiketli tam izlenebilirlik ile birleşiyor. Kullanımı kolay yazılım kullanıcı tarafından hazırlanmış kuyuların kayıtlarını tutar.

 

VITEK® MS Toplama İstasyonu doğrudan VITEK® MS cihazına bağlıdır. Bu modül cihaz durumunu görüntüler ve cihazdan numune spektrumlarını alır. Daha sonra bu spektrumlar analiz için bu istasyondan MYLA’ya gönderilir.

 

 

Bir ara yazılım olan MYLA® Sunucusu üzerinde MYLA® yazılımı bulunmaktadır. VITEK® MS için MYLA® hem VITEK® MS Hazırlık İstasyonu hemde VITEK® MS Toplama İstasyonlarına bağlıdır ve tüm bağımsız hasta numuneleri ve bu numunelerin sonuçlarına ait tam entegrasyon ve izlenebilirlik sağlar. LIS ve diğer laboratuvar cihazlarına bağlantı olanağı sayesinde tüm laboratuvar verilerinin bir araya gruplanarak tek bir yerden görüntülenmesine imkân tanır.

 

Pioneering diagnostics